Zm?czenie
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 10 2010 15:06:00

Nasi Szanowni Czytelnicy pewnie dziwi? si?, ?e na JN wci?? trwaj? wakacje. Niestety, ta przykra sytuacja nie jest spowodowana li tylko banalnym urlopem. Przyznaj? si? szczerze, ?e jestem bardzo zm?czony.

Zm?czony wszechogarniaj?c? g?upot?, politycznym zdziecinnieniem. Zm?czony panowaniem nad Polsk? uw?aczaj?cych rozumowi mitów. Zm?czony obserwowaniem chocholego ta?ca ob??kanych romantyków, prometejczyków, rusofobów i innych nawiedzonych pseudomistyków. Zm?czony s?abo?ci? polskiego Ko?cio?a. Zm?czony bezmy?lno?ci? t?pych wykonawców i egzekutorów absurdalnych przepisów. Zm?czony ludzk?, prymitywn? zawi?ci?, nienawi?ci?, ma?ostkowo?ci? i najzwyklejszym ordynarnym chamstwem i moralnym zepsuciem, objawiaj?cym si? - w rzekomo katolickim kraju, w?ród rzekomych pokole? JP II - z?odziejstwem dokonywanym na dotkni?tych nieszcz??ciem powodzianach, czy kradzie?? podbudowy autostrad. Nie przemawia przeze mnie pycha, bro? Bo?e. Nie jestem ani najm?drzejszy, ani nie pretenduj? do roli posiadaj?cego na podor?dziu z?ote rozwi?zania ka?dego problemu. Zwyczajnie - brakuje mi cierpliwo?ci a moja wiara w polepszenie sytuacji jest podkopywana nie tylko poprzez obserwacj? zachowa? tzw. polityków, ale i przez rozmowy ze zwyk?ymi lud?mi, z którymi kiedy? budowali?my formacj? polityczn?, która dawa?a nadziej? na co? lepszego. Dzisiaj wi?kszo?? tych ludzi znalaz?a si? w u?cisku rusofobicznej mitologii, w u?cisku nienawi?ci do rodaków. ?al to twierdzi?, ale nie mam ju? z nimi wspólnego j?zyka. Dlatego przepraszam za milczenie i "zwolnienie" biegu JN.