Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:49:43
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
12
12
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Bandyci atakuj?
JednodniĂłwka Narodowa

Prezydent Donald Trump w?a?nie straci? mocno ju? nadszarpni?t? wiarygodno??. Wspó?cze?ni barbarzy?cy - Stany Zjednoczone - przebieraj?c ju? od dawna nogami, ?eby tylko dokona? kolejnej agresji, wykona?y atak 59 rakietami Tomahawk na baz? lotnicz? Syrii na terenie tego kraju. Pod najbardziej ordynarnym pretekstem - dzie? pierwszy - atak gazowy i natychmiastowe oskar?enie Asada i Syrii, dzie? drugi - zdj?cia martwych dzieci i medialna hucpa antysyryjska i antyrosyjska (z ambasador USA przy ONZ wymachuj?c? zdj?ciami zabitych dzieci, na czele), dzie? trzeci - atak przeprowadzony jak zwykle - bez wypowiedzenia wojny, ale i bez przedstawienia cho? cienia dowodu na odpowiedzialno?? pa?stwa syryjskiego za atak gazowy. Sztandar ameryka?ski, niegdy?, s?usznie czy nie, uwa?any za symbol walki o wolno?? i symbol wolno?ci jako takiej, sta? si? dzi? symbolem niczym nie ograniczonego bandytyzmu mi?dzynarodowego w wykonaniu samozwa?czego ?andarma/hegemona, który nie podlega nikomu i ?adnym prawom boskim ani ludzkim. Jest to wielka prowokacja skierowana przeciwko Rosji. Wida? wyra?nie, ?e zapowiedzi pozytywnej zmiany w stosunkach z Rosj?, sk?adane wielokrotnie przez Trumpa w czasie kampanii wyborczej, zosta?y wyrzucone do kosza. Rozbudowuje si? przyczó?ek polski, dalej nakr?ca si? sytuacj? na Ukrainie, Czarnogóra ma zosta? przyj?ta do NATO, teraz nast?pi? atak na Syri?. Co dalej? Czy dawno zapowiadane strefy zakazu lotów? Znamy ten scenariusz z Iraku. Ko?cowym etapem b?dzie usuni?cie Asada. Chyba ?e? No, w?a?nie. Chyba ?e Rosja. Ale czy nie przeceniamy jej si?y i zdolno?ci polityczno-dyplomatycznych? Rosja zosta?a podobno poinformowana o ataku ameryka?skim, dlaczego wi?c jej reakcja by?a w pierwszej chwili ?adna? Otó?, jestem przekonany, ?e zniszczenie jednego, czy kilku Tomahawków przez Rosjan uspokoi?oby wojowniczo?? USA. Wbrew pozorom, nie by?aby to sytuacja gro??ca eskalacj? konfliktu, bo przecie? atak mia? charakter typowo bandycki. Oburzenie, zawieszenie memorandum o zapobieganiu incydentom, mówienie o agresji na suwerenne pa?stwo, to wszystko prawda, ale reakcja powinna by? natychmiastowa po otrzymaniu informacji. A tak, USA dokona?y kolejnego sondowania warto?ci Rosji i nie wysz?o to dla Rosji najlepiej, mówi?c ogl?dnie... A nie s? to ?arty i nic nie znacz?cy region dla Rosji. W sytuacji ci?g?ego otaczania i planów gazoci?gów pomijaj?cych Rosj? i jej z?o?a, sprawa jest jasna - Rosja nie mo?e odpu?ci? Syrii. I to w sytuacji niepewno?ci co do Turcji (jak kto? raz zmieni? front, mo?e zmieni? i drugi; zreszt? Turcja ju? pochwali?a atak ameryka?ski), i Iranu stoj?cego w kolejce do likwidacji. Rosja nie jest w ?atwym po?o?eniu. Nie do??, ?e jej jedyn? si??, której boi si? Ameryka jest arsena? atomowy, w Rosji ca?y czas agentura prowokuje fermenty spo?eczne, na zewn?trz, bez mrugni?cia okiem dokonuje si? prowokacji militarnych na granicach Rosji (kolejne ?ci?ganie oddzia?ów NATO). I najwa?niejsze - zak?amane media Zachodu ca?? t? antyrosyjsk? dzia?alno?? przedstawiaj? jako rosn?c? agresj? Rosji! Nikt przy zdrowych zmys?ach nie mo?e bra? pod uwag? rozwi?zania atomowego, ale mo?e czas ju?, aby Rosja straci?a z?udzenia co do dobrej woli Zachodu i zweryfikowa?a swoje oczekiwania, nie mówi?c ju? o konieczno?ci porzucenia tej dziwnej pozycji, jakby ?aszenia si? do Zachodu, oczekiwania uznania, docenienia, pragnienia wspólnoty z Zachodem itd.

