Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 26 2021 23:25:09
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
...narodowców...
...narodowców...
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Dlatego mówi? jednym g?osem
JednodniĂłwka Narodowa

Dlaczego na polskiej scenie politycznej wszyscy mówi? jednym g?osem w sprawie Ukrainy? Gdzie si? podzia?a zaciek?a nienawi?? pomi?dzy PO a PiS? Sk?d ta jednomy?lno?? polskiej "prawicy"? Otó?, w?a?nie st?d:-), czyli prosz? ?askawie najecha? na te ma?e zdj?cia poni?ej, a Szanownym Pa?stwu uka?e si? odpowied?.


           

Zdj?cie po lewej przedstawia grup? sygnatariuszy Deklaracji Ruchu Demokratycznego, która ukaza?a si? w podziemnym czasopi?mie G?os, w nr 1. Zdj?cie po prawej, to wyj?tki z tekstu programowego na temat polityki wschodniej Polski, pióra pp. Jacka Kuronia, Antoniego Macierewicza i Adama Michnika. Tekst ten równie? ukaza? si? w G?osie nr 1. Oba fragmenty pochodz? z ksi??ki wydanej przez Instytut Literacki w Pary?u w 1980 r. pt. Dokumenty: G?os :niezale?ny miesi?cznik spo?eczno-polityczny. Deklaracja znajduje si? na str. 11-16, w tym sygnatariusze na str. 15-16, za? tekst o polityce wschodniej na str. 242-244, za? wyj?tki pochodz? ze str. 242 i 243.

Komentarze
Adam Smiech dnia luty 20 2014 18:49:21
Fragmenty zaznaczone na czerwono by?y zapewne inspiracj? dla narodowych rusofobów z Polityki Narodowejsmiley
kot dnia luty 20 2014 20:09:43
A Przemy?l, Che?m i Bia?ystok to jeszcze Polska, czy ju? rozbiór, uciemi??enie i niesuwerenno??? Nareszcie zrozumia?em, dlaczego ró?ne Michniki, Baumany i Wildsteiny tak gorliwie wys?uguj? si? banderowcom. Starsze czerwone pokolenie rodem jeszcze z KPZU ( ?ezka si? kr?ci smiley ) wyzwoli?o wprawdzie Tarnopol i Lwów spod straszliwej polskiej niewoli, ale jeszcze nie ca?a misja wykonana.
Adam Smiech dnia luty 20 2014 21:01:43
Nawiasem mówi?c, wolnomularzy ci na tej li?cie dostateksmiley
Np. ten: Ludwik Cohn (1902-1981), od 1972 wolnomularz w lo?y Kopernik. 23 wrze?nia 2006 zosta? po?miertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego Krzy?em Komandorskim z Gwiazd? Orderu Odrodzenia Polski. Po ojcu kalwin.

Albo ten: Jan Kielanowski (1910-1989), wielki mistrz lo?y Kopernik w latach 1981-86. Tak?e Edward Lipi?ski, Jan Józef Lipski, Jan Olszewski, Bronis?aw Wildstein. O nich wiemy, a inni?

A oto niezwykle interesuj?ca informacja, któr? podaje Jan Winczakiewicz, nie?yj?cy ju? nestor polskiego wolnomularstwa, wieloletni i wielokrotny czcigodny mistrz paryskiej lo?y Copernic (tak w nekrologu), kuzyn Antoniego M.:

"(...) "Kopernik" postanowi? jednomy?lnie wys?a? do Watykanu w pa?dzierniku 1978 roku po wyborze na tron papieski kardyna?a Karola Wojty?y nast?puj?cy list:

"W dniu wst?pienia na tron Stolicy Apostolskiej gor?ce i przepe?nione rado?ci? powinszowania przesy?aj? Jego ?wi?tobliwo?ci wolnomularze polscy. Ró?nych wyzna?, ale wierni chrze?cija?skiej nauce o mi?o?ci bli?niego, ?wieccy, ale czuj?cy si? spadkobiercami budowniczych katedr, zgrupowani obecnie w Pary?u, ale pracuj?cy z my?l? o swych wielkich poprzednikach w Polsce [...] ??czymy si? ze wszystkimi lud?mi dobrej woli w ogromnej dzi? nadziei, ?e w Osobie Jego ?wi?tobliwo?ci znajd? obro?c? i szermierza najdro?sze dla nas warto?ci: godno?? cz?owieka, wolno?? sumienia, tolerancja, kult prawdy, obrona uci?nionych, sprawiedliwo?? spo?eczna, poszanowanie swobód obywatelskich oraz mi?o?? Ojczyzny. Z najg??bsz? ufno?ci?, ?e podobnie jak Ksi??e Metropolita Krakowski, Kardyna? Karol Wojty?a, tak i Ojciec ?wi?ty, Jan Pawe? Drugi, b?dzie wiód? bój o te wielkie idea?y, przesy?amy Jego ?wi?tobliwo?ci ?yczenia pomy?lno?ci w jak?e trudnej Jego misji."

