Nie rozumiecie tego?
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 24 2013 23:15:39

"Europejczycy wymieraj?. Nie rozumiecie tego? Jednop?ciowe ma??e?stwa nie dadz? spo?ecze?stwu dzieci. Chcecie przetrwa? ?ci?gaj?c imigrantów? Spo?ecze?stwa nie mog? zaadaptowa? tak wielu imigrantów. Wy w Waszych krajach wybieracie legalizacj? jednop?ciowych ma??e?stw, adopcj? przez nie dzieci, itd. Nam jednak pozwólcie wybra? w?asn? drog?, tak? jak? chcemy dla naszego kraju.

Berlusconi trafi? przed s?d za seks z kobietami. Gdyby by? gejem, nikt nie ?mia?by nawet tkn?? go palcem."


Tak powiedzia? prezydent Putin podczas debaty w Mi?dzynarodowym Klubie Dyskusyjnym Valdai 23.09 b.r. Czy by?oby sta? na podobne s?owa któregokolwiek z mentalnie skr?powanych polityczn? poprawno?ci? przywódców pa?stw postchrze?cija?skiego Zachodu w??cznie z Polsk?? Tymczasem prezydent Komorowski jedzie do ONZ, dzielnie krytykuje Rad? Bezpiecze?stwa za Syri?, nie wychodz?c jednak nawet o przecinek poza stanowisko... USA. Ameryka?ski bo?ek zauwa?y (chyba, ?e przywódca St. Kitts and Nevis by? wy?szy), pomruczy z zadowoleniem, mo?e nawet pog?aszcze...