Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:16:42
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
15
15
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Geneza szowinizmu ukrai?skiego.
Tragicznym znakiem rozpoznawczym ukrai?skiego szowinizmu sta? si? nieludzki, wyj?tkowo okrutny i przera?aj?cy mord, który stanowi? sam sobie pewien poga?ski rytua? nienawi?ci.
W historii stosunków polsko – ukrai?skich spotykamy si? ju? wcze?niej z okrucie?stwem. Nie obce ono by?o wojskom Chmielnickiego, a zw?aszcza tzw, koliszczy?nie z czasów Konfederacji Barskiej (rze? Humania w 1768 r. – 20 tys. wymordowanych), ale jako rytua? i g?ówny ?rodek realizacji celu, wyst?pi?o dopiero podczas II wojny ?wiatowej na Wo?yniu i Kresach P?d. –Wsch. Rzeczypospolitej, za? tymi, którzy rzucili has?o bezwzgl?dnego terroru, byli szowini?ci spod znaku Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN) i jej ramienia zbrojnego – Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (UPA).
?róde? szowinizmu ukrai?skiego nale?y szuka? w XIX w. na tzw. Zachodniej Ukrainie (czyli g?ównie Ziemi lwowskiej i Podolu), a wi?c na terenach, które wówczas by?y cz??ci? Polski pod zaborem austriackim. Mia?o wtedy miejsce tzw. odrodzenie narodowe zachodnich Ukrai?ców, którzy charakteryzowali si? g?ównie tym, ?e byli wyznania grekokatolickiego. W?a?nie wtedy przestali nazywa? si? Rusinami, a zacz?li Ukrai?cami. Rozwój ruchu w kierunku antypolskim wspierany by? przede wszystkim przez Austro-W?gry, ale tak?e przez Niemcy. Dzia?acze tego ruchu znale?li te? poparcie w osobie arcybiskupa grekokatolickiego we Lwowie - Andrzeja Szeptyckiego, który pomimo pochodzenia z rodziny polskiej, sta? si? or?downikiem ukrai?skiego ruchu narodowego. Kl?ska ruchu narodowego jak? by?o nie powstanie wolnej Ukrainy po I wojnie ?wiatowej, doprowadzi?a do, z jednej strony frustracji jednych, z drugiej do zaostrzenia g?oszonych pogl?dów przez drugich. To w?a?nie na pocz?tku lat 20-tych Dmytro Doncow formu?uje zasady nacjonalizmu ukrai?skiego, bardziej agresywne od zasad faszyzmu w?oskiego, a bardzo bliskie raczkuj?cemu jeszcze wówczas hitleryzmowi. Ideologia tzw. integralnego nacjonalizmu opiera?a si? na skrajnym uwielbieniu w?asnego narodu i równie agresywnej nienawi?ci wobec innych narodów. Ideologia ta uznawa?a eksterminacj? innych narodowo?ci za drog? prowadz?c? do realizacji celu – niepodleg?ej Ukrainy. Szybko pojawili si? m?odzi dzia?acze, którzy zacz?li ju? w latach 20-tych, we wspó?pracy z wywiadem niemieckim i ruchem hitlerowskim, prowadzi? dzia?ania antypolskie. Najs?ynniejsi z nich to Jewhen Konowalec i Stefan Bandera. „Ws?awili” si? oni m.in. udanych zamachem na ?ycie polskiego ministra Bronis?awa Pierackiego, a tak?e wywo?ywaniem lokalnych rozruchów, podpalaniem wsi i zbiorów polskich ch?opów. W 1929 r. g?ówni dzia?acze szowinistyczni za?o?yli we Wiedniu Organizacj? Ukrai?skich Nacjonalistów, która odt?d koordynowa?a dzia?ania tego kierunku politycznego.
Pozostaj?c w opozycji wobec struktur pa?stwa polskiego, OUN, w 1939 r., wyst?pi?a jawnie przeciwko Polsce, organizuj?c dywersj? na ty?ach wojsk polskich, ale tak?e atakuj?c wraz Niemcami Polsk? od strony S?owacji (Legion Ukrai?ski Romana Szuchewycza). Do agresji Niemiec na ZSRR dzia?acze OUN prowadzili sw? dzia?alno?? za pozwoleniem Niemców na terenie generalnego Gubernatorstwa, maj?c central? w Krakowie. Czas wprowadzenia w ?ycie ich krwawych idei nasta? 22 czerwca 1941 r.

Adam ?miech

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014