Lwowska Fala
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Sierpień 02 2009 14:19:03

Zapraszamy do wys?uchania nagrania dzisiejszej audycji "Lwowskiej Fali", po?wi?conej akcji "Burza" oraz przede wszystkim uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. "w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich". W programie telefonicznie wzi?? udzia? kol. Adam ?miech, komentuj?c sam? uchwa??, dzia?alno?? wspó?czesnych banderowców oraz aktualn? polityk? polsk?.


Plik mo?na pobra? tutaj.