"Ojczyzn? woln?... zachowaj czy racz nam wróci?, Panie!"?
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Czerwiec 04 2009 22:05:03

W takim dniu, jak dzisiejszy, przy okazji kolejnej okr?g?ej rocznicy obchodzonej w tym roku, warto zada? sobie kilka podstawowych pyta? o nasz? wolno??. Czy jeste?my wolni jako naród? Czy jeste?my suwerenni jako pa?stwo? Oczywi?cie ten krótki tekst w najmniejszym stopniu nie wyczerpuje problematyki, której dotyczy, nie takie jest jednak jego zadanie. Ma sk?oni? do refleksji, zw?aszcza nad pytaniem zawartym w tytule.
Zapraszam do lektury literacko-historyczno-politycznych rozwa?a? rocznicowych.


Artyku?