Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 30 2020 13:02:17
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
39
39
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Powstanie Wielkopolskie.
Pod koniec I wojny ?wiatowej Polaków z zaboru pruskiego, a wi?c g?ównie z Wielkopolski i Pomorza, ogarn??o wrzenie. Wszyscy czuli zbli?aj?c? si? wolno?? i blisko?? po??czenie po ciemnych latach zaborów z Macierz?. Jednocze?nie zdawano sobie spraw? z pot?gi niemieckiego zaborcy, który wprawdzie zosta? pokonany na Zachodzie, ale jednak na Wschodzie jeszcze nie tak dawno rozdawa? polityczne karty i dysponowa? ogromn? si?? wojskow?. Przewrót rewolucyjny w Berlinie w listopadzie 1918 r. nie zmieni? sytuacji ziem polskich, ani Polaków. Rz?d rewolucyjny nie zmieni? ?adnych rozporz?dze? dotycz?cych Polaków. Rewolucyjny porz?dek objawia? si? jednak tak?e tworzeniem rad robotniczych i ?o?nierskich i tutaj Polacy ujrzeli swoj? szans?. Polscy rekruci w niemieckiej armii, polscy robotnicy tak?e zacz?li tworzy? rady i zdobywa? w nich przewag?. Jednocze?nie rozpocz?to gromadzenie broni i wszelkiego rodzaju zapasów wojskowych.

Zebra? si? sejm dzielnicowy, który wy?oni? rz?d dzielnicowy pod nazw? Naczelnej Rady ludowej, w której prym wiedli narodowcy (m.in. Wojciech Korfanty ). Rada zamierza?a odzyska? dla Polski dzielnice zabrane przez Niemcy drog? dzia?a? politycznych, obawiaj?c si? polityki faktów dokonanych, w której to Niemcy mieli znacznie wi?cej atutów. Tymczasem do Polski przez Gda?sk powróci? Ignacy Jan Paderewski. Mia? jecha? prosto do Warszawy, ale za??da? aby zawieziono go do Poznania. Zjawi? si? tam 27 grudnia 1918 r. i swoj? obecno?ci? wywo?a? tak wielki entuzjazm, ?e sta? si? katalizatorem wybuchu powstania przeciw Niemcom. W tej sytuacji Naczelna Rada Ludowa stan??a na czele powstania i natychmiast podj??a kroki w celu zapewnienia mu powodzenia. Armia powsta?cza zosta?a organizacyjnie usystematyzowana, a oprócz zaci?gu ochotniczego, Rada zarz?dzi?a pobór przymusowy ??cznie dziesi?ciu roczników m??czyzn. Liczebno?? armii pozna?skiej ros?a lawinowo. W pierwszym dniu powstania walczy?o 2 tys. ?o?nierzy, w styczniu 1919 r. by?o ich ju? 26 tys., a w lutym oko?o 70 tys. Kiedy 1 wrze?nia 1919 r. armia pozna?ska zosta?a w??czona do odrodzonego Wojska Polskiego liczy?a 93 686 ?o?nierzy, 13 338 koni, 1015 ckm, 207 dzia? piechoty, 146 dzia? polowych, 219 dzia? ci??kich, 38 samolotów, 214 miotaczy min i 3 poci?gi pancerne. By?o to wszystko uzbrojenie zdobyczne. 16 stycznia 1919 r. wodzem naczelnym pozna?skiej armii powsta?czej zosta? mianowany gen. Józef Dowbór – Mu?nicki, który okaza? si? znakomitym dowódc? i organizatorem, tak ?e pó?niej wojska pozna?skie cieszy?y si? w Wojsku polskim s?aw? najlepszych oddzia?ów s?ynnych ze swej walki w obronie Lwowa w 1919 r. i Warszawy w 1920 r. Armia powsta?cza od pocz?tku musia?a toczy? walki z regularn? armi? niemieck?. Powstanie szybko ogarn??o ca?? niemal Wielkopolsk?, stoczono dziesi?tki bitew i potyczek, z których najwi?kszym starciem by?a zwyci?ska dla Polaków bitwa pod Szubinem 11 stycznia 1919 r., w której poleg?o 1715 powsta?ców a 600 odnios?o rany.Niemcy zgromadzili na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym ?l?sku ogromne si?y, które zapewne w ostatecznym rozrachunku pokona?yby polsk? powsta?cz? armi?. Jednak Polska nie by?a ju? wówczas tak s?aba politycznie jak podczas powsta? XIX wiecznych. Trwa?a konferencja w Wersalu, na której wielk? rol? odgrywa?a delegacja Polska z Romanem Dmowskim na czele, poza tym zachodni alianci , zw?aszcza Francuzi nie mogli dopu?ci? do sukcesu Niemiec na froncie wielkopolskim. W sukurs powstaniu przyszed? francuski marsza?ek Ferdynand Foch. Rozejm w Compiegne, na podstawie którego zaprzestano dzia?a? wojennych w I w. ?w. w?a?nie wygas? i wówczas marsz. Foch za??da? od Niemiec jego przed?u?enia i obj?cia nim tak?e i Wielkopolski . Niemcy musieli si? na to zgodzi? i 16 lutego 1919 r. podpisano rozejm w Trewirze, który ko?czy? tak?e walki w powstaniu wielkopolskim. Wyznaczono lini? demarkacyjn?, której nie wolno by?o przekracza? wojskom niemieckim. Sukces powsta?czy dopomóg? równie? Pomorzu Gda?skiemu sta? na powrót cz??ci? Polski. Ostatecznie decyzj? konferencji wersalskiej Wielkopolska i Pomorze sta?y si? cz??ci? niepodleg?ej Rzeczypospolitej.

Zwyci?stwo Powstania Wielkopolskiego, polityczne i militarne, jest przyk?adem umiej?tnego po??czenia zdolno?ci politycznych, wojskowych i organizacyjnych Narodu Polskiego. Powstanie to posiada wszystkie cechy, których zabrak?o powstaniom XIX wiecznym, jak i Powstaniu Warszawskiemu – zdolne kierownictwo cywilne i wojskowe, stosunkowo dobrze wyposa?on? i bitn? armi? oraz, fundamentalne dla jego powodzenia, realne poparcie u tak pot??nego sojusznika, jakim by?a w 1919 r. Francja. Brak któregokolwiek z tych czynników decydowa? o niepowodzeniach naszych kl?skowych powsta?. Jest te? Powstanie Wielkopolskie przejawem przewrotu, który w polskim my?leniu wywo?a?a kl?ska Powstania Styczniowego, tego przewrotu, który si?? woli wybitnych jednostek maj?cych oparcie w masach nowoczesnego polskiego ruchu narodowego, skierowa? polsk? polityk? na zapomniane od trzech stuleci tory realizmu, wyci?gania wniosków i podejmowania logicznych decyzji.

Jakie to smutne, ?e dzi? tak ma?o si? o nim mówi, piel?gnuj?c bez ogranicze? pami?? kl?sk.Adam ?miech
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014