Sejmowa debata o katastrofie
Dodane przez Adam Smiech dnia Styczeń 20 2011 14:28:13

Komentarz do sejmowej debaty na temat katastrofy smole?skiej b?dzie bardzo krótki. By? to, ze strony PiS, ?enuj?cy pokaz bezmy?lnej ko?tunerii, rusofobicznego ob??du i etyki sytuacyjnej (my?lenie kategoriami - przerzucenie odpowiedzialno?ci na Rosj? jest polsk? racj? stanu). Powtórz?, co napisa?em gdzie indziej - to ?rodowisko utraci?o zdolno?? do rz?dzenia Polsk?. Jest to grupa ludzi niebezpiecznych dla interesów pa?stwa i narodu, i jako taka, powinna by? utrzymywana z dala od jakiegokolwiek wp?ywu na polityk?. W kraju powa?nym wyborcy skasowaliby podobn? grup? przy najbli?szych wyborach. W Polsce PiS dostanie 20% albo wi?cej. Po prostu dramat... Tusk i Sikorski bronili si? i kontrowali do?? umiej?tnie i skutecznie. Najrozs?dniejsze by?y wypowiedzi, czy to si? komu? podoba czy nie, przedstawicieli PSL i SLD. Pose? PSL, S. ?elichowski s?usznie przypomnia? s?owa wieszcza : "Szabel nam nie zabraknie, szlachta na ko? si?dzie, ja z synowcem na czele i jako? to b?dzie". Cytat ten nie tylko doskonale obrazuje l?dowanie "debe?ciaków" pod Smole?skiem, ale i umys?owy poziom PiS. Ja dodam jeszcze do tego nast?puj?ce cytaty: "wsi?d? na konika, podkr?c? w?sika, dob?d? pa?asza, wiwat Polska nasza", "obok Or?a znak Pogoni, znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni" i na koniec: "I pami?tajcie: Id?cie przez zbo?e, we wsi Moskal stoi...".