Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:39:55
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
...Sybiraków...
...Sybiraków...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
K.Murasiewicz - Grecka lekcja
Polityka ZagranicznaPolecamy interesuj?cy tekst Pana Kazimierza Murasiewicza, b?d?cy refleksj? po ostatnich wyborach w Grecji.


Kazimierz Murasiewicz

Grecka lekcja

Od ostatnich wyborów parlamentarnych w Grecji min??o ju? troch? czasu, ale ich wyniki odbijaj? si? czkawk? w eurolandzie i UE. O ile staro?ytna Grecja nadal zachwyca osi?gni?ciami nauki i sztuki, to wspó?czesna budzi niepokój zw?aszcza u budowniczych utopii na naszym kontynencie.

Jeszcze w czasach przedwojennych (tzn. przed II Wojn? ?wiatow?, a nie obecnie) nauczano w gimnazjach staro?ytnej greki. Wiedza o zdobyczach naukowych i poziomie sztuki staro?ytnej Grecji by?a powszechna w?ród ówczesnych maturzystów. Dzi? dzi?ki ci?g?ym reformom systemu o?wiatowego ta wiedza zamar?a. Kto z nauczycieli ?mia?by si? nara?a? wytycznym programowym, uczniom i ich rodzicom? Wszak nawet w?asna nasza historia i literatura popad?y w nie?ask? w drodze ku bez stresowemu wychowaniu. Jednak ?a?osny stan naszej o?wiaty nie zmienia faktu, ?e osi?gni?cia staro?ytnej Grecji stanowi? jedn? z podstaw naszej cywilizacji. W p?dzie do samounicestwienia tej?e pami?? o tym zesz?a przynajmniej na dalszy plan.

Dzisiejsza Grecja z kolei sp?dza sen z oczu nie tylko swoim obywatelom, ale i rz?dom pa?stw UE. To sytuacja finansowa z gigantycznym zad?u?eniem nie do sp?acenia, upadek przemys?u i olbrzymie bezrobocie sta?y si? wizerunkiem wspó?czesnej Grecji. Czy win? za t? sytuacj? obarczy si? samych Greków, czy pazerne banki i mi?dzynarodowe korporacje, to obraz Grecji dzisiejszej daleki jest od staro?ytnej idylli, wr?cz katastrofalny. Budzi niepokój o jutro - tak Greków pragn?cych ?y? godnie, jak i wiecznie nienasyconych banksterów i wszelkiej ma?ci spekulantów spragnionych krociowych zysków cudzym kosztem.

W Grecji, tej staro?ytnej wymy?lono m.in. demokracj?, której wyobra?enie staro?ytnych znacz?co ró?ni?o si? od praktyki dzisiejszej pod tym samym okre?leniem stosowanej. Jednak wspó?czesna demokracja, co by si? pod tym terminem wspó?cze?nie rozumiano, funkcjonuje poprzez wybory dokonywane przez obywateli poszczególnych pa?stw. Z mo?liwo?ci tej skorzystali te? Grecy. I sta?o si? - ku przera?eniu wspó?czesnych znawców s?usznej demokracji wygra?a je bardzo lewicowa SYRIZA sprzeciwiaj?ca si? dalszemu drenowaniu Grecji. Dla dope?nienia trwogi utopistów i rabusiów w celu utworzenia rz?du lewacy Aleksisa Ciprasa do koalicji zaprosili Niezale?nych Greków (ANEL) Panosa Kamenosa. Ku zgrozie "ekspertów" i obserwatorów zaproszenie zosta?o przyj?te, a komentatorzy jedyne na co mogli si? zdoby?, to okre?lenie zarówno lewaków, jak i narodowych konserwatystów mianem populistów, co mia?o stanowi? subteln? inwektyw?. A przecie? populizm wpisany jest niejako w demokracj?, gdy? w obu terminach chodzi pono? o lud.

Póki co trudno prognozowa? przysz?o?? lewicowo-prawicowej koalicji. Podobnie? co do losów polityków t? koalicj? tworz?cych. Zapewne s?py ?wiatowej finansjery i kreatorzy NWO nie ogranicz? swych apetytów, nie zatrzymaj? si? na inwektywach i maj? swoje sposoby wdra?ania w?a?ciwej demokracji, cho?by pomagaj?c jej poprzez samobójstwa czy nieszcz??liwe wypadki, czy oddolne "spontaniczne" protesty mog?ce przerodzi? si? w anarchi? dla której opanowania niezb?dna b?dzie bratnia pomoc.

Dla nas jednak wa?ne s? nauki p?yn?ce ze wspó?czesnej greckiej lekcji jak? da?y wybory z 25.stycznia br. Otó? wynika z niej, ?e jest co? wa?niejszego ni? trzymanie si? dogmatów lewicowo?ci b?d? prawicowo?ci. Tym co dla nich okaza?o si? wa?niejszym ponad ideowymi podzia?ami okaza?a si? by? Grecja. Czy potrafimy z ich lekcji wysnu? wniosek dla naszych wyborów w tym roku, ?e jest "Co?" wa?niejsze co powinno nas ??czy?, cho?by na czas odzyskiwania suwerenno?ci i odbudowy zrujnowanego pa?stwa.

Kazimierz Murasiewicz


Komentarze
gjw dnia marzec 12 2015 19:16:15
O mój Bo?e, jaka wspania?a polszczyzna. Plaster na mój zn?czony mózg, ,miód na m? dusz?. W pe?ni zgadzam si? z wnioskiem ko?cowym Autora. Natomiast pozwol? sobie wyrazi? nie tylko nadziej?, ale pewno??, ?e procew dziejowych, prowadz?cych ku zgubie ??eelit i ich ba?aganu, nie powstrzyma ani pakt podpisany przez Bre?niewa, ani cyrografy Lenina i Stalina ani sie? pods?uchów NSA. Staro?ytny Rzym zgin?? wraz ze sw? samolubn? kast? senatorsk?. Nawet je?li kolegium kardynalskie da?o jej swego rodzaju ?ycie po ?mierci.
gjw dnia marzec 12 2015 19:18:31
P. S. S?ucham w?a?ni: Pinie przy Via Appia czyli powrót zwyci?skich legionów do Rzymu. Fortuna fortis adiuvat! Fiat iustitia et pax!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014