Vaclav Klaus znów ciekawie
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 11 2015 18:37:38

By?y prezydent Czech Vaclav Klaus udzieli? ciekawego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Powiedzia? m.in.:

"Nie rozumiem stopnia za?lepienia niektórych ludzi w kwestii powodów pojawienia si? kryzysu ukrai?skiego. I nie rozumiem Ameryki, cz??ci Europy Zachodniej, ani Polski, ?e ?ycz? sobie - obok Ukrainy, co ju? im si? uda?o - rozbicia Rosji i cofni?cia jej o dekad?. To wielkie i niewybaczalne ryzyko.(...)

Ca?y wspó?czesny model Unii Europejskiej jest ca?kowicie b??dny. (...)

Opcj? by? inny rozwój Europy. Nie musia?o doj?? do Traktatu z Maastricht. Nie musia?o by? niszcz?cego Europ? euro. Nie musia?o by? Traktatu Lizbo?skiego (i wzmocnienia europejskiej integracji). Nie musia?o by? g?upoty i agresji doktryny globalnego ocieplenia. Wi?cej ludzi w Europie mog?o chcie? wolno?ci i demokracji, a nie dzisiejszej post-demokracji."


Ca?o?? wywiadu

Dwa s?owa dopowiedzenia. Naturalnie, w kategoriach racjonalnych nie da si? wyt?umaczy?, ani zrozumie? zachowania wymienionych przez Vaclava Klausa pa?stw wobec Rosji i konfliktu ukrai?skiego. Chyba, ?e zmienimy kategorie, przyjmiemy inne za?o?enia - ?e destabilizacja Ukrainy, uderzenie w Rosj?, to dzia?ania celowe i zamierzone. W przypadku Polski dochodzi jeszcze gigantyczny kompleks rosyjski oraz - tym bardziej tragiczna im bardziej ?ywa - tradycja politycznego szale?stwa, nieodpowiedzialno?ci, g?upoty oraz niebywa?ej arogancji, bufonady i fanfaronady wobec Wschodu pomieszanych z uni?ono?ci?, bezkrytycyzmem i lokajstwem wobec Zachodu.