Jan Mertka - pierwszy poleg?y powstaniec Wielkopolski.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 19 2007 17:03:16
Jan Mertka - pierwszy poleg?y powstaniec Wielkopolski Jan Metka s?u?y? w Batalionie Pogranicznym w Szczypiornie. Do zada? batalionu nale?a?o patrolowanie granicy polsko-niemieckiej, przebiegaj?cej wówczas w rejonie Skalmierzyc/k. Kalisz (tak jak poprzednia granica Niemiecko-Rosyjska). 27 grudnia 1918 roku obowi?zek patrolowy spe?niali Jan Mertka oraz Czes?aw Radajewski. Patroluj?c granice, na wysoko?ci wsi Boczków zostali napadni?ci przez cz?onków Heimatschultz (stacjonuj?cego w Boczkowie), domagaj?cych si? z?o?enia broni. Niewykonanie ??dania spowodawa?o, ?e Niemcy zaatakowali Mertk? i Radajewskiego, pierwszego rani?c ?miertelnie, drugiego w nog? i r?k?.

B. Noculak