Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 07:55:58
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wydawnictwo Jedno?? - Dzieje Lwowa
Historia PolskiZ prawdziw? przyjemno?ci? polecamy P.T. Czytelnikom najnowsz? ksi??k? Wydawnictwa Jedno?? z Kielc, autorstwa pp. Ryszarda Jana Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego "Lwów : dzieje miasta". premiera ksi??ki b?dzie mia?a miejsce na XXI Targach Wydawców Katolickich, które odb?d? si? w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego od 16 do 19 kwietnia 2015 r.Poni?ej zamieszczamy recenzj? polecaj?c? p. prof. Czes?awa Partacza oraz inne materia?y informacyjne.

prof. Czes?aw Partacz - recenzja polecaj?ca

Lwów : dzieje miasta, autorstwa Ryszarda Jana Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego, Kielce 2015,Wydawnictwo JEDNO??,ss.398

Od stuleci królewskie miasto LWÓW by?o jednym z g?ównych o?rodków pa?stwowo?ci polskiej - Korony Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i odrodzonej II Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto to, w co trudno dzisiaj uwierzy?, le??ce przez wieki w sercu, a nawet w centrum Rzeczypospolitej, by?o polsk? bram? do szeroko rozumianego Wschodu, stanowi?c jednocze?nie kwintesencj? polsko?ci i kultury ?aci?skiego, rzymskiego Zachodu Europy.

Lwów - miasto legenda, po?o?one jest na siedmiu wzgórzach jak wieczne miasto Rzym. Przez wieki by?o jednym z czterech (obok Warszawy , Wilna i Krakowa ) stolic kulturowo-politycznych Polski. Od wielu wieków o polsko?ci tego lwiego grodu ?wiadczy ponadczasowy, niestety powoli gin?cy, z woli jego aktualnych ukrai?skich mieszka?ców, cmentarz ?yczakowski - Nekropolia narodowa. Ka?dy kamie? "zawsze wiernego" miasta, ka?da kamienica i dzie?o sztuki jest ?wiadectwem polskiej tradycji i kultury. Szczerze polecam czytelnikom ksi??k? Lwów : dzieje miasta. Jest to dzie?o, które niew?tpliwie poruszy serca nie tylko wspó?czesnych Polaków, ale i tych, którzy przyjd? po nas.

Polskie województwa kresowe. Pami?? o nich mia?a ca?kowicie zgin?? po II wojnie ?wiatowej, w trakcie której przeciwko nim i ich kulturze i ludno?ci polskiej zwarcie wyst?pili okupanci, wspó?pracuj?ce z nimi ?ci?le mniejszo?ci i w ko?cu rodzimi kolaboranci. Tyle wysi?ku w?o?ono, by wyrwa? z polskie ?wiadomo?ci w?asn?, niezbywaln? histori?. Prawie im si? uda?o. Dawnych, bezlito?nie wytrzebionych mieszka?ców rozproszono po reszcie kraju, z bibliotek w okresie PRL-u wycofano, a najcz??ciej zniszczono wszystkie ksi??ki i albumy zwi?zane z Kresami, a szczególnie - Lwowem. Mija?y lata. By?y to systematycznego przemilczania zbrodni pope?nionych na Kresowianach i niepodejmowania wszelkich bada? zwi?zanych z polsko?ci? ziem wschodnich. Polacy mieli zapomnie? i wyprze? si? swego kresowego dziedzictwa. Rok 1989 nie przyniós? niestety oczekiwanej zmiany. Nie zrobiono prawie nic, by przywróci? Polakom ich zbiorow? pami??, symbole, rodowód.W miejsce restytucji polsko?ci pojawi?a si? tzw. poprawno?? polityczna. Razem z ni? nowa relatywistyczna, kpi?ca z poj?cia prawdy wizja "uzgadniania historii" czy pisania dzie? "ponadnarodowych". Triumfalnie wkroczy? na uniwersytety oszuka?czy – postmodernizm. Znowu nie by?o miejsca na "powrót do korzeni", bo racj? mieli obecni w?a?ciciele tych ziem - i ich narracja by?a lansowana, z krzywd? dla polskiej. Tymczasem na ostatni? wacht? odchodzili mieszka?cy Kresów - ostatni ?wiadkowie bujnego ?ycia tych ziem. Czy my Polacy mamy by? helotami wspó?czesnej Europy ? Dlaczego mamy sta? si? programowo, lud?mi bez tradycji i historii? Tego zrobi? nam nie wolno. Ksi??ka któr? przedstawiamy, jest prób? odrzucenia narzuconej nam narracji i pokazania prawdy o Kresach Wschodnich. Jej bogata oprawa ilustracyjna pomo?e czytelnikom uzmys?owi? sobie wag? polskiej cywilizacji na wschodzie oraz jego prawdziw? i heroiczn? histori? Rzeczypospolitej. Nie musimy si? jej wstydzi?. Mimo ludobójstwa kresowych Polaków i planowego unicestwienia du?ej cz??ci ich dokona? patrz?c na karty ksi??ki nie mamy w?tpliwo?ci ,?e mo?emy by? ze swojej historii dumni i ?y? z podniesionym czo?em. Wstydzi? powinni si? barbarzy?cy (komuni?ci, niemieccy i ukrai?scy nazi?ci i ich pogrobowcy ),którzy zniszczyli zachodni? cywilizacj? polskich kresów, a dzisiaj jak na razie bez powodzenia, usi?uj? j? na by?ych ziemiach Rzeczypospolitej przywróci?.

