Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 07:02:16
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
37
37
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Narodowa Demokracja w Pabianicach!
JednodniĂłwka Narodowa

W zwi?zku z przypadaj?c? w 2014 r. 150 rocznic? urodzin Romana Dmowskiego i 75 rocznic? Jego ?mierci, Wojewódzki Komitet Obchodów Roku Dmowskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na promocj? ksi??ki "Archiwum Narodowej Demokracji t.2", która odb?dzie si? w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ?w. Jana 10 w Pabianicach, w pi?tek 23 maja o godz. 17.00. W programie wydarzenia:

- "Miejsce Romana Dmowskiego w historii Polski" - Jan Engelgard, redaktor naczelny My?li Polskiej

- "J?drzej Giertych w londy?skich Wiadomo?ciach" - Adam ?miech, JN

- "Wiktor Czajewski - czo?owy ?ódzki Narodowy Demokrata" - Marzena Zawodzi?ska, JN

Wst?p wolny

ZAPRASZAMY!

Komentarze
JurekE dnia maj 22 2014 10:06:55
Informacja

Czy prof. Anna Ra?ny b?dzie musia?a odej?? z pracy na Uniwersytecie Jagiello?skim ?

,,20 maja rada wydzia?u w tajnym g?osowaniu nie popar?a podania o przed?u?enie mojej pracy naukowej na Uniwersytcie Jagiello?skim.


Licz? jednak na to, ?e rektor naszej uczelni uniewa?ni t? decyzj? Radyr1;

(Prof. Anna Ra?ny)

http://polish.ruvr.ru/2014_05_21/Taka-polityka-nie-lezy-w-interesie-narodu-polskiego-3835/

-------------------------------------------------------------------

Dyskusja o tej sprawie na forum GW

http://forum.gazeta.pl/forum/w,50,151077866,151077866,Anna_Razny_wywalona_z_Uni_za_krytyke_USA_i_Unii.html
Adam Smiech dnia maj 22 2014 15:20:41
Troch? nie w temacie, ale dzi?kuj? za wiadomo??. Tak wygl?da w "wolnej, niepodleg?ej i suwerennej Polsce, która od 25 lat prze?ywa okres niebywa?ego rozwoju" wolno?? s?owa, przekona?, demokracja i spo?ecze?stwo obywatelskie. Przypominaj? si? rugi profesorskie z czasów dyktatury pi?sudczykowskiej. No, ale w ko?cu w?adza solidaruchów wszelkiej ma?ci wielbi Pi?sudskiego ?lepo i bezmy?lnie. Nawet Witosa nie zrehabilitowali, ga?gany.

A tu ca?a rozmowa p. Leonida Sigana z G?osu Rosji z p. prof. Anna Ra?ny:

"Pani Profesor, zapozna?em si? z tre?ci? listu otwartego do narodu rosyjskiego i w?adz Federacji Rosyjskiej, pod którym widnieje Pani podpis. Czym kierowa?a si? Pani, sk?adaj?c podpis pod listem popieraj?cym polityk? Rosji w zwi?zku z sytuacj? na Ukrainie?

Anna Ra?ny: Podpisa?am ten list, gdy? popieram sam? ide? w nim zawart?. List w wi?kszej mierze jest krytyk? tych poczyna? Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, w tym tak?e Polski, które spowodowa?y krwawy przewrót na tak zwanym EuroMajdanie. Natomiast dzia?ania ze strony Rosji stanowi?y jedynie reakcj? na to wydarzenie. Na dzie? dzisiejszy Rosja jest t? si??, tym narodem, który wyst?puje w roli obro?cy warto?ci chrze?cija?skich zarówno na arenie mi?dzynarodowej, jak i w swym w?asnym kraju. Pod tym wzgl?dem absolutnie nie s? wa?ne podzia?y na wyznania. Zapewnia to nadziej? na to, ?e my równie?, jako katolicy, mo?emy wspó?pracowa? z Rosj? w dziedzinie spu?cizny chrze?cija?skiej, która w tej chwili sta?a si? celem dla ataku ze strony neonacjonalistów. Rosja odpowiedzia?a na t? rewolucj?. Odpowiedzia?a, kieruj?c si? interesami Rosjan, mieszkaj?cych na Ukrainie, co do czego w pe?nej mierze mia?a prawo. Ten fakt powinny uzna? tak?e inne pa?stwa i uczestnicy dialogu mi?dzynarodowego. Dziwi? si? z tego powodu, ?e polskie w?adze i politycy nie s? w stanie obroni? w wy?cigu interesów USA i Unii Europejskiej na Ukrainie programu obrony swych w?asnych, polskich interesów.

Mam przed sob? tekst listu, czytam w nim: "My, Polacy, nie zgadzamy si? na ameryka?sk? opcj? polityki polskiej wobec Rosji i jej w?adz, jak równie? wobec Ukrainy, Bia?orusi, Mo?dawii, Gruzji. Taka polityka nie le?y w interesie narodu polskiego. Nara?a nas na ?wiatowy konflikt militarny na naszym terytorium. Polacy pragn? pokoju z Rosj?, oczywi?cie, w interesie godno?ci narodowej i narodowych interesów". Polskie media, a i politycy z partii przedstawionych w parlamencie, nie szcz?dz? oskar?e? pod adresem Rosji i jej w?adz. Na indeksie s? i obywatele polscy, którzy popieraj? tre?? listu otwartego. B?d? szykany i wyzwiska?

Ju? s?. Pracuj? na jednym z najstarszych uniwersytetów. Otó?, wczoraj rada wydzia?u w tajnym g?osowaniu bardzo powa?nie "ukara?a" mnie, czyli nie popar?a podania o przed?u?enie mojej pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiello?skim. Licz? jednak na to, ?e rektor naszej uczelni uniewa?ni t? decyzj? Rady i wyka?e w ten sposób, ?e Uniwersytet Jagiello?ski, jako jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce, jest miejscem, gdzie pomy?lnie mog? pracowa? i wspó?pracowa? ze sob? ludzie wyznaj?cy ró?ne pogl?dy. Przecie? w ?wiecie cywilizowanym nie mo?e by? tak, aby ludzie nie mieli prawa do obrony ró?nych punktów widzenia, a tym bardziej do ich publicznego i bezkarnego prezentowania i omawiania w ramach dyskusji."
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014