Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 17 2019 04:35:54
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 3
Zjazd Kresowian 3
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Po festiwalu w Swiet?ogorsku

Czy b?d?c pozbawionym talentu wokalnego mo?na wybra? si? na festiwal nie jako widz, a jako uczestnik? Taki, który nie tylko s?ucha, ale i sam ?piewa? To musia?by by? zupe?nie wyj?tkowy festiwal, jedyny w swoim rodzaju, na który jedzie si?... no w?a?nie, po co? ?eby przy pomocy muzyki budowa? mosty. Spotyka? si?, rozmawia?, ?piewa?. Zapomnie? o ?wiecie zewn?trznym, chocia? czasami jest to trudne, albo wr?cz niemo?liwe. Po to si? jedzie do Swiet?ogorska. 

Swiet?ogorsk to miejscowo?? wypoczynkowa i sanatoryjna na prawach rejonu w obwodzie kaliningradzkim. Do rejonu nale?? równie? s?ynna osada Jantarnyj z najwi?ksz? na ?wiecie kopalni? bursztynu. Tam w?a?ciwie zacz??a si? nasza rosyjska przygoda, bo na drugi dzie? po przyje?dzie do swojego domu na ?niadanie zaprosi?a nas pani Ludmi?a, maj?ca opiekowa? si? grup? podczas ca?ego pobytu. A grupa sk?ada?a si? z dwóch chórów: dzia?aj?cego na co dzie? przy Osiedlowym Domu Kultury Spó?dzielni Mieszkaniowej „Pomoc” w Kra?niku Chóru Kombatant „Kolorowa Jesie?” oraz utworzonego w?a?ciwie dora?nie w ramach Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny ?wiatowej warszawskiego chóru "Spadkobiercy". Dok?adnie - warszawsko-p?o?sko-grodzisko-pabianickiego. Jak ?atwo si? domy?li?, w takim sk?adzie regularne spotykanie si? na próbach okaza?o si? niemo?liwe. Pierwszy dzie? up?yn?? zatem na zwiedzaniu i ?piewaniu. 

Jantarnyj s?ynie oczywi?cie z bursztynu, mo?na go kupi? na ka?dym kroku, nie tylko w kopalni. Drugie miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzi?, to pla?a, jak si? okaza?o, pierwsza w Rosji pla?a od 2016 r. spe?niaj?ca ?wiatowe standardy. Niestety czasu wystarczy?o tylko na niezbyt d?ugi spacer wzd?u? brzegu.  Czeka? Swiet?ogorsk, a tam ju? tylko zakwaterowanie, kolacja i próby do pó?nego wieczora...

