Odrobina humoru od rana
Dodane przez Adam Smiech dnia Luty 27 2017 07:47:49

Dziennikarz Onetu Piotr Gruszka stawia pytanie Annie Marii Dyner z PISM o nierealizowanie przez Bia?oru? umowy o ma?ym ruchu granicznym z Polsk? (ca?o?? wywiadu TUTAJ):

A nie s?dzi pani, ?e ?ukaszenka po prostu boi si? wypu?ci? z kraju swoich obywateli, bo ci mogliby wreszcie zobaczy?, jak wygl?da normalny kraj?


Có?, chocia? poniedzia?ek, cz?owiekowi od razu weselej... :-)