Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 17:04:26
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wyborcza „broni” AK.
JednodniĂłwka NarodowaDzisiaj w „G.W.” ( 10.01.2008r. ) pojawi? si? artyku? Poczobuta „Serial o „bandytach z AK” w bia?oruskiej telewizji”.

W owym artykule autor sugeruje, ?e oto re?imowa bia?oruska TV obra?a Polaków emituj?c serial uw?aczaj?cy by?ym ?o?nierzom AK ukazuj?c ich jako przest?pców, brutalnych morderców. Co wi?cej, podaje, ?e film zosta? zrobiony przez studio filmowe Faworit-film i dystrybuowany równie? przez, jak to okre?li?, „jednego z najwi?kszych rosyjskich dystrybutorów Central Partnerszip.”. A wi?c, dwie pieczenie przy jednym ogniu. ?li Rosjanie zlecaj? zrobienie antypolskiego filmu i rozpowszechniaj? go na Bia?orusi jako, ?e tam rz?dzi podleg?y im „dyktator” ?ukaszenko.

Jednak po bli?szym przyjrzeniu si? sprawie okazuje si? co innego. Pom?czy?em si? i znalaz?em stron? internetow? Partnerszip ( www.centpart.ru ), gdzie stoi jak byk, ?e film dotyczy organizacji „wilki i lisy” z?o?onej z separatystów litewskich, by?ych policjantów oraz kolaborantów. Gdzie tu AK?

Swoj? drog? re?yserem filmu jest niejaki Z. Rajzman, a ludzie o takich nazwiskach nie pa?aj? mi?o?ci? do Polaków, dlatego by? mo?e w szeregach „wilków i lisów” jest np. by?y akowiec. Nie mniej serial nie dotyczy AK jak sugeruje Poczobut a za nim „Wyborcza”.

Ca?a sprawa jest zwyk??, marnie przygotowan? prowokacja maj?c? udowodni? jaki to z ?ukaszenki ?obuz nienawidz?cy polskiej AK i wspó?pracuj?cy z Rosj? w jej oczernianiu. Po raz kolejny ?rodowisko „Wyborczej” próbuje napu?ci? Polaków na Bia?orusinów i Rosjan. „G.W.” za? przedstawia siebie jako obro?c? szykanowanych partyzantów.

Tymczasem jest oczywi?cie odwrotnie. Nie dalej jak tydzie? temu to samo pismo opisywa?o rzekom? rze? jak? sprawi? oddzia? AK wsi ukrai?skiej. Wida? w tym pewn? konsekwencj?, bowiem i w artykule Poczobuta pojawia si? historyk I. Kuzniecow, który mówi : „…Zdarzenia z Zachodniej Ukrainy, gdzie podobne mordy faktycznie mia?y miejsce, sztucznie przeniesiono na teren powojennej Grodzie?szczyzny…”. Wi?c ostatecznie wychodzi na to, ?e co prawda na Bia?orusi AK nie mordowa?o, ale na Ukrainie tak.

