Nowe teksty P. Grzegorza Grabowskiego
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 10 2011 23:02:44

W dziale Wolna Trybuna zamieszczamy kolejne teksty i t?umaczenia (z j?z. ros.) Pana Grzegorza Grabowskiego. Jak zwykle, zach?camy do lektury i do dyskusji. Dost?p bezpo?redni poni?ej:

Wielki kryzys w USA

Postulat wspó?istnienia

Rosja z Bogiem