Chór kamieniecki
Dodane przez Adam Smiech dnia Czerwiec 28 2010 08:58:19

Pan Stanisław Nagórniak z Kamieńca Podolskiego nadesłał link do strony chóru, który prowadzi przy kamienieckiej katedrze, z pro¶b± o zamieszczenie. Z rado¶ci± to czynimy. Adres strony Chóru Sursum Corda - http://www.sursumcorda.webwnm.com. Adres mailowy p. Stanisława - stanislaw.nagorniak@gmail.com. Mam osobiste wspomnienia zwi±zane z p. Stanisławem Nagórniakiem. Dwukrotnie, będ±c w Kamieńcu Podolskim, spotkałem się z nim. Drugie spotkanie szczególnie zapadło mi w pamięć. Pan Stanisław pełnił wówczas rolę lokalnego przewodnika naszej wycieczki, na terenie Kamieńca i w okolicach. W Chocimiu zatrzymałem się na chwilę w dawnej kaplicy zamkowej. Wywi±zała się rozmowa z p. Stanisławem na temat jego działalno¶ci w chórze i jako organisty katedry krzemienieckiej. Kiedy zauważył, że u nich gra się jeszcze "Asperges me domine", ja, jako uczestnik mszy trydenckich, zaproponowałem mu spontanicznie wspólne od¶piewanie "Asperges...", b±dĽ, co b±dĽ, w kaplicy o bardzo dobrej akustyce. Tak też się stało. Ostatecznie za¶piewali¶my jeszcze "Sanctus", wprawiaj±c w zdumienie uczestników wycieczki i ukraińsk± obsługę muzeum...

"Chór Sursum Corda powstał w 1979 roku przy jedynej na tamte czasy katolickiej parafii w Kamieńcu Podolskim. Chór powstawał w trudnych dla katolików na Ukrainie czasach. Ide± powstania Chóru było towarzyszenie liturgii oraz duchowy rozwój wiernych poprzez ¶piew. Obecnie Chór Sursum Corda działa przy parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim." (z informacji na stronie chóru)