Sam festiwal rozpocz?? si? w sobot?, 31 sierpnia, na placu przed sanatorium "Bursztynowe Wybrze?e", od wci?gni?cia na maszt flag i od?piewania hymnów tym razem trzech pa?stw: Polski, Azerbejd?anu i Rosji, oraz od powitalnych przemówie?. Nast?pnie w powietrze polecia?y balony z przyczepionymi do nich papierowymi "go??bkami pokoju" - na nich uczestnicy wpisywali nazwiska przodków, którzy zgin?li na wojnie. 
Pe?na nazwa wydarzenia brzmi: Mi?dzynarodowy Festiwal Pie?ni Patriotycznej i ?o?nierskiej „Muzykoj jediny”, czyli „Muzyk? z??czeni”. Przygotowa?a je rosyjska Regionalna Organizacja Spo?eczna „Kaliningrad-?winouj?cie-Olsztyn” oraz warmi?sko-mazurski oddzia? Zwi?zku ?o?nierzy Wojska Polskiego przy wsparciu rz?du Obwodu Kaliningradzkiego, Floty Ba?tyckiej i administracji Swiet?ogorska. W tym roku wzi??o w nim udzia? 14 grup i solistów z Polski, Rosji i Azerbejd?anu. Wszyscy ?piewali dwie piosenki w j?zyku ojczystym i jedn? w j?zyku s?siada - czyli przede wszystkim po polsku. To by?o ciekawe do?wiadczenie, s?ucha? polskich piosenek w wykonaniu Rosjan. Zw?aszcza, ?e - trzeba przyzna? - by?y to wykonania o wiele lepsze od naszych. Da? si? we znaki brak prób, a dobre ch?ci nie wystarcz?, kiedy potrzeba czego? wi?cej. Ale byli?my i to si? liczy.
W niedziel? og?oszono wyniki i odby? si? koncert laureatów. My?l?, ?e dla nikogo nie by?o zaskoczeniem zwyci?stwo Raufa Memmedzade z Baku, który zachwyci? wszystkich silnym, operowym g?osem. Pierwsze miejsce w kategorii solistów zaj??a Zofia Agarkowa, mi?dzy innymi za pi?kne wykonanie uroczej piosenki "Sineglazaja re?ka". I tu - niespodzianka. Drugie miejsce przypad?o naszej Oliwce Ba?ce, która po rosyjsku za?piewa?a popularn? "Katiusz?", a po polsku - dwie zupe?nie ró?ne pod wzgl?dem nastroju piosenki: humorystyczn? "Hej hej u?ani" oraz smutn? "Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?". Pi?te miejsce zaj?? nasz organizator Roland Dubowski za pie?ni "Ech, dorogi", "Jesienny deszcz" i "Oka". Chór z Kra?nika równie? nie wyjecha? bez nagrody - czwarte miejsce przy takiej konkurencji ze strony rosyjskich wykonawców to naprawd? sukces. Zw?aszcza, ?e dodatkowo, za wykonanie po rosyjsku pie?ni "Dzie? zwyci?stwa", "Kolorowa jesie?" otrzyma?a puchar Dowódcy Floty Ba?tyckiej. Ogromn? sympati? publiczno?ci zdoby? solista Michai? Morozow z Jantarnego, który w dodatku za najlepsze wykonanie po polsku piosenki Czerwonych Gitar "Nie spoczniemy" zosta? nagrodzony specjalnym pucharem Zwi?zku ?o?nierzy Wojska Polskiego.

Przykrym dla nas, Polaków, akcentem na zako?czenie fina?owego koncertu by?a emisja filmu "Wojna z przesz?o?ci?". Trzeba jednak obiektywnie stwierdzi?, ?e uzasadniona. Co mog?o bardziej dotkn?? zwyk?ych Rosjan, ni? niszczenie pomników po?wi?conych ich przodkom, którzy gin?li na cudzej, polskiej ziemi, aby wyp?dzi? z niej okupanta? Przecie? dla nich to nie tylko obraza i blu?nierstwo, ale po prostu niewdzi?czno??. Nie wyzwolili nas Francuzi, Anglicy ani Amerykanie. Ca?e szcz??cie wielu Polaków nadal o tym pami?ta. A Rosjanie, z którymi zetkn?li?my si? na festiwalu, byli normalni i przyja?nie nastawieni. Mimo wszystko! Przychodzili tylko i pytali, czy naprawd? Polacy ich tak bardzo nienawidz?? A potem rozmawiali, u?miechali si?, serdecznie pozdrawiali mijaj?c podczas spacerów. W sobot? wieczorem bawili?my si? wspólnie przy "ognisku", a w?a?ciwie z powodu suszy przy grillu, do pó?nego wieczora i nikt si? nie upi?, nikt nie k?óci?. Rozmowy, ?piewy i ta?ce trwa?y do godziny 23.

Kiedy po powrocie opowiada?am znajomym o naszej wyprawie do Swiet?ogorska, jeden z nich, który sp?dzi? troch? czasu w Rosji, powiedzia?, ?e jest rusofilem i bardzo by chcia?, ?eby nasze narody ?y?y w przyja?ni, bo wszyscy by?my na tym zyskali. No w?a?nie. Kto by? w Rosji, najcz??ciej zauwa?a, jak bardzo antyrosyjska propaganda rozmija si? z rzeczywisto?ci?. My byli?my. 


Marzena Zawodzi?ska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014