Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 21:12:19
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Witold Listowski ze wspó?pracownikami
Witold Listowski ze wspó?pracownikami
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nowocze?ni eNDecy
JednodniĂłwka Narodowa

W dzisiejszych czasach niewiele mo?e cz?owieka zaskoczy?. I rzeczywi?cie, wszystko ju? by?o. Co najwy?ej dziwi upór niektórych ludzi. Zw?aszcza na naszym, jak?e skromnym, narodowym poletku. Poletko skromne, a rewizjonistów co niemiara. Du?a ich cz??? wci?? walczy za?arcie z komun?, wielbi?c le?nych ludzi z lat powojennych i jakby myl?c epoki. Charakteryzuje ich g??boka nienawi?? do Rosji (niektórzy wykazuj? nawet sympatie proukrai?skie!) przej?ta od wszelkiej ma?ci pi?sudczyków, mesjanistów, prometejczyków i innych koryfeuszy walki z "synem Wasilowym". Potrafi? posi?kowa? si? jednym wyrwanym z kontekstu zdaniem Dmowskiego, przekre?laj?c za to, zupe?nie swobodnym i pe?nym m?odzie?czej nonszalancji gestem, ca?? Jego i Narodowej Demokracji lini? polityczn?, bo to ju? nie te czasy, bo si? ?wiat zmieni? itp. Wskazania Dmowskiego odno?nie Rosji nie maj?, ich zdaniem, waloru ponadczasowo?ci, a jedynie ?ci?le zwi?zany z wycinkiem czasu, w którym Dmowski dzia?a?. Niezmienna pozostaje za to ob??ka?cza rusofobia i program rozbioru Rosji. Ci nasi rewizjoni?ci w istocie przyznaj? milcz?co racj? wspomnianym pi?sudczykom et consortes.

Ale poza nimi, wchodz? na nasze terytorium ludzie ideowo obcy, którzy po prostu uznaj? si? za narodowców i ju?. Ot, po prostu! Ni mniej ni wi?cej, tylko za eNDeka i to nowoczesnego (a? zadr?eli z trwogi epigoni zacofanej, nie-nowoczesnej eNDecji) uwa?a si?, z uporem godnym lepszej sprawy, p. Rafa? Ziemkiewicz.

Kim?e jest wg niego nowoczesny eNDek?

Jest antyrosyjskim obsesjonatem, to po pierwsze.

Nienawidzi PRL, a usuni?cie cz??ci stalinowców pochodzenia ?ydowskiego z Wojska Polskiego i administracji, uwa?a za skandal antysemicki i czystki rasistowskie, wyst?puj?c z lud?mi pokroju p. B. Wildsteina. To po drugie.

Po trzecie wreszcie - uwa?a, ?e Polska powinna i?? w 1939 r. z Niemcami hitlerowskimi na Rosj? (nawiasem mówi?c, dochodzi ju? do tak komicznych sytuacji, ?e niektórzy obsesyjni rusofobi uwa?aj? taki pogl?d za w istocie - uwaga, uwaga - prorosyjski, bo Niemcy prowadz? polityk? prorosyjsk?, a to mo?e nas zaprowadzi? pod skrzyd?a Putina! Np. tekst na wPolityce.pl - Ani z Rosj? ani z Niemcami).

W ka?dym z tych punktów w sposób jaskrawy ów nowoczesny eNDek idzie ostro pod pr?d tak polityce eNDecji, jak i jej, wyra?anym w epoce i ex post, ocenom i opiniom. Nie mo?na po prostu bardziej ró?ni? si? od tego, co my?l? eNDeck?, narodow?, jest. Ale có?, nadal nie przeszkadza to p. Z. w nazywaniu si? eNDekiem nowoczesnym. Widocznie tamci niczego nie rozumieli, za? on przeciwnie, zrozumia? clou eNDecji!

