Uroczysta akademia Kresowian
Dodane przez Adam Smiech dnia Wrzesień 17 2009 09:15:44

W sobotę, 12 września b.r., w sali warszawskiego Domu Przyjaźni, odbyło się, zorganizowane przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, Ogólnopolski Komitet Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, kolejne spotkanie Kresowian, działaczy i sympatyków ruchu kresowego, poświęcone, tradycyjnie już, uhonorowaniu tych najaktywniejszych, którzy poprzez swoją pracę i zaangażowanie, podtrzymują pamięć o polskich Kresach. Spotkanie poprowadził Tadeusz Samborski, były poseł PSL, a jako pierwszy wystąpił gość honorowy, marszałek Jarosław Kalinowski, obecnie poseł do Parlamenty Europejskiego. Kalinowski przypomniał proste zasady, którymi kierują się ci wszyscy, którzy walczą o prawdę o banderowskim ludobójstwie i o pamięć jego ofiar. Zwrócił uwagę na zauważalną, pozytywną zmianę w nastawienia mediów do tej sprawy w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego. Podkreślił sukces ruchu kresowego, jakim było przyjęcie wreszcie w bieżącym roku przez Sejm RP stosownej uchwały pamięci ofiar ludobójstwa, uchwały, w której wskazano imiennie OUN/UPA jako formacje odpowiedzialne za zbrodnie i użyto zwrotu o „znamionach ludobójstwa”, nie do końca satysfakcjonującego, niemniej stanowiącego poważny krok naprzód.
Następnie udekorowano orderami "Polonia Mater Nostra Est" zasłużonych działaczy ruchu kresowego: panią Ewę Siemaszko, która już prawie od 20 lat zajmuje się tematyką ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich, popularyzując wiedzę na ten temat w licznych publikacjach oraz poprzez swoje wystąpienia w mediach; panią Grażynę Orłowską, redaktor wrocławskiego oddziału TVP, autorkę wielu audycji poświęconych Kresom, zaangażowaną również w ochronę kresowych zabytków i miejsc pamięci; pisarza Janusza Odrowąż-Pieniążka, dzięki któremu na dziedzińcu Muzeum Literatury została wmurowana tablica ku czci poety - męczennika Wołynia, Zygmunta Jana Rumla; profesora doktora Ryszarda Szawłowskiego, badacza pojęcia ludobójstwa; Andrzeja Tomasza Zapałowskiego, byłego posła do Parlamentu Europejskiego i autora publikacji nt. OUN-UPA oraz Stanisława Żółkiewicza, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich.
Niestety na uroczystość nie mogli przybyć ks. Isakowicz-Zaleski, którego zatrzymały ważne obowiązki oraz Andrzej Zapałowski, w imieniu którego odznaczenie odebrała córka.
Odznaczono również profesora Mariana Koniecznego, autora projektu pomnika poświęconego ofiarom ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich oraz Tadeusza Samborskiego - nie od dziś aktywnie wspierającego ruch kresowy.
W imieniu odznaczonych wystąpiła redaktor Grażyna Orłowska, która podziękowała za wyróżnienie, jakiego dostąpili. Opowiadała również o swoje pracy, o trudnościach, jakie napotyka, a także o ludziach, którzy ją wspierają.
Po części oficjalnej nastąpiła artystyczna - z wiązanką pieśni i wierszy recytowanych przez autorkę, Marię Sulimę, wystąpił chór Polska macierz z Brześcia. Na zakończenie, na specjalną prośbę Kresowian, solistka chóru zaśpiewała "Polesia czar".

Marzena Zawodzińska