Kl?ska organizacyjna.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Marzec 26 2008 17:01:37
Demonstracje uliczne w stolicy Bia?orusi Mi?sku zako?czy?y si? totalnym blama?em. Poparcie dla „opozycji” wyrazi?o si? przybyciem kilkusetosobowej grupki rozrabiaków, którzy próbowali zak?óca? spokój obywatelom. Zostali oni usuni?ci przez organa ?cigania. Kilkudziesi?ciu najagresywniejszych kiboli aresztowano i skazano na kilkudniowe odosobnienie w celu wyciszenia emocji. Jestem wstrz??ni?ty „brutalno?ci?” akcji policyjnej, no i „potwornymi” wyrokami.

„Opozycjoni?ci” kolejny raz udowodnili sobie, ?e ich poparcie spo?eczne na Bia?orusi jest równe zeru.