Kto? zapyta, po co to wszystko? Po co ta ca?a maskarada z eNDeckim przydomkiem? Czy kto? p. Ziemkiewiczowi zabrania g?osi? w?a?nie takie pogl?dy, jakie g?osi? Czy kto? zabrania mu nazywania si? jakkolwiek? Nic podobnego, przynajmniej na razie. A jednak p. Z. z uporem wyst?puje jako eNDek (a nawet zatytu?owa? tak blog na portalu g?ównonurtowym i swoj? najnowsz? ksi??k?), a to ju? nie jest takie zupe?nie dowolne, bo oznacza odwo?ywanie si? do okre?lonej tre?ci historyczno-ideowej. Skutek oczywi?cie b?dzie taki, ?e tzw. przeci?tny czytelnik mediów, maj?cy - z ca?ym szacunkiem - ale jednak takie poj?cie o Narodowej Demokracji, jakie ma ?winia o orle, b?dzie kojarzy? eNDecj? z pogl?dami p. Ziemkiewicza. Czy to jedyny cel? Czy to tylko ponadnormatywna ambicja autora? Nie wiem, ale faktem jest, ?e w ten sposób, r?ka w r?k? z rewizjonistami i od dawna skrojonym przez wrogie media czarnym obrazem Narodowej Demokracji, dok?ada on swoj? cegie?k? do zaciemniana Jej rzeczywistej my?li politycznej oraz zas?ug dla Polski i ich istoty.

Komentarze
kot dnia październik 26 2012 17:41:59
Szumnie nazwane zosta?o endecj?. Nazwa to ma?o, musi za ni? i?? jaka? tre??, sposób my?lenia o polityce i narodzie. A to jest po prostu ??eendecja. Zreszt?, gdzie jest ta endecja Ziemkiewicza? Nie widz? jej wcale. Mo?e to ta, która sz?a na Marszu Niepodleg?o?ci. Ja nie widz? ?adnej endecji. Jest tylko twórczo?? publicystyczna p.R.Z. Nawet, gdyby co? takiego powsta?o, ?adn? endecj? nie b?dzie bez wzgl?du jak si? nazwie. B?dzie tylko radykalna wersja PiSu lub jaka? marginalna partia radykalnej m?odzie?y. Prawdziwa endecja powstanie dopiero, kiedy prawid?owo rozezna po?o?enie Polski i wyci?gnie z tego wnioski, które s? wa?niejsze ni? si? wydaje. Koszt uprawiania rusofobiczej polityki jest ca?kiem wymierny i powoli dociera do polskich przedsi?biorców, rolników, ?e powinni?my bra? pzryk?ad z Niemiec, i to w jeszcze wi?kszej skali.

Ale chc? równie? odda? sprawiedliwo?? p. Ziemkiewiczowi. Gdyby nie jego twórczo?? (godzi si? te? wspomnie? np. o T. Wo?ku, J. ?arynie) o endecji pisano by w Polsce jak o jakim? Hitlerze. Zapewnie niewiele rozumiej? oni z dorobku Dmowskiego i jego wspó?pracowników, ale przynajmniej broni? go przed kalumniami i oszczerstwami jak np. pp. Krzywca, A. Ca?ej, J.T. Grossa i wielu, wielu innych.
Adam Smiech dnia październik 29 2012 08:44:04
Chc? podkre?li?, ?e doceniam prac? publicystyczn? p. RAZ-a na wielu kierunkach i z wieloma jego pogl?dami si? zgadzam. Natomiast to nie oznacza i oznacza? nie mo?e, abym móg? zaakceptowa? jego samozwa?cz? krucjat?, jako rzekomego nowoczesnego eNDeka. Z powodów, które wskaza?em powy?ej.

Nie mog? si? zgodzi? jednak, ?e ta strona dzia?alno?ci Ziemkiewicza wp?ywa dobrze na widzenie eNDecji. Akurat aspekty, które on (i np. ?aryn z uwielbieniem Brygady ?.) akcentuje, raczej utwierdzaj? wyznawców z?ego stereotypu.

I jeszcze jedno - ostatni wywiad Z. dla Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy nale?y go ??czy? z wcze?niejszym wywiadem Romana Giertycha, ale mnie osobi?cie wygl?da to na prób?, czy mo?e przygotowanie gruntu pod neo-eNDecj?, niby cywilizowan?. Jest to stary pomys? Michnika jeszcze z lat 70-tych.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014