W listopadzie "Kopernik" otrzyma? z Watykanu za po?rednictwem nuncjatury paryskiej nast?puj?c? odpowied? w j?zyku polskim:

"Secretaria Status - ex aedibus Vaticanis - listopad 1978.
Sekretariat Stanu wype?niaj?cy swój zaszczytny obowi?zek niniejszym powiadamia, ?e Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? Drugi z prawdziw? rado?ci? przyj?? wyrazy szacunku i ?yczenia przes?ane z okazji powo?ania Go na Stolic? Piotrow?. W dowód wdzi?czno?ci udziela swojego Apostolskiego B?ogos?awie?stwa, które jest zadatkiem obfitych darów niebieskich."

Podobne podzi?kowania rozes?ano zapewne do wielu osób i instytucji, ale nie ulega w?tpliwofci, ?e list "Kopernika" na papierze listowym z emblematami maso?skimi nie móg? uj?? uwadze pracowników watyka?skich i ?e odpowiedzi udzielono z pe?n? ?wiadomo?ci?. W rok potem og?oszono now? wersj? prawa kanonicznego, w której znik? artyku? pot?piaj?cy masoneri?. Zdawa?o si? wi?c, ?e Stolica Apostolska zrewidowa?a wreszcie swój stosunek do wolnomularstwa. Niestety, prawie ?e nast?pnego dnia ?wi?te Oficjum dla Spraw Wiary z kardyna?em Ratzingerem na czele og?osi?o, ?e katolik nale??cy do jakiejkolwiek obediencji maso?skiej pope?nia grzech. Jeden krok do przodu, jeden do ty?u. Ale sprawa nie jest zamkni?ta."

Jan Winczakiewicz, Polska lo?a "Kopernik" w Pary?u, Ars Regia 1993 nr 1(2), s. 93.
kot dnia luty 21 2014 17:27:03
W rok potem og?oszono now? wersj? prawa kanonicznego, w której znik? artyku? pot?piaj?cy masoneri?. Zdawa?o si? wi?c, ?e Stolica Apostolska zrewidowa?a wreszcie swój stosunek do wolnomularstwa. Niestety, prawie ?e nast?pnego dnia ?wi?te Oficjum dla Spraw Wiary z kardyna?em Ratzingerem na czele og?osi?o, ?e katolik nale??cy do jakiejkolwiek obediencji maso?skiej pope?nia grzech. Jeden krok do przodu, jeden do ty?u. Ale sprawa nie jest zamkni?ta.


Nieprawda! Ko?ció? faktycznie pogodzi? si? z masoneri?, a nawet zrewidowa? swoj? doktryn? w duchu maso?skim ju? za Paw?a VI. Novus Ordo Missae (zreformowan? msz?) napisa? kardyna? Bugnini, o którym (by?o) wiadomo i? by? cz?onkiem lo?y maso?skiej. Dzia?o si? to ju? w ko?cu lat 60. NIe s?ysza?em, by od tego czasu kogo? ekskomunikowano za przynale?no?? do masonerii. Formalnie Ko?ció? nie zmieni? swojego nauczania. Jest to jednak sprzeczne z nowym duchem "posoborowym" i liczy si? to co mówi? i robi? papie?e i hierarcha, a nie to co kiedy? napisano. Formalnie obowi?zuj?ce stare nauczanie to jest tylko listek figowy dla ludzi starszych, lub bardziej przywi?zanych do tradycji. W praktyce tradycja katolicka jest stopniowo niszczona i niewiele ju? z dawnej wiary i tradycji zosta?o. Z ka?dym nowym pokoleniem jest ich coraz mniej.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014