Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:44:21
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wac?aw Klaus o Ukrainie
JednodniĂłwka Narodowa

Zdecydowa?em si? jednak udost?pni? spolszczone przeze mnie o?wiadczenie prezydenta Wac?awa Klausa i Jirziego Weigla, w formie newsa. Czyni? to z trzech powodów. Po pierwsze, w momencie, kiedy pisz? te s?owa, wci?? nie ma oficjalnego t?umaczenia na j?zyk polski b?d? angielski. Po drugie, streszczenia tekstu, które pojawi?y sie na ró?nych portalach internetowych, zawieraj? przek?amania i ró?ni? si? od siebie. Po trzecie, pojawili si? ju? szale?cy, którzy nazwali p.Wac?awa Klausa "agentem moskiewskim". Udost?pniaj?c na stronie g?ównej JN spolszczony teksty o?wiadczenia przypominam, ?e tylko jako spolszczenie nale?y go traktowa?, w ?adnym za? wypadku za oficjalny przek?ad, czy ?ród?o. O?wiadczenie jest tekstem bardzo istotnym. Obok niezmiernie wa?nej tre?ci merytorycznej, pozwala poczu? ró?nic? pomi?dzy wybitnym politykiem, a polskim cyrkiem na resorach. Adam ?miech

Komentarz polityczny do sytuacji na Ukrainie

21.02.2014

1.Ukraina jest w obecnej formie w du?ej mierze sztucznym tworem, który sta? si? niezale?nym pa?stwem w wyniku upadku ZSRR dwie dekady temu.

2.S? w nim z jednej strony obszary na zachodzie kraju, które nigdy nie by?y cz??ci? Imperium Rosyjskiego (region zakarpacki, Galicja i inne) a do Rosji zosta?y przy??czone po II wojnie ?wiatowej, terytoria, na których toczono bój o niezale?n? Ukrain? (i po stronie nazistów), z drugiej za? strony, od 18 stulecia czysto rosyjskie obszary (Krym, Odessa, wschód kraju), dla których niepodleg?o?? Ukrainy oznacza?a wyrwanie z naturalnego ?rodowiska narodowego.

3.Pewna sztuczno?? takiego tworu pa?stwowego i odmienno?? pomys?ów obywateli co do jego przysz?ego kierunku, parali?owa?y jego ?ycie polityczne od samego pocz?tku. Dobrze to z Pragi widzieli?my. Swoje zrobi?y i niekontrolowane przekszta?cenia kraju, ci??kie dziedzictwo komunizmu oraz chaos gospodarczy i polityczny ostatnich dwudziestu lat.

4.Ukraina pozosta?a i nie mog?a nie pozosta? krajem g??boko ekonomicznie osadzonym w przestrzeni poradzieckiej, zwi?zanym i na wiele sposobów zale?nym od Rosji. Jest to naturalne i nie ma ?atwego sposobu, aby to zmieni?.

5.Dla Rosji, Ukraina jest czym? wi?cej ni? najbli?sz? zagranic?, czym? wi?cej ni? np. Estonia, Tad?ykistan czy Azerbejd?an. To historyczna kolebka jej pa?stwowo?ci i kultury, dom dziesi?tek milionów Rosjan.

6.W tej sytuacji, pomys? niektórych ludzi w Europie, a wydaje si?, ?e i czo?owych przedstawicieli UE, reprezentantów obecnych w?adz Republiki Czeskiej, i czo?owych dzia?aczy politycznych, ?e mo?na dopu?ci? do starcia o orientacj? Ukrainy i prowadzi? bój o jej kierunek wschodni b?d? zachodni, ignoruje rzeczywisto??. Doprowadzi to kraj do nierozwi?zywalnego konfliktu, który mo?e zako?czy? si? tragicznie.

7.Utrzymanie Ukrainy w jej obiektywnie istniej?cej sytuacji geopolitycznej, jako niezale?nego a jednocze?nie funkcjonuj?cego i prosperuj?cego pa?stwa, wymaga d?ugofalowych posuni??, tak ze strony jej polityków jak i partnerów zagranicznych, wielkiego stopnia pow?ci?gliwo?ci i umiej?tno?ci dyplomatycznych. Ze wszystkich stron jeste?my niestety ?wiadkami dzia?a? odwrotnych.

8.Ze strony Zachodu jest wielk? nieodpowiedzialno?ci? podsycanie ambicji i z?udze? radyka?ów z zachodniej Ukrainy, ?e rzeczywi?cie istnieje wybór mi?dzy Wschodem a Zachodem, i ?e UE i USA s? zdolne Ukrainie jako ca?o?ci, w jej kierunku zachodnim nie tylko udzieli? wsparcia, ale tak?e d?ugotrwale go zagwarantowa?. Takiego zdecydowanego i mocnego zainteresowania i gotowo?ci do poniesienia odpowiedzialno?ci, Zachodowi rzeczywi?cie brakuje. Zachód przyczyni? si? do rozp?tania kryzysu, którego w rzeczywisto?ci nie chce, i którego konsekwencji nie chce ponosi?.

9.Postawi? Ukrain? przed wyborem - Wschód albo Zachód, to znaczy j? rozbi?. Jak si? wydaje, to w?a?nie si? dzieje.

10.Wydaje si? równie?, ?e wi?kszo?? uczestników zaczyna zdawa? sobie z tego spraw?. Pytanie brzmi, czy nie jest ju? za pó?no. Iluzj? jest szczególnie pomys?, ?e problem ten mo?e by? rozwi?zany przez nowe wybory.

Václav Klaus, Ji?í Weigl 21 luty 2014

Orygina? czeski - strona Wac?awa Klausa

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014