Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 12:44:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
SS Galizien i inni.
Ukrai?ski ruch szowinistyczny nie by? jednorodny. G?ówn? rol? pe?ni?a w nim OUN Stefana Bandery i UPA, ale tak?e inni przywódcy szowinistyczni, z ró?nych wzgl?dów sk?óceni z Bander?, tworzyli swoje organizacje, które dzia?a?y samodzielnie b?d? znajdowa?y si? pod bezpo?rednim, lub operacyjnym dowództwem Niemiec.
Andriej Melnyk przewodzi? roz?amowemu (od 1940 r.) tzw. OUN (m), który sta? w opozycji do OUN (b – Bandery). Jego zwolennicy zwani melnykowcami postawili na otwart? wspó?prac? z Niemcami. Jej efektem by? powsta?y w 1941 r. batalion Roland, za? pó?niej najs?ynniejsza jednostka tego od?amu szowinizmu ukrai?skiego – 14 Dywizja Waffen – SS Galizien. Jednostka ta powsta?a 28.IV.1943 r. decyzj? w?adz niemieckich. Jej ?o?nierze pochodzili z zaci?gu ochotniczego, oficerami byli przewa?nie Niemcy, z pewnym udzia?em Ukrai?ców – przedwojennych oficerów Wojska Polskiego. Dywizja ta, jak si? pó?niej okaza?o, nie przedstawia?a wi?kszej warto?ci bojowej, jednak kiedy „przeciwnikiem” jej by?a bezbronna ludno?? polska, wykaza?a si? niespotykan? gorliwo?ci? w mordowaniu. Do historii przesz?y trzy najwi?ksze napady zbrodnicze SS Galizien na polskie miejscowo?ci. 28.II.1944 r. w Hucie Pieniackiej ?o?nierze dywizji wymordowali 868 Polaków, od 12 do 17.III.1944 r. – 800 Polaków w Podkamieniu, za? 16.IV.1944 r. – 862 Polaków w Chodaczowie. Nie by?y to jedyne zbrodnie tej jednostki , jednak najbardziej spektakularne, po??czone ze zbeszczeszczeniem ko?cio?ów i wyj?tkowym okrucie?stwem ?o?daków. W sk?ad dywizji wchodzi? m.in. tzw.Wo?y?ski Legion Samoobrony (400 ?o?nierzy), który po rozbiciu dywizji przez wojska radzieckie w bitwie pod Brodami (14-22.VII.44 r.), zosta? przerzucony do Warszawy, gdzie wzi?? udzia? w t?umieniu Powstania Warszawskiego. Dywizja odtworzona w listopadzie 1944 r. wzi??a udzia? w walkach na S?owacji przeciwko powstaniu s?owackiemu i w Jugos?awii, gdzie walczy?a z partyzantami Broz-Tity. 27.IV.1945 r. zosta?a przemianowana na 1 Dywizj? Ha?yczyna stanowi?c? trzon tzw. Ukrai?skiej Narodowej Armii, pod dowództwem przedwojennego oficera WP gen. Paw?o Szandruka. Dywizja podda?a si? Anglikom, st?d wielu jej by?ych ?o?nierzy znalaz?o po wojnie schronienie w Wielkiej Brytanii. Sta?o si? tak w oczywistej sprzeczno?ci z postanowieniami Mi?dzynarodowego Trybuna?u w Norymberdze, który uzna? wszystkie formacje Waffen – SS za zbrodnicze.
Innemu od?amowi ukrai?skiego szowinizmu przewodzi? Wasyl Borowe? ps. „Taras Bulba”. Stworzy? on na Polesiu organizacj? o tak samej nazwie jak? pó?niej przyj??y oddzia?y Bandery – UPA. Dla rozró?nienia u?ywa si? dzi? nazwy UPA – Poleska Sicz. Bulba i jego oddzia?y w stosunkowo najmniejszym stopniu odpowiadaj? za zbrodnie na Polakach. Z jego korespondencji wiemy, ?e nie zgadza? si? on z polityk? eksterminacji stosowan? przez banderowców i próbowa?, bezskutecznie, powstrzyma? polityk? swego silniejszego konkurenta. Bandera ostatecznie zdecydowa? o likwidacji oddzia?ów Bulby, co zosta?o wykonane poprzez ich rozbrojenie 18.VIII.1943 r.
W omawianym okresie dzia?a?o jeszcze wiele innych organizacji szowinistycznych, które maj? na sumieniu niewinnie przelan? krew. Szczególnie z?owrog? rol? odegra?a policja ukrai?ska dzia?aj?ca pod patronatem niemieckim, która „zas?u?y?a si?”, zw?aszcza w czasie likwidacji ludno?ci ?ydowskiej z tych terenów.

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014