Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 08:18:12
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 3
Pod pomnikiem Dmowskiego 3
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Na marginesie "referendum" w Irlandii
Polityka Zagraniczna

Zabawna sytuacja mia?a miejsce we Francji, która, przypomnijmy, odrzuci?a konstytucj? UE w referendum, i w której, w zwi?zku z tym, nie przeprowadzono referendum w sprawie traktatu, ratyfikuj?c go za po?rednictwem parlamentu - otó?, to w?a?nie Francja ustami swego pseudoprawicowego prezydenta, grozi Irlandii konsekwencjami w razie odrzucenia traktatu - no, bo jak to, to my wszyscy poszli?my po rozum do g?owy i nie pozwalamy byd?u g?osowa?, a wy si? wyg?upiacie?!. Nawiasem mówi?c, sytuacja, która wytworzy?a si? po odrzuceniu przez Francuzów konstytucji pokaza?a prawdziwe oblicze tak?e polskiej prawicy pi?sudczykowskiej spod znaku PiS. W tamtym czasie pisali?my, ?e po sukcesie francuskim si?y rzeczywi?cie my?l?ce o Europie wolnych narodów w ka?dym kraju UE powinny podj?? szeroko zakrojone dzia?ania na rzecz storpedowania pomys?u konstytucji, pod jak?kolwiek nazw? by nie by? on promowany oraz dzia?ania na rzecz stworzenia wspólnego frontu politycznego, który sta?by si? alternatyw? dla uk?adu ponadnarodowego. Wtedy, kilka miesi?cy po francuskim "Nie", w?adz? w Polsce przej?? PiS. I, pomimo taniej retoryki dla naiwnych s?uchaczy Radia Maryja, nie zrobi? nic przeciwko konstytucji, przeciwnie, prowadzi? polityk? zmierzaj?c? do utrzymania trupa konstytucji UE przy ?yciu r?ka w r?k? z ca?ym internacjonalistycznym uk?adem, co zaowocowa?o traktatem reformuj?cym, w ko?cu nazwanym lizbo?skim.
Najsmutniejszy w ca?ej sprawie jest jednak wspomniany wy?ej brak reakcji narodów europejskich na tak jawne oszustwo dokonywane na ?ywym ciele Europy. Stan taki osi?gni?to wprowadzaj?c w ?ycie pomys? tak genialny, co prosty zarazem. Otó?, wyci?gaj?c wnioski z przesz?o?ci, prawdziwi w?adcy Europy zapewnili sobie spokój ze strony spo?ecze?stw kszta?tuj?c przez lata nowy, hedonistyczny styl ?ycia, w którym, poza marginesem nie stanowi?cym niebezpiecze?stwa dla systemu, ogromna wi?kszo?? czuje si? dobrze, i w którym ka?da my?l o oporze, o przeciwstawieniu si?, spala si? szybko w s?omianym ogniu. Nast?puje kalkulacja, ?e jednak mo?emy straci? t? ma?? stabilizacj? wyznaczan? takimi filarami jak radykalnie z?agodzone wymagania moralne i powszechny dost?p do najprostszych rozrywek. W ten sposób w?adcy triumfuj?, kontroluj?c jedynie z zewn?trz, tak naprawd? samostabilizuj?cy si? uk?ad, a narody grz?zn? w marazmie i ot?pieniu. Dla w?adców strata finansowa niewielka, a jaki zysk polityczny! Na chwil? obecn? nie wida? przys?owiowego ?wiate?ka w tunelu. Spo?ecze?stwa europejskie(czy mo?na jeszcze nazywa? je narodami?) s? wewn?trznie niespójne, sk?ócone, zantagonizowane. Ponadnarodowe protesty np. kierowców ci??arówek, czy rolników, jako protesty jedynie wybranych grup, niczemu i nikomu poza uk?adem, nie s?u??, a daj? mo?liwo?? w?adcom do dalszej manipulacji nastrojami spo?ecze?stw (?atwo?? przeciwstawiania sobie grup i spo?ecze?stw). Europa jest chora. Rz?dz?ca grupa paso?ytów zdaje si? mie? wszelkie atuty, by patologiczn? sytuacj? utrzyma?. Narody Europy maj? oczywi?cie potencjaln? mo?liwo?? zmiany sytuacji, naturalnie nie poprzez fasadowe wybory, ale poprzez pot??ny oddolny ruch, ale to wymaga wyrzecze? i ?elaznej konsekwencji. Nie wydaje si?, aby Europejczycy byli dzisiaj do tego mentalnie przygotowani.Adam ?miech
Komentarze
gjw dnia czerwiec 13 2008 11:06:02
Niestety, wszystko na to wskazuje. Jedyn? nadziej? w perspektywie niestety wieloletniej jest rosn?cy upadek (w tym ekonomiczny) Zachodu i odnowa Rosji a tak?e zwielokrotnienie jej si?. Dlatego trzeba ca?y czas pracowa? nad ?wiadomo?ci? rodaków w kierunku przeciwnym do tego, który widzimy odno?nie Rosji na rogach ulicy itd.
gjw dnia czerwiec 14 2008 16:47:52
Wi?cej wolno?ci!
Wi?cej wolno?ci gospodarczej, narodowej i politycznej. Mniej subsydiów i mniej podatków. Europa równoprawnych, szanuj?cych si? nawzajem ojczyzn, a nie centralizm biurokratyczny. Wolno?? s?owa i cierpliwe wychowywanie ludzi w duchu prawdziwej tolerancji oraz odpowiedzialno?ci a nie skryty terror tzw. politycznej poprawno?ci. To jest przepis na wyj?cie z obecnej s?abo?ci i ruszenie Europy z martwego punktu. I prosz? wszystkich euroentuzjastów przesta? pi?tnowa? ludzi, którzy takie idee g?osz?, wpycha? ich do tej samej szuflady z Hitlerem itd. Mamy budowa? wspólnot? europejsk? opart? na swoim w?a?ciwym dziedzictwie humanistycznym i chrze?cija?skim, na tym co dobre i szlachetne, czy na do?wiadczeniach ca?kowicie skompromitowanych nowszych koncepcji imperialnych? Je?li ma by? tak, ?e o wszystkim maj? decydowa? elity po?ityczne Niemiec i Francji wraz z licz?c? dziesi?tki tysi?cy suto op?acanych biurokratów komisj? w Brukseli, tworz?c orwellowski podzia? na równych i równiejszych, bo tak podobno b?dzie szybciej i sprawniej, to powstanie nowy ZSRR. Tego ?aden normalny cz?owiek nie przyjmie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014