Nowości narodowe i kresowe
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 22 2010 09:14:48

Dwa podstawowe zagadnienia jakimi zajmuje się Jednodniówka Narodowa to polska Myśl Narodowa i jej przełożenie na współczesność i przyszłość oraz historyczne i teraźniejsze przejawy działalności nacjonalizmu ukraińskiego. W Polsce ukazuje się dość dużo literatury poświęconej tym zagadnieniom. Niestety, są to pozycje niskonakładowe (czasem są to wielkości rzędu 120 - tak, stu dwudziestu - egzemplarzy!), a co za tym idzie, trudno i krótko dostępne. Ponieważ zasługują one na reklamę, a także dla poinformowania naszych Czytelników o możliwościach ich zakupu, uznaliśmy, że od tej pory będziemy powiadamiać o nowościach (a także cennych pozycjach wydanych dawniej) z tych dwóch dziedzin na naszych łamach. Oto pierwsze z nich:

1. Krzysztof Waldemar Mucha : Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź/Kurowice 2009.Cena 45 zł. Książka przedstawia dzieje jednego z najważniejszych kierunków politycznych II Rzeczypospolitej - ruchu narodowego na obszarze Polski Środkowej. Omawiany przez autora okres to czasy, gdy ruch ten znajdował się w ostrej opozycji wobec rządów pomajowych i dążył do ich obalenia. Praca, oparta na szerokiej kwerendzie archiwalnej i prasowej, opisuje działalność Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego - wraz z jego Sekcjami Młodych, Obozu Wielkiej Polski, a także organizacji rozłamowych. Autor przedstawia strukturę organizacyjną, pochodzenie społeczne członków, formy pracy wewnątrzorganizacyjnej, symbolikę partyjną, propagandę. Wiele miejsca poświęca dzielącym obóz narodowy konfliktom, dotyczącym często podstawowych kwestii politycznych, jak spór "starych" z "młodymi".(z anonsu na stronie wydawnictwa). Do nabycia: Wydawnictwo Naukowe Ibidem,95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6, tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79, e-mail:alopatka@ibidem.com.pl

2. Tomasz Banach : Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939), Wydawnictwo Prasy Lokalnej, Warszawa 2010. Licząca prawie 300 stron praca poświęcona jest ukazaniu miejsca, jakie zajmowała rzymska tradycja prawna w myśli politycznej obozu narodowego w Polsce międzywojennej. W myśli tej znaczącą rolę odgrywała idea "cywilizacji rzymskiej", której zakres pojęciowy obejmował także rzymską tradycję prawną, stąd też prawo rzymskie zajmowało istotne miejsce w koncepcjach prawnoustrojowych Narodowej Demokracji. Autor - Tomasz Banach jest doktorem nauk prawnych. Książka jest do nabycia w Księgarni Wysyłkowej Myśli Polskiej, zamówienie można składać przez internet na stronie: http://saturnus.myslpolska.pl/ w cenie 29 zł.(anons ze strony MyślPolska.info)

3. Lucyna Kulińska: Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009. Cena 58,50 zł. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przyczyn i skutków występowania w II Rzeczypospolitej terroryzmu, stosowanego przez skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania ukraińskie. Autorka będzie dążyć do odnalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile wina za niekorzystny rozwój wzajemnych relacji między Polakami i Ukraińcami leżała po stronie władz, a na ile prowadzenie pokojowej i pomyślnej dla obu stron polityki było uniemożliwiane przez destrukcyjne działania legalnych i nielegalnych partii oraz organizacji ukraińskich. W pracy podjęta zostanie również próba zweryfikowania tezy o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym między polską polityką narodowościową w międzywojniu a ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej(z anonsu na stronie Księgarni Akademickiej).Do nabycia: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167,e-mail: akademicka@akademicka.pl

4. Bogumił Grott (red.) : Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009. Cena 27 zł. Niniejszy tom jest kontynuacją nienumerowanej serii poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim. [...] Mając na uwadze takie fakty, jak istniejący przez lata deficyt wiedzy o Kresach Wschodnich, a w szczególności lukę w świadomości współczesnych Polaków na temat ludobójstwa dokonanego na Polakach Kresów południowo-wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich z OUN i UPA w latach II wojny światowej i w okresie bezpośrednio po niej następującym, grupa naukowców zainteresowanych tematyką kresową postanowiła kontynuować rozpoczętą [...] działalność, wychodząc w ten sposób naprzeciw niezrealizowanym przez lata postulatom badawczym(z anonsu na stronie Księgarni Akademickiej). Do nabycia: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o., Adres: ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków,tel./fax (12) 43 127 43, tel. (12) 422 10 33 w. 1167, e-mail: akademicka@akademicka.pl