VII Dzień Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu
Dodane przez Adam Smiech dnia Czerwiec 10 2010 09:54:50

W sobotę 5 czerwca b.r. miałem okazję uczestniczyć, wraz z Kol. Zawodzińską, w kolejnym, siódmym już, Dniu Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu. Zaplanowano konferencję naukową, mszę świętą, przemarsz uczestników wokół rynku w Koźlu, składanie kwiatów pod tablicą pamięci umieszczoną na Gimnazjum im. Orląt Lwowskich oraz występy artystyczne.
Na konferencję naukową składały się referaty wybitnych specjalistów od tematyki zbrodni ukraińskich na narodzie polskim: prof. Czesława Partacza, który jednocześnie był prowadzącym, dr Jacka E. Wilczura (który omawiał dokumenty dowodzące współpracy wywiadu OUN/UPA z Abwehrą w czasie wojny), dr Lucyny Kulińskiej, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz dr hab. Bogusława Pazia, który zakończył konferencję interesującymi rozważaniami o relatywizacji prawdy. W ramach głosów z sali, niżej podpisany zwrócił uwagę na prężnie rozwijającą się na Ukrainie działalność neobanderowskich organizacji młodzieżowych Nacjonalnyj Alians i Płast oraz na, dowodzącą braku odpowiedzialności kierownictwa, współpracę z nimi polskich organizacji harcerskich.
Mszę świętą celebrował ks. Isakowicz-Zaleski, który wygłosił również okolicznościowe kazanie.
Po przemarszu uliczkami wokół kozielskiego rynku uczestnicy przeszli pod budynek gimnazjum, gdzie po wystąpieniach zaproszonych gości oficjalnych, złożono wiązanki kwiatów. Składanie kwiatów odbyło się w asyście orkiestry i kompanii honorowej Dolnośląskiego Okręgu Wojskowego. Nasza delegacja złożyła wiązankę w imieniu Jednodniówki Narodowej oraz, pod nieobecność płk Jana Niewińskiego, w imieniu Instytutu Kresów Rzeczypospolitej. Organizatorom i uczestnikom sprzyjała piękna pogoda.
Spiritus movens VII Dnia Kultury Kresowej był niestrudzony prezes miejscowego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch., pan Witold Listowski, który obok zdolności organizacyjnych, wykazał się, nie po raz pierwszy zresztą, wyjątkowymi umiejętnościami przekonywania do udziału czynników rządowych (wojewoda Ryszard Wilczyński) i samorządowych (pani marszałek Maria Karol, władze powiatu i miasta), które zwykle, niezbyt chętnie uczestniczą w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa, zasłaniając się, a to poprawnością polityczną, a to prometeizmem. Kolejne Dni Kultury Kresowej to już stały element kulturalnego krajobrazu Kędzierzyna-Koźla, mający również znaczenie dla pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu.