Gazoci?g, tarcza, Ukraina, czyli histeria rusofobów
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 29 2008 13:04:18
Ostatnia aktywno?? rz?du D. Tuska na polu polityki mi?dzynarodowej, zw?aszcza za? powa?na zmiana tonu negocjacji w sprawie tarczy antyrakietowej, skuteczne rozmowy z Rosj? na temat embarga, a tak?e rysuj?ca si? mo?liwo?? zmiany przez Rosj? planów budowy gazoci?gu pó?nocnego, w sytuacji, kiedy wszystko to ustawia nasz? polityk? wobec Ukrainy i sytuacj? samej pomara?czowej Ukrainy(zw?aszcza sprawa gazoci?gu) w zupe?nie odmiennej pozycji. Nic dziwnego, ?e zwolennicy uzale?nienia Polski od USA(w istocie sprowadzenie do pozycji podobnej do np. Portoryko), b?d?cy jednocze?nie lud?mi dotkni?tymi rusofobi?, a przez to zwolennikami pomara?czowej(czyli tej, która si?ga do tradycji hajdamacko-banderowskiej) w?adzy na Ukrainie, reaguj? histerycznie. Mo?e si? bowiem okaza?, ?e nie tylko mo?na inaczej prowadzi? polityk?, ale i, ?e przynosi to efekty, a tak?e, co jest dla rusofobów organicznie nie do przyj?cia, mo?na spróbowa? polityki z Rosj?, a nie tylko przeciw niej i wcale nie oznacza to od razu inwazji rosyjskiej na Polsk?. Ale po kolei.

CDN.