Skoda Auto czyli czeska odporno??
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Październik 04 2009 21:00:12

Zapraszamy do lektury artyku?u po?wi?conego skutkom kryzysu u naszego po?udniowego s?siada. Krótka historia prywatyzacji zak?adu Skoda Auto pokazuje, ?e "obcy kapita? jest jak ogie?; puszczony na ?ywio? wszystko trawi i obraca w popió?, ale uj?ty we w?a?ciwe ramy daje ?yciodajn? energi? gospodarce narodowej". Tekst jest dost?pny tutaj.