Wracamy!
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 27 2011 22:46:27

Marno?? nad marno?ciami otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci po raz kolejny spowodowa?a zastój aktywno?ci Jednodniówki Narodowej. W tym czasie cz??? naszego zespo?u zag??bi?a si? w niezwykle interesuj?cej przesz?o?ci Ruchu Narodowego, czego wymierne efekty PT Czytelnicy b?d? mogli pozna? w nadchodz?cych tygodniach. Zapraszamy ponownie!