Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 11:32:21
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Kwatery ?o?nierzy z wrze?nia 1939 r.
Kwatery ?o?nierzy z wrze?nia 1939 r.
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
System sanacyjny jako efekt zamachu majowego.
Zamach majowy, o czym pisali?my na stronie gównej, przyniós?, obok wielkiej ofiary krwi polskiej (379 zabitych, 920 rannych), wprowadzenie systemu rz?dów opieraj?cych si?, w du?ym stopniu na masonerii. Praktyczne efekty zamachu to wej?cie pa?stwa polskiego na drog? polityki, która zako?czy?a si? kl?sk? wrze?niow? w 1939 r., polityki lekcewa??cej rol? sojuszy (rok 1939 jako rok podj?cia stara? o w??czenie polski do szerokiego porozumienia sojuszniczego, to by?o o wiele za pó?no), lekcewa?enie zagro?enie niemieckiego, wreszcie karygodne zaniedbania w dziedzinie rozwoju i modernizacji si? zbrojnych wszystkich rodzajów (na powa?nie rozpocz?te dopiero po ?mierci Pi?sudskiego w 1935 r., co przy s?abo?ci gospodarczej musia?o i przynios?o mizerny efekt), wreszcie to tak?e, pojawienie si? w polskim ?yciu wielu negatywnych zjawisk inspirowanych przez sam? gór? w?adzy sanatorów, które sprawi?y, ?e has?o „sanacji moralnej” g?oszone przez pi?sudczyków sta?o si? synonimem zak?amania i fa?szu. Oto, w skrótowym uj?ciu, kilka przyk?adów takich zjawisk :

- pogwa?cenie starej polskiej zasady „neminem captivabimus nisi iure victum” (nikogo nie wolno uwi?zi? bez wyroku s?dowego – przywilej przyznany szlachcie przez W?adys?awa Jagie??? w 1425 r.). Ucierpieli z tego powodu m.in. genera?owie Rozwadowski, Zagórski, Malczewski, przetrzymywani w wi?zieniach, tak?e pos?owie w sprawie brzeskiej, wi??niowie Berezy Kartuskiej itp.

- brutalny mord polityczny dokonany w 1927 r. na wspomnianym gen. W?odzimierzu Ostoja-Zagórskim. S?ynny historyk pi?sudczyk W?adys?aw Pobóg-Malinowski napisa? o sprawcach : „Nikt ju? chyba i nigdy nie zdo?a wyja?ni? kto i w jakim celu pope?ni? t? zbrodni?, oburzaj?c? przez istot? swoj? i form?, a zadziwiaj?c? jednocze?nie bezmiern? g?upot?. (...) Podejrzenia sz?y w kierunku pewnej mafii, rekrutuj?cej si? z m?odszych elementów legionowych, politycznie przewa?nie g?upców”.

- rozpowszechnienie instytucji tzw. „nieznanych sprawców” zazwyczaj atakuj?cych osoby niewygodne dla re?imu sanacyjnego. Napady „nieznanych sprawców” dotkn??y m.in. docenta literatury Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stanis?awa Cywi?skiego (pobity przez wojskowych we w?asnym mieszkaniu na oczach dzieci), by?ego ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego, literata i publicyst? Adolfa Nowaczy?skiego (straci? oko) oraz literata i dziennikarza Tadeusza Do??g?-Mostowicza i wielu innych mniej znanych

- cenzura prasy i publikacji, cz?sto dotykaj?ca ca?e nak?ady gazet i ksi??ek (np. Tragizm losów Polski J?drzeja Giertycha), prowadz?ca w skrajnych przypadkach (Gazeta Warszawska w 1935 r.) do likwidacji tytu?u

- rozlu?nienie moralne elit sanacyjnych; rozwody, konkubinaty, pija?stwo; taki przyk?ad szed? z samej góry, co zawsze ma najbardziej negatywny wp?yw na spo?ecze?stwo

Mo?na wymienia? wi?cej przyk?adów, ale nie ma na to miejsca w krótkim szkicu. Wa?niejsze jest co innego. Powinni?my mie? krytyczny stosunek do w?asnej historii, widzie? b??dy, widzie? wady, wszystko w imi? Prawdy i w my?l chrze?cija?skiej zasady „zacznij od siebie”, po to, aby w przysz?o?ci ustrzec si? tego co by?o z?e, a co lubi wraca?, niezale?nie od czasu, w którym w?a?nie ?yjemy.

Adam ?miech

Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014