Polscy wasale USA ju? og?osili swoje poparcie dla akcji swego pana. Rzecznik rz?du Rafa? Bochenek w TVP Info: Chcemy by? na bie??co z tym, co si? dzieje na Bliskim Wschodzie. To sytuacja oczywi?cie niecodzienna, nadzwyczajna i chcemy mie? nad tym kontrol?. W ostatnim czasie pan Baszszar al-Asad przekroczy? pewn? granic?, u?y? broni chemicznej w stosunku do ludno?ci.

Po tych obrazkach, które obieg?y ?wiat, po tych dzieciach zabitych broni? chemiczn?, Trump nie móg? nie zareagowa? - oceni? Tomasz Siemoniak (PO), b. minister obrony narodowej.

Tymczasem Marine Le Pen powiedzia?a, ?e prezydent USA Donald Trump próbuje by? "policjantem ?wiata" i zasugerowa?a, ?e jego plany mog? si? nie uda?. Jak doda?a, by?a "zaskoczona" nag?? decyzj? Trumpa. Ostrzeg?a, ?e wcze?niejsze mi?dzynarodowe interwencje w Iraku i Libii doprowadzi?y do wzrostu islamskiego ekstremizmu.

W 2013 r. Trump tak pisa? do Obamy: I znów, do naszego bardzo g?upiego lidera, nie atakuj Syrii - je?li to zrobisz, bardzo z?e rzeczy si? zdarz?, a USA nic nie na tym nie uzyska.

Czy Donald Trump oszuka? swoich wyborców i to wszystko, co mówi? by?o li tylko zagraniem pod publiczk?? Jednak mimo wszystko uwa?am, ?e nie. Ufam, ?e by? szczery. Ale w czasie kampanii i zaraz po zwyci?stwie wskazywa?em w kolejnych tekstach na si?? oporu wobec jego planów, si?? pot??n?, sk?adaj?c? si? z czterech filarów - neokonserwatystów-mesjanistów d???cych do panowania nad ?wiatem, zimnowojennego Pentagonu, przemys?u zbrojeniowego i wszechpot??nych mediów. Widzimy w?a?nie, jak Trump przegrywa z frontem War Party. Czy to ju? jego koniec, czy te? próba kontrolowanego wycofania si? i okopania na pozycjach? Jak zwykle - czas poka?e.

Adam ?miech

Komentarze
gjw dnia kwiecień 24 2017 13:17:54
Rosjanie nie potrzebowali, by ich kto? uprzedza?. Ich radary i staelity widz? takie obiekty jak pociski manewruj?ce bardzo dok?adnie. Uprzedzono ich, ?e celem ataku s? cztery przestarza?e, remontowana samoloty bombowe oraz podwieszenia do zrzucanych z nich min l?dowych. Tudzie? wywo?anie ha?asu jakby ca?a Syryjska Armia Arabska zosta?a starta z powierzchni ziemi. Trump potrzebowa? atutu w walce o prawdziw? w?adz? i umocnienie w?asnej pozycji. a Putin ?askawie mu go da?. Sytuacja jest zupe?nie odwrotna ni? Pan pisze, Drogi Kolego Adamie. Gdyby jednak mia?y nast?pi? dalsze, powa?ne próby wbicia no?a w plecy syryjskich patriotów, Rosja nie ograniczy si? do zestrzelenia paru rakiet, ale da ogromn? nauczk?, która podzia?a na Jankesów jak wojna w Wietnamie. Tzn. zmusi ich do wycoafia si? na w?asne podwórko i zaj?cia zbyt d?ugo odka?danymi porz?dkami w domu. Nie wida? powodów do alarmu. Pocieszmy si? w tej sprawie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014