Autor artyku?u i ci, którzy go wydrukowali to wyj?tkowo perfidni mistrzowie ?wiata w k?amstwie.
Komentarze
Adam Smiech dnia styczeń 10 2008 17:23:17
Najwi?kszym skandalem jest w?a?nie fakt, ?e GW, która nigdy nie zaj?kn??a sie jednym s?owem o zbrodniach ukrai?skich na Polakach, nie zrobi?a ani jednego sugestywnego reporta?u z miejsca np. banderowskiego mordu, za to wielokrotnie ju? przedstawia?a na swoich ?amach jak to Polacy, tak?e AK-owcy, bezwzgl?dnie i brutalnie mordowali Ukrai?ców, teraz nagle wyst?puje w obronie ich dobrego imienia. I?cie szata?ska przewrotno??! Niedobrze, ?e AK-owcy daj? si? na to nabra? i wypowiadaj? si? dla tego antypolskiego tytu?u legitymizuj?c autorów, którzy w innym miejscu i czasie, np. za tydzie? napluj? na tych samych AK-owców, pisz?c, ?e mordowali dy?urnych ?ydów i Ukrai?ców. Pawe? Smole?ski i Marcin Wojciechowski tylko czekaj? na okazj?. A ta przyjdzie pr?dzej, czy pó?niej. Tym razem, wystepuj?c jako fa?szywi obro?cy AK, GW pos?u?y?a si? piórem p. Poczobuta. Ach, czy? to nie ten wspó?pracownik And?eliki Borys, razem z ni? na garnuszku Fundacji Batorego organizuj?cy co jaki? czas mniej lub bardziej udane ruchawki przeciw w?adzom Bia?orusi? Ten sam. O co chodzi GW? Pewnie jest to kolejna prowokacja. A mo?e to po prostu zazdrosna obrona czego?, co uwa?aj? za dziedzin? w?asn? - pod?ego opluwania Polski i Jej historii. Tylko im wolno i niech si? do tego Bia?oru? czy Rosja nie wtr?caj?!
gjw dnia styczeń 11 2008 07:01:39
Podobna bezczelna prowokacja mia?a miejsce pod adresem Rosji w dniach po prapremierze filmu katy? ze strony "Dziennika". To jednak oczywi?cie nie jest przest?pstwo polityczne "judzenia do nienawi?ci mi?dzy narpdami" czy jak si? to tam teraz zwie w odpowiednim ?argonie. Oczywi?cie przedstawianie za ka?dym razem "Rusów" jako pod?ych i beznadziejnie g?upich kanalii na filmach ameryka?skich, ale te? i zachodnioeuropejskich nie kwalifikuje si? pod poj?cie rasizmu... Mistrzostwa w poczwórnej moralno?ci trwaj?.
Adam Smiech dnia styczeń 11 2008 12:39:48
A tymczasem Nasz Dziennik ju? si? nabra? na tani? prowokacj? GW i Fundacji Batorego i idzie z nimi r?ka w r?k? piórem Ma?gorzaty Lebiediuk(!?!). Poczobut - umy?lny GW, finansowany przez Fundacj?, cytowany w prawicowym i patriotycznym ND! Ha!!!
RomanK dnia styczeń 11 2008 22:52:25
Oczywiscie ksiazka Grossa szkalujaca Polakow ukazuje sie w POlsce, jako rzecz oczywista, pradziwa, uczciwa i bez zadnego wachania aprobowana przez obroncow Plski z Kahalu salonowego warszawskiego...dla odwrocenia uwagi rzuca sie ochlap ku wschodneij stronie...i oczywiscie najglupszy kundel natychmiast rzuca sie w tym kierunku!:_)))wsciekle warczac!
BOgu dziekowac sa juz POlacy ,ktorzy to widza i wiedza po co takie szopki sa urzadzane.
Adam Smiech dnia styczeń 11 2008 23:20:16
Dok?adnie tak, Panie Romku. Dodam, ?e jest jeszcze jeden cel - przykrycie wczorajszej (10.01) wiadomo?ci o priorytetach Juszczenki na 2008 r., a w?ród tych priorytetów... b?dzie uchwalenie ustawy uznaj?cej bojowników Ukrai?skiej Powsta?czej Armii (UPA) za uczestników walk narodowowyzwole?czych. Projekt ustawy "O statusie prawnym uczestników walk o niepodleg?o?? Ukrainy w latach 1920-1990" przewiduje, ?e do tej kategorii zostan? zaliczone "osoby bior?ce udzia? w politycznej, partyzanckiej, podziemnej czy zbrojnej walce" w sk?adzie Ukrai?skiej Organizacji Wojskowej, Siczy Karpackiej, Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów, UPA i Ukrai?skiej G?ównej Rady Wyzwole?czej. Zdaniem Juszczenki do grona bojowników o wolno?? i niepodleg?o?? pa?stwa ukrai?skiego nale?y tak?e zaliczy? "wszystkich tych, którzy pomagali w dzia?alno?ci wymienionych organizacji".(za www.interia.pl). Tak, tych, którzy palili i mordowali polskich ch?opów w okresie mi?dzywojennym, tych, którzy zabijali skrytobójczo polskich ?o?nierzy w 39 r. i tych, którzy z Niemcamy od strony S?owacji Polsk? najechali, nie mówi?c ju? o tych, którzy w rozmaity spo?ób przyczyniali si? do eksterminacji Polaków w czasie wojny(w tym zas?u?one dla samostijnej Ukrainy komando morduj?ce profesorów, z bydlakiem Szuchewyczem na czele). Tak wi?c, banderowski prezydent pokazuje swoj? prawdziw? twarz, tym razem bez owijania w bawe?n?. Trzeba powiedzie? jasno - ta ustawa i id?ce za ni? oczywiste fakty w postaci pa?stwowej gloryfikacji nieos?dzonych, straszliwych zbrodniarzy jest ostatecznym dowodem na to, ?e Ukraina lokuje si? w obozie naszych wrogów. Poha?bi si? ten Polak, który b?dzie nawo?ywa? i realizowa? jakiekolwiek wspó?dzia?anie z tym pa?stwem. Kto?, kto sie u?miecha, kiedy jego histori? i jego ofiary wróg bezczelnie opluwa i ponownie moralnie morduje, jest cz?owiekiem bez honoru i jako taki zas?uguje tylko na pogard?. Gdyby Polsk? rz?dzili ludzie rozumiej?cy histori? oraz wiedz?cy co to jest honor, poczyniliby w?a?ciwe, radykalne posuni?cia z zerwaniem organizacji ME w pi?ce no?nej na czele. Zamiast tego mamy prezydenta, który prawie p?acze z rado?ci po udekorowaniu orderem Jaros?awa M?drego, mamy obóz polityczny PiS-owski, który fanatycznie wspiera banderowców na Ukrainie i w Polsce(obsiedli IPN) oraz nowy rz?d, który milczy. Có? to za ludzie ci Polacy, powie obcy. Pluj? im w twarz, brudnymi buciorami depcz? groby ich przodków, z krwawych morderców ok. 200 tys. Polaków robi? bohaterów, i w ich kulcie wychowuj? m?odzie?, a oni(Polacy) milcz?, a nawet im jeszcze pomagaj?! Zaiste, jeste?my dotkni?ci jakim? nieopisanym przypadkiem totalnej g?upoty. Zgroza!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014