Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 26 2021 22:15:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Inne uj?cie uczestników uroczysto?ci
Inne uj?cie uczestników uroczysto?ci
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Temida o?lep?a
JednodniĂłwka Narodowa

Proces s?dowy zacz?? si? w marcu 2008. Tekst oskar?enia przeciw jednemu z liderów WAK sk?ada? si? z 37 punktów. Haradinaja oskar?ono o zbrodnie przeciw ludzko?ci i z?amanie prawa wojennego. W szczególno?ci zarzucano mu organizowanie etnicznych czystek, porwania i torturowanie przedstawicieli serbskiej ludno?ci Kosowa, a tak?e Cyganów i nielojalnych wobec bojowników z WAK Alba?czyków. Prokuratorzy ??dali dla Haradinaja 25 lat wi?zienia.

Razem z Ramusem Haradinajem w sprawie uczestniczy?o dwóch jego towarzyszy broni. Idriz Balaj, o przezwisku "Lejtnant", by? znany z tego, ?e za?o?y? na rozkaz Haradinaja specjalny dywersyjny oddzia? "Czarne or?y", który liczy? od 40 do 100 bojowników i zajmowa? si?, wed?ug danych oskar?enia, zastraszaniem ludno?ci i wyp?dzaniem Serbów z rejonu De?an, ?eby ustanowi? tam w?adz? WAK. Balaj zosta? oskar?ony ze wszystkich punktów.

Jeszcze jeden oskar?ony, Lahi Brahimaj, o przydomku "Cygan", okaza? si? wujem Haradinaja. Brahimaj, zgodnie z danymi oskar?enia, za?o?y? wi?zienie WAK w rejonie kosowskiej wsi i Jablanica i dowodzi? nim. W tek?cie oskar?enia stwierdza si?, ?e ludzie Brahimaja pod jego dowództwem zajmowali si? tak?e zastraszaniem, porwaniami, torturowaniem i mordowaniem Serbów i Cyganów. Brahimaj zosta? skazany na 6 lat pozbawienia wolno?ci.

Z organów ochrony prawnej Serbii pochodz? dane o wspó?udziale Haradinaja w zbrodniach wojennych w trakcie kosowskiego konfliktu. Zgodnie z informacjami prokuratury, Ramus Haradinaj osobi?cie uczestniczy? w zabójstwie ponad 60 je?ców i wyda? rozkazy wyniszczenia 260 ludzi. Ciekawe informacje dotycz?ce dzia?alno?ci by?ego komendanta WAK znajduj? si? w posiadaniu s?u?b wywiadowczych krajów europejskich. W raportach wywiadu figuruje, i? Haradinaj okaza? si? w Kosowie kryminalnym "autorytetem", kontroluje nielegalne kana?y dostawy broni i narkotyków do krajów Europy, a tak?e jest zwi?zany z innymi rodzajami przest?pczej dzia?alno?ci.

Na krótko przed wydaniem uniewinniaj?cego wyroku w?adze Kosowa, które jednostronnie proklamowa?y niepodleg?o?? autonomii, stara?y si? o uwolnienie Haradinaja. Odpowiedni dokument z podpisami prezydenta kraju Fatmira Sejdiu, premiera Hashima Thaqi i przewodnicz?cego parlamentu Jakupa Krasniqi zosta? skierowany do oficjalnych przedstawicieli trybuna?u w Hadze.

Nie wiadomo, czy to wstawiennictwo wp?yn??o na na decyzj? wydaj?cych uniewinniaj?cy wyrok haskich prawników. Wed?ug oficjalnej wersji, Haradinaj i Balaj zostali uniewinnieni w zwi?zku z tym, ?e ?wiadkowie oskar?enia odmówili sk?adania zezna?. Nic dziwnego: w ba?ka?skiej prasie od momentu osadzenia w areszcie Haradinaja niejednokrotnie pojawia?y si? doniesienia o tym, jak kolejny ?wiadek w sprawie by?ych bojowników rozsta? si? z ?yciem w niewyja?nionych okoliczno?ciach.

