You Tube.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 03 2007 00:00:00
Szanowni czytelnicy Jednodniówki, dok?adnie min??y 24 godziny odk?d zamie?cili?my nasz "filmik" o OUN/UPA na YouTube.com
W nocy zosta? on "skasowany", a nasze konto zablokowane. Powód? Film ten propaguje nienawi?? i przemoc w stosunkach mi?dzynarodowych. Paradoksalnie filmiki UNSO, które propaguj? przemoc, nie s? wyrzucane...

Pobierz film