Prof. zw. dr hab. Czes?aw Partacz


Wydawnictwo Jedno??
ul. Jana Paw?a II nr 4, 25-013 Kielce
dzia? sprzeda?y 41 349 50 50;
infolinia 801 163 160
www.jednosc.com.pl

Ryszard Jan Czarnowski, Eugeniusz Wojdecki
Lwów : Dzieje miasta


398 s., kolorowe fotografie, reprodukcje, twarda oprawa, ISBN 978-83-7971-144-4

Lwów. Cokolwiek by napisa? na dope?nienie tego magicznego dla wielu Polaków s?owa, pozostanie w cieniu nazwy miasta. "Otrzymuj? Pa?stwo ksi??k?, która nie tylko na Kresowiakach zrobi jak s?dz? wra?enie. Niech Czytelnika nie zwiedzie jej poka?na obj?to??. Bo ksi??k? poch?on? z ?atwo?ci?, pisana i ilustrowana jest bowiem dla gustu i percepcji ka?dego. Autorzy wykonali tytaniczn? prac?. Uraczyli nas mnóstwem informacji, znanych i nieznanych epizodów z ?ycia miasta i Wielkich Lwowiaków.
Zatrzymali si? d?u?ej w wielu ?wi?tych dla Polaków miejscach, jak cho?by Cmentarz ?yczakowski i towarzysz?cy mu Panteon Orl?t. Dzieje miasta ukazane zosta?y w sposób bezpretensjonalny, autentyczny, cz?sto "od serca" - jak w zwyk?ych rozmowach, przeprowadzanych na wspólnym spacerze ulicami Miasta Semper Fidelis" (Jan Wojciech Wingralek).

Odbiorcy:

- mi?o?nicy historii Polski

- amatorzy turystyki

- osoby wra?liwe na pi?kno architektury i sztuki

Dlaczego warto si?gn?? po t? ksi??k??
Autorzy starali si? skupi? na najwa?niejszych wydarzeniach z historii Lwowa, tematach zupe?nie nieznanych, zapomnianych b?d? - nie bójmy si? tego powiedzie? - z powodów stricte geopolitycznych wykre?lanych ze ?wiadomo?ci kolejnych pokole? Polaków. Jednocze?nie obdarzyli swoj? publikacj? bogatym wachlarzem ilustracji: fotografii, dokumentów, reprodukcji malarstwa i grafik - album zdobi? 752 ilustracje. Jest to zatem pierwsze tak szerokie uj?cie dziejów Lwowa zawarte w formie gaw?dy, dalekie od sztampy trudnych do przyj?cia opracowa? naukowych pisanych ex cathedra.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014