Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 18:05:40
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 4
Skwer Wo?y?ski 4
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wizyta premiera Tuska w Moskwie - gar?? refleksji na gor?co
Polityka Zagraniczna

- cel rzeczywisty, którym, wedle wszelkich znaków, jest wst?p do osaczenia Rosji poprzez zbli?enie instalacji wojskowych USA do jej granic, co jest zamierzeniem zw?aszcza grupy neokonserwatywnych jastrz?bi (pogl?d taki g?osi wybitny polityk ameryka?ski, ostry krytyk polityki neokonserwatystów, Pat Buchanan); zupe?nie zrozumia?y jest w takim wypadku sprzeciw Rosji i perspektywa permanentnie z?ych stosunków w regionie w razie realizacji projektu, wystawienie Polski na pierwsz? lini? "frontu" oraz gro?ba destabilizacji istniej?cego status quo w dziedzinie zbroje?

- cel polskich zwolenników instalacji tarczy, cel jawnie antyrosyjski tj. doprowadzenie do faktycznego zerwania stosunków z Rosj?, poprzez polityk? "ostrza no?a" (np. podkre?lanie, ?e tarcza ma nas chroni? przed Rosj?, ci?g?e utarczki w dziedzinie handlowej itp.; nota bene - kilka dni temu min. rolnictwa Sawicki zwróci? uwag?, ?e Ukraina stosuje wobec Polski podobne lub wi?ksze restrykcje w dziedzinie gospodarczej, jednak o tym si? nie mówi), która na d?u?sz? met? jest dla Rosji nie do zaakceptowania, Polsce naturalnie nie przyniesie ?adnych korzy?ci, ale to zdaje si?, nie jest przedmiotem troski zwolenników tarczy, których polityczny plan wyczerpuje si? w programie negatywnym wobec Rosji oraz w bezwarunkowym popieraniu d??e? obozu pomara?czowo-banderowskiego na Ukrainie, którego interesy s? dla polskich polityków reprezentuj?cych kierunek antyrosyjski, priorytetowe

- prawdopodobna zmienno?? roz?o?enia akcentów w polityce ameryka?skiej po wyborach; je?li nowe w?adze USA zrezygnuj? z dotychczasowej postawy konfrontacyjnej wobec Rosji, antyrosyjska Polska stanie si? uci??liw? zawad? na drodze do znormalizowania stosunków USA-Rosja

Druga istotna sprawa - gazoci?gi. Bez deklaracji Polski w sprawie tarczy, Rosja z pewno?ci? nie poczyni ?adnych kroków w sprawie ewentualnego wstrzymania budowy gazociagu pó?nocnego, ale nawet w takiej sytuacji nale?y szuka? wyj?cia. Mo?e nim by?, na razie bez entuzjazmu przyj?ty przez Rosj?, pomys? gazoci?gu Amber przez kraje ba?tyckie i Polsk?, powrót do drugiej nitki gazoci?gu jamalskiego, przez Bia?oru? i Polsk?, lub nawet zastanowienie si? nad mo?liwo?ci? w??czenia si? w inwestycj? gazoci?gu pó?nocnego w my?l zasady "nic o nas bez nas".

