Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 16:07:45
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
18
18
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Bujak, czyli paranoja jest go?a
Tematyka ukraińska

Paranoja wyznawców wiary ukrainnej si?ga zenitu. Oto, kolejny z jej fanatycznych przedstawicieli, tzw. legenda Solidarno?ci, Zbigniew Bujak, udzieli? wywiadu Radiu RMF FM (interlokutor Konrad Piasecki). Zdaniem p. Bujaka:

"Jak s?siad prowadzi wojn? z naszym wspólnym ?miertelnym wrogiem, to jednak trzeba temu s?siadowi pomóc.(...)

Jestem zwolennikiem bardzo dalekiego zaanga?owania si?. Uwa?am, ?e je?eli sformu?owali?my ju? brygad? ukrai?sko-polsko-litewsk?, to pytam dlaczego ta brygada nie jest teraz tam na wschodzie. (...)


Chcia?by pan i wyobra?a pan sobie polskich ?o?nierzy, którzy walcz? w okopach Mariupola czy na lotnisku w Doniecku?

By?oby fantastycznie, dlatego ?e wtedy my pokazujemy, ?e budujemy w tej cz??ci Europy g??boki, trwa?y, strategiczny sojusz, który b?dzie gwarantem bezpiecze?stwa nie tylko naszego ale i Europy.

Ale to by?o de facto wej?cie w stan wojny z Rosj?.

Ale to ju? problem Rosji, jak ona to potraktuje.(...)

Jak widz?, co si? robi w Unii Europejskiej, to jestem zadowolony. Ale jak jestem w okopach Mariupola i widz?, ?e tej pomocy nie ma, a oni patrz? na mnie, mówi?: "panie Zbigniewie, prosimy, dajcie nam, macie, dajcie nam", to tam mi wstyd.(...)


Bo wie pan te?, ?e wiele osób b?dzie takich, które powiedz? panu: A niech Ukraina najpierw przeprosi za grzech przesz?o?ci. Niech uzna UPA i Bander? za powód do wstydu, a nie chwa?y. Niech przestanie stawia? pomniki Stefanowi Banderze. To my wobec takiej Ukrainy b?dziemy bardziej otwarci...

Prosz? pana, po pierwsze w tych sprawach dajmy sobie razem czas. Dlatego ?e to nie tylko Ukraina z Wo?yniem ma jakie? grzechy na sumieniu, ale my mam grzechy równie powa?ne. I na szcz??cie w Polsce jest ta ?wiadomo??. Ale nie wszyscy wiedz?, ?e w 1938 roku na skutek decyzji polskiego rz?du zosta?o zniszczonych kilkaset cerkwi i ko?cio?ów na Ukrainie, prawda?"

Ca?o?? wywiadu

Trzeba przyzna?, ?e ten zapomniany pseudo-kombatant ze styropianu poszed? na ca?o??. Je?eli za?o?ymy, ?e do tej pory ??czy?y jeszcze tego pana jakiekolwiek wi?zy z polsko?ci?, to teraz uleg?y one ostatecznemu zerwaniu. Tak nie mówi nawet najbardziej odleg?y od polsko?ci Polak, tak nie mówi nawet cz?owiek, u którego pierwiastki polsko?ci stanowi? jedynie margines. ?yczy? sobie wojny Polski z Rosj? mo?e tylko cz?owiek ca?kowicie obcy. Nie wiem, czy on sam czuje si? Ukrai?cem, to w istocie bez znaczenia, ale wiem, ?e wyznaje, i to w stopniu skrajnym, ukrai?ski interes narodowy w uj?ciu, które niczym nie ró?ni si? od uj?cia przedstawicieli szowinizmu ukrai?skiego spod znaku Bandery, dzisiaj i w przesz?o?ci.

Z. Bujak jest mentalnie stuprocentowym Ukrai?cem-banderowcem. To degradacja b?d?ca skutkiem najskrajniejszej emanacji wiary ukrainnej w jego osobie. Jak?e tragiczn? jest ten cz?owiek ilustracj? tego, do czego prowadzi nazbyt fanatyczne oddanie ideologii Giedroycia! Wszystko dla Ukrainy i za wszelk? cen?! Cho?by za cen? Polski, która jest tu sprowadzona jedynie do pozycji w tabeli aktywów w walce z "odwiecznym wrogiem Rosj?".

Zdrada Ukrainy? Obowi?zki wobec Ukrainy? Wstyd? To wszystko nie dotyczy Polski. Dotyczy jedynie chorych umys?ów ludzi, którzy w?asne rojenia, fobie i po??dania, uznali za to?same z interesem Polski. S? przez to tym bardziej gro?ni, wr?cz ?miertelnie niebezpieczni dla naszego kraju i dla nas wszystkich.

To prawdziwy dramat naszych czasów, ?e Polacy, og?upieni prostack? propagand? medialn?, nie widz? tego, ?e nie mamy do czynienia z ?adnymi odmiennymi obozami politycznymi, ale z jednym i tym samym. Czym ró?ni si? p. Bujak od Tomasza Sakiewicza, prof. Andrzeja Nowaka, P. ?urawskiego vel Grajewskiego? Czym ró?ni?, w swoim paranoicznym stosunku do Rosji, Adam Michnik, Jaros?aw Kaczy?ski, Antoni Macierewicz, Pawe? Kowal?

S?owa takich fanatyków jak Bujak przekraczaj? jednak kolejne bariery na drodze do zatracenia pa?stwa, a nie tego, czy tych panów. Gdyby Bujak i jemu podobni zapragn?li polec w okopach Mariupola, wolna droga! Ale to jest ich zdaniem ma?o spektakularne. Trzeba do tego wci?gn?? Polsk?. Oni pragn?, aby Polska poleg?a, niekoniecznie razem z nimi, bo przecie? kto? musi kontynuowa? ich dzie?o na emigracji...

Na zako?czenie nale?y si? par? s?ów komentarza do wypowiedzi Bujaka o UPA, Banderze i polskich winach. Jego zdaniem, a jest o przecie? mantra ca?ego ?rodowiska, z którego si? wywodzi ów "bohater podziemia", polskie grzechy wobec Ukrai?ców s? "równie powa?ne". Nie jest to tylko ra??ce zachwianie proporcji, ale paranoja i obraza faktów.

To, ?e powo?uje tutaj akcj? niszczenia cerkwi prawos?awnych na Che?mszczy?nie, jest o tyle ?mieszne, ?e ma?o jest w Polsce ludzi, którzy broniliby tej akcji, natomiast Ruch Narodowy, s?owami cho?by J?drzeja Giertycha, by? jej przeciwny wówczas, za? nie tak dawno, tak?e w My?li Polskiej ukaza?y si? zdj?cia z tej akcji z w?a?ciwym, tj. negatywnym komentarzem.

O przyj?ciu w ca?ej rozci?g?o?ci ukrai?sko-banderowskiego punktu widzenia przez p. Bujaka ?wiadczy te? druga cz??? zdania traktuj?cego o niszczeniu cerkwi. Otó?, stwierdza on, ?e polski rz?d zniszczy? te cerkwie i ko?cio?y - uwaga - na Ukrainie! Najwyra?niej przedwojenna Polska okupowa?a ziemie ukrai?skie, a prawdziwa soborna Ukraina ci?gnie si? od Radomia i Krakowa a? po Kaukaz. Znamy te gadki prawda? Ale to tym razem nie Bandera, Szuchewycz, czy Prawy Sektor - also sprach Bujak!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014