Cytat roku (miesi?ca, tygodnia?)...
Dodane przez Adam Smiech dnia Listopad 21 2009 02:28:37"Jednocze?nie polska prawica jest coraz bardziej proizraelska i filosemicka. Szczególnie dotyczy to Prawa i Sprawiedliwo?ci, które opowiada si? za ?cis?ym zwi?zaniem Polski ze Stanami Zjednoczonymi."

Piotr Zychowicz
Rzeczpospolita 18.11.2009 r.