Trzeba nadmieni?, ?e Haradinaj okaza? si? jednym z uczestników historii, opowiedzianej w pami?tnikach by?ej g?ównej prokurator haskiego trybuna?u Carli del Ponte. Ksi??ka ukaza?a si? w sprzeda?y w dniu wydania uniewinniaj?cego wyroku. Wed?ug s?ów by?ej prokurator Ramus Haradinaj by? jednym z tych, którzy kierowali porwaniem oko?o dwustu mieszka?ców serbskich enklaw Kosowa, które mia?o miejsce w 1999 roku. Del Ponte twierdzi, ?e pod dowództwem Haradinaja je?cy byli wywiezieni w ci??arówkach na terytorium Albanii, gdzie zabrano im ?yciowo wa?ne organy, aby je nast?pnie sprzeda? na czarnym rynku. Cia?a ofiar przest?pstwa zosta?y ukryte, wed?ug s?ów del Ponte, w nieznanej miejscowo?ci przez bojowników WAK. Przed rozpocz?ciem procesu del Ponte o?wiadczy?a, ?e oskar?eni maj? “r?ce po ?okcie we krwi”, a g?ównego figuranta sprawy nazwa?a w kuluarach"rze?nikiem".

Jak by nie by?o, wyrok uniewinniaj?cy zosta? wydany. Na wolno?? wyszed? cz?owiek z ciemn? przesz?o?ci?, znienawidzony przez serbsk? ludno?? prowincji Kosowo a dla kosowskich Alba?czyków b?d?cy bohaterem narodowym. Trudno powiedzie?, czy b?dzie on kiedy? os?dzony w zwi?zku z w?tpliwymi epizodami swojej bojowej kariery. Trzeba wierzy?, ?e przedstawiciele trybuna?u, którzy w swoim czasie rozgrzeszyli i Hashima Thaqi, u?wiadomi? sobie stopie? swojej odpowiedzialno?ci za takie decyzje. W Hadze ju? nie raz demonstrowali osobliwe podej?cie do sprawiedliwo?ci, kiedy zbrodnie przeciw mieszka?com serbskich enklaw zmienia?y si? w tekstach wyroków uniewinniaj?cych w niewinne psoty. Nie sta?a si? wyj?tkiem i sprawa Ramusa Haradinaja.


Stanis?aw Ma?ofiejew
04.04.2008, 00:24:38
"Фемида ослепла"

W?a?ciwie czego innego mo?na si? by?o spodziewa?? Przecie? nie sposób by? jednocze?nie “wp?ywowym kosowskim politykiem” i zbrodniarzem wojennym! Czy to oznacza, ?e Temida o?lep?a? Nie s?dz?. Raczej odwróci?a si? z niesmakiem, aby nie patrze? na ludzi, którzy uzurpuj? sobie prawo do nazywania si? jej przedstawicielami. To oni s? ?lepi i g?usi na prawd?. I jak na razie nie zanosi si?, aby mieli przejrze?...

Komentarze
gjw dnia kwiecień 29 2008 13:29:21
Istnieje wy?sza sprawiedliwo??, która ju? wielokrotnie w historii wchodzi?a do akcji, gdy ta doczesna o?lep?a z powdu interesów pot??nych ob?udników. Zostanie wymierzona Europie Zachodniej r?kami skrajnych muzu?manów i innych barbarzy?ców, których popieraj? teraz i popierali w przesz?o?ci (np. przeciw bia?ym ludziom, umiarkowanym Murzynom i czarnym chrze?cijanom w Afryce). Na razie si?y bezpiecze?stwa jeszcze jako tako panuj? nad odszczepie?cami od prawdziwego islamu i inn? ho?ot?. Na razie. Wydaj?c taki wyrok, przypiecz?towano dzie?, w którym ju? nie dadz? im rady. Amen.
Marzena Zawodzinska dnia maj 01 2008 21:48:49
Jak podaje Lenta.ru, g?ówny prokurator trybuna?u, Serge Brammertz, wniesie jutro apelacj? od wyroku uniewinniaj?cego. Zobaczymy, co to da, zw?aszcze je?li ?wiadkowie nadal b?d? si? bali zeznawa?...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014