Reasumuj?c, pierwszy krok na drodze do prze?omu zosta? wykonany. W du?ej mierze od samego Donalda Tuska zale?y, jak, przygotowany wizyt? grunt pod przysz?e rozmowy, wykorzysta. Oby wykorzysta? ów grunt jak najlepiej dla Polski maj?c na uwadze, ?e dominant? polskiej polityki, co wynika z naszej historii, powinno by? ugruntowanie spokojnych i pokojowych stosunków przede wszystkim z s?siadami. Rosja za? jest bez w?tpienia naszym s?siadem najpowa?niejszym.Adam ?miech
Komentarze
gjw dnia luty 09 2008 01:13:51
Tak jest
dominant? polskiej polityki, co wynika z naszej historii, powinno by? ugruntowanie spokojnych i pokojowych stosunków przede wszystkim z s?siadami
, bo inaczej zamienimy si? w obrotowe przedmurze, przekr?cane ze wschodu na zachód, z po?udnia na pó?noc i z powrotem. Za? te wariacje b?d? si? odbywa? pod rozmaitymi nierozumnymi has?ami, od bzdurnego twierdzenia, ?e mamy wspólnych wrogów z Izraelem (Palesty?czyków, Persów, a mo?e Etiopów?) po has?o potrzeby nawrócenia Rosji na jedyn? prawdziw? wiar? (komu? w erze atomowej ko?acze si? jeszcze po g?owie Zygmunt III z pu?kownikiem Lisowskim?)... smiley
RomanK dnia luty 12 2008 01:29:36
POczyjcie text pod tym linkiem"
http://wydawnictwopodziemne.com/2008/02/10/list-otwarty-do-antoniego-macierewicza/
Adam Smiech dnia luty 12 2008 08:44:29
Eee, Panie Romku, przecie? to s? go?cie jeszcze bardziej zapiekli w nienawi?ci do Rosji, ni? sam Macierewicz. Poza tym ich credo (credo Mackiewicza): "W dramatycznych okoliczno?ciach, jesieni? 1944 roku, Józef Mackiewicz w nast?puj?cy sposób wy?uszczy? swoje polityczne credo: r30;lepiej niech nie b?dzie ?adnej Polski, ni?li mia?aby by? czerwona. ?wi?te s?owa."
Nie ma o czym rozmawia? z takimi lud?mi. Nie s? to ?adne ?wi?te s?owa, tylko zwyk?e bzdury. Zawsze ?mieszy? mnie groteskowy antykomunizm Mackiewicza. Zaprowadzi? go do wyra?ania rado?ci z zaj?cia Wilna przez Litwinów, do przekonania o pewnym zwyci?stwie Niemiec nad Rosj? itp. Oczywi?cie, wolno mu by?o, na tym polega wolno??, ale ju? czynienie z jego ob??dnego antykomunizmu ideologii na dzi?, to zwyk?a g?upota. Nadto, p. Mackiewicz wyjecha? sobie z czerwonej Polski rzucaj?c cytowane wy?ej s?owa i ju?, a 24 miliony Polaków zosta?o. Tylko tyle mia? im do powiedzenia. A sk?d wzi?? sobie prawo do twierdzenia, ?e Polski powinno w ogóle nie by?? To jest troch? tak jak ze s?owami Warszawianki, na które z?yma? si? Dmowski (dzisiaj tryumf twój albo zgon). Nikt nie ma prawa decydowa? wedle w?asnego uznania, czy Polska ma by?, czy nie, ani p.Mackiewicz, ani nikt inny, cho?by najwybitniejszy. Polska to wspólnota przesz?ych, tera?niejszych i przysz?ych pokole? i ktokolwiek ?yj?cy tylko w wycinku Jej dziejów nie ma prawa do wygadywania bzdur o Jej zgonie itp.
Jeszcze jedno - panowie, którzy napisali list s? typowymi przedstawicielami najskrajniejszych rusofobów. Pa?stwa by?ych KDL-ów(z Polsk? na czele) jako forpoczta Rosji w NATO, zmierzaj?ca do zaprowadzenia wszech?wiatowego komunizmu? Kolego Kolczy?ski - pasy poprosz?!!!
Otó?, o?wiadczam jednoznacznie - tylko skrajna g?upota i op?tanie fa?szywymi ideami, z poduszczenia rzeczywistych wrogów Polski, mo?e doprowadzi? do takich stwierdze?. Interes Polski nie le?y w ci?g?ej antyrosyjskiej konspiracji prowadzonej na zewn?trzne zamówienie we wspó?pracy z jakimi? ?miesznymi krajami, lecz odwrotnie, interes Polski le?y we wspó?pracy z Rosj? i rozgrywania ca?ego wschodu we wspó?pracy z Rosj? na zasadzie dwóch biegunów. Dopóki wi?kszo?? Polaków tego nie zrozumie albo nie przyjmie do wiadomo?ci, dopóty b?dziemy krajem bezmy?lnych krzykaczy, którzy z jednej awantury popadaj? w drug?.
RomanK dnia luty 15 2008 03:57:18
Right!
WOlnosc w Internecie:

http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/5687
RomanK dnia luty 15 2008 04:46:23
A gospodin Putin skazaliL
Anti-Russian sentiments in Poland purposely incited- Putin

MOSCOW. Feb 14 (Interfax) - Anti-Russian sentiments in Poland may be incited on purpose, as an excuse for the prospective deployment of elements of the U.S. missile defense system, President Vladimir Putin told a Thursday press conference in Moscow.

"I have the impression that someone is purposefully fanning anti- Russian sentiments in order to create an appropriate moral and political environment for the prospective deployment of missiles," he said.

"If they incite anti-Russian sentiments in Poland, it will be easier to convince the population that new armament systems are needed to protect the country. In fact, the enemy is unknown. They claim it is protection from Iranian missiles, but Iran has no missiles of that kind. Everyone knows that," he said.
Adam Smiech dnia luty 15 2008 12:41:28
Brawo, Panie Romku za ten tekst!

Dok?adnie tak w?a?nie jest! Z tym, ?e my wiemy, kim jest ten "someone"smiley .
gjw dnia luty 15 2008 21:14:46
Putin te? wie, ale nie mówi, bo wie te?, ?e jeszcze nie nadszed? dzie? zap?aty.
Adam Smiech dnia luty 16 2008 09:56:12
Pewnie, ?e wie - jego tezy s? zaskakuj?co zbie?ne z tezami JNsmiley
Oczywi?cie ?artuj?. Jest tak, jak Pan mówi.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014