Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:40:58
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 5
Skwer Wo?y?ski 5
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Niech ?yje Serbia!
Polityka ZagranicznaKim s? ci panowie?


Richard C. Holbrooke - wg niezale?nych portali ameryka?skich to Richard Moos, ?yd, który zmieni? nazwisko na bardziej dostojne. Formalnie Demokrata, cz?onek administracji Clintona (m.in. ambasador USA przy ONZ), ale przede wszystkim cz?onek Council on Foreign Relations, pot??nej organizacji kszta?tuj?cej polityk? USA. Znany wróg Serbii. 25.11.2007 r. og?osi? artyku? w Washington Post, w którym twierdzi?, ?e "Kosowo powinno og?osi? niepodleg?o?? od Serbii ignoruj?c gro?by Rosji".

Wesley Kanne Clark - genera? ameryka?ski pochodzenia ?ydowskiego (wywodzi si? z bia?oruskich ?ydów - jego pradziadek wyemigrowa? do USA), cz?onek Council on Foreign Relations, "zas?yn??" przede wszystkim jako dowódca zbrodniczej operacji NATO w 1999 - bombardowania Jugos?awii w dniach 24.03.99-10.06.99. W wyniku tej operacji opartej o fa?szywe przes?anki o rzekomych czystkach etnicznych dokonywanych przez Serbów w Kosowie(w rzeczywisto?ci by?o odwrotnie, tzw. partyzanci z alba?skiej UCK, maj?c pe?ne poparcie Zachodu, dokonywali zamachów terrorystycznych na o?rodki w?adzy serbskiej oraz dokonywali wyp?dze? ludno?ci serbskiej z Kosowa) ?mier? ponios?o od 1500(dane NATO) do 5700(dane jugos?owia?skie) osób cywilnych, zniszczono powa?n? cze?? infrastruktury przemys?owej Jugos?awii.

William(Bill) Kristol - neokonserwatysta ameryka?ski pochodzenia ?ydowskiego, syn "rodziców neokonserwatyzmu", by?ych trockistów Irvinga Kristola i Gertrudy Himmelfarb. Wielki zwolennik agresji G.W. Busha na Irak oraz zapiek?y stronnik polityki Izraela. Obecnie jest doradc? d/s polityki zagranicznej kandydata Republikanów na prezydenta, senatora Johna McCaina.

Warto jeszcze zwróci? uwag? na niektóre nazwiska wystepuj?ce w?rod cz?onków Council on Foreign Relations:

Leslie H. Gelb, Maurice R. Greenberg, David Rockefeller, David M. Rubenstein, Michael H. Moskow, Stephen Friedman, Martin S. Feldstein, Kenneth M. Duberstein, Madeleine K. Albright, Richard Nathan Haass, Richard E. Salomon, Robert E. Rubin, Sandy Berger, Michael Bloomberg, Edgar Bronfman, Sr., Ethan Bronner, Zbigniew Brzezinski, Wesley Clark, Hillary Clinton, William Cohen, Dianne Feinstein, Noah Feldman, Mikhail Fridman("rosyjski" oligarcha), Alan Greenspan, Richard C. Holbrooke, Robert Kagan, Irving Kristol, Zalmay Khalilzad, Henry Kissinger, Joseph Lieberman, John McCain, Barack Obama, Richard Pipes, Norman Podhoretz, Condoleezza Rice, George Soros, James Wolfensohn, Paul Wolfowitz, Robert Zoellick, Mortimer Zuckerman.

No, i jeste?my w domu. Prosz? bardzo - jaki kalejdoskop polityki ameryka?skiej! Kandydaci na prezydenta, politycy obu partii. A Amerykanie nadal wierz? w demokracj??!?

Jeszcze kilka s?ów komentarza do absurdów wypowiedzianych przez wspomniane wy?ej w informacji pochodz?cej z Onetu osoby.
Ludziom tym wydaje si?, ?e opinii publicznej mo?na wcisn?? ju? dos?ownie ka?d? g?upot?. Rosja stoj?ca za demonstracjami? Id?c tropem podobnej "logiki" nale?a?oby si? spodziewa?, ?e Serbowie bez zgubnej asysty Rosji zamiast ksenofobicznie broni? integralno?ci swojej ojczyzny, podzi?kowaliby za odebranie im Kosowa, a ambasad? ameryka?sk? obrzucili kwiatami zamiast kamieniami. Ale wtr?ci?a si? ta okropna Rosja i znów nacjonalizm zwyci??y?. Có? za przenikliwa analiza!
A jednak, pomimo przes?anek wskazuj?cych na kliniczny kretynizm tych wypowiedzi, ich powierzchowna g?upota jest tylko pozorem. W istocie, ludzie ci w sposób oczywisty pragn? osi?gn?? dwa podstawowe cele. G?ówny, w postaci sprowokowania Rosji, i poboczny, w ch?ci znalezienia ?ywio?ów zdradzieckich w narodzie serbskim, które to ?ywio?y sta?yby si? oparciem dla wrogów Serbii na wzór tych, którzy za 200 mln dolarów sprzedali Amerykanom prezydenta Miloszevicia w 2000 r. (tyle, ?e dzisiaj kosztowa?oby to USA mniej). Sprowokowanie Rosji jest celem naczelnym, mog?cym zrodzi? wielkie niebezpiecze?stwo dla ca?ego ?wiata. Wida? wyra?nie, ?e USA d??y do konfliktu z Rosj?. Wypuszczenie, jak harcowników, tych pomniejszych cz?onków CFR, jest krokiem do przodu na drodze do ?wiatowego spi?cia. Mo?na mie? jedynie nadziej?, ?e Rosja, prowadzona rozs?dnie przez prezydenta Putina i jego nast?pc?, zareaguje spokojnie, nie daj?c ameryka?skim jastrz?biom szansy na dalsz? eskalacj? konfliktu.Adam ?miech
Komentarze
gjw dnia luty 22 2008 18:58:14
Najlepiej podsumowa? to ros. minister spraw zagr. ?awrow; albo stosunki mi?dzynarodowe kieruj? si? praworz?dno?ci? albo nie; je?li rz?d ameryka?ski z?ama? t? zasad?, to niech teraz chocia? powstrzyma si? od wylewania krokodylich ?ez.
gjw dnia luty 22 2008 21:14:43
Rzecznik Chalil Zad? Tragifarsa! smiley
Alicja dnia luty 25 2008 12:27:45
Szkoda tylko ,?e mamy takie podzialy w narodzie,niektórym na r?ke i kiesze? ,to co sie dzieje.Mamy tu swoich,, Kosowajan "wszelkiej masci ubectwo i mafie.Ciezko zyc ludziom uczciwym .
Pamietam dawno temu przeczytana ksi??k? St.Swianiewicza ,,W cieniu Katynia" i jego rade, aby Polska w miare swoich mozliwosci uk?ada?a dobre stosunki z Rosja. Dziwi tylko ,ze wszyscy wazni,którzy parali sie historia ,Tusk ,Bartoszewski ,ze nie wspomne o innych ,nie wyciagleli zadnych wniosków,no ale czy to sa politycy oddani narodowi?
Chcia?oby sie pomarzyc jak Zinowiew za ludzmi szczerymi ,otwartymi oddanymi swojemu narodowi smiley a nie obcym interesom.
gjw dnia luty 26 2008 00:27:40
Tacy ludzie jeszcze si? znajd? i zajm? odpowiednie miejsca tylko trzeba codziennie na to pracowa?, wierzy? i modli? si?: Bo?e wybaw Polsk?! Chryste, nasz arcykap?anie i królu, któremu jest dana wszelka w?adza na niebie i ziemi, ujmij si? za Serbami i wszystkimi, których krzywdz? Twoi wrogowie! Bo?e, panuj?cych Panie, królów mocy i ufanie!
RomanK dnia luty 26 2008 23:12:26
Panei Adamie...AQmerykanie wierza w demokracje,,ale to co sie dzieje ten rerality show i cyrk na menorze to nei demokracja!
Cala ta kampania wyborcza fo paskudna farsa i drwiny z Ameryki!
Amerykanie to wiedza dlatego tak samo jak POlacy nie niora udzialu w farsie...
Panowie dzis Costa Rica- Kostaryka uznala Palestyne...ku wscieklowsci Israela!
DOlaczcie do protestow przeciwk Kosovo zadanie uznania Palestyny...to najpiekniezy prezent jaki mozna zafundowaC ...NEOKONOM
gjw dnia luty 27 2008 02:13:13
Przed nami wybory prezydenckie w Rosji i Stanach. Niby i tu i tam teatr, bo z góry wiadomo, kto ma wygra? (Miedwiediew i McCain). Ogromna ró?nica polega jednak na tym, ?e Rosja wybiera z wa?snej woli rzecznika swoich uprawnionych interesów narodowych ponosz?c nader umiarkowane koszty tej formalno?ci, a Ameryka ma zatwierdzi? szefa posterunku ?andarmów ?wiata, pakuj?cych si? z butami tam, gdzie ich nie prosz? i nie maj? nic do szukania zgodnie z rozs?dkiem i prawem. Wydaje przy tym grube miliony , które powinna przeznaczy? na pomoc najbardziej cierpi?cym i potrzebuj?cym, je?li chce cho? troch? zmniejszy? kar? Bo??, która niechybnie w ko?cu na ni? spadnie za niesprawiedliwo?? i cynizm.
Adam Smiech dnia luty 27 2008 11:52:50
A tymczasem Judeoameryka rozmy?la nad umieszczeniem kolejnych elementów tarczy w Indiach. A wi?c, dalszy ci?g osaczania Rosji. Oj, neokonsi st?paj? po cienkim lodzie. Byle tylko nie zapalili ?wiata dla swoich ob??dnych idei. Najgorsze jest to, ?e znajd? wariatów w Polsce, którzy ochoczo i nawet bez wynagrodzenia b?d? spe?nia? ich zachcianki. A uczciwi Polacy znów b?d? musieli si? t?umaczy? przed bra?mi S?owianami.
gjw dnia luty 28 2008 00:38:05
S? pewne rzeczy, na które nawet spokojny i otwarty na ?wiat Miedwiediew nie b?dzie pozwala? bez ko?ca. Rosja mo?e w ka?dej chwili przetr?ci? kr?gos?up "wielkiemu szatanowi", doprowadzaj?c w tajemnicy do rozmieszczenia swoich najnowszych rakiet plot i pozwalaj?c na kampani? bombardowa? przeciw krajowi, gdzie tego dokona?a. B?d? straty w ludziach jak nad Indochinami 1962-73 i piloci przestan? si? zg?asza? na ochotnika do Judenluftwaffe i koniec pot?gi... Nie robi tego g?ównie ze wzgl?dów z zakresu ekonomii politycznej; chce zgarn?? jeszcze dalsze biliony $ i euro na w?asne unowocze?nienie w ramach strategicznych programów narodowych. No ale je?eli druga strona b?dzie nadal tak igra?, to si? pewno czego? doigra i to by? mo?e ju? wkrótce. Pan Bóg nierychliwy...
Marzena Zawodzinska dnia marzec 03 2008 21:54:52
http://www.youtube.com/watch?v=N1VX2KAjIgk
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014