Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:26:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Status dialektu ?l?skiego
JednodniĂłwka Narodowa

O statusie dialektu ?l?skiego stale wypowiadaj? si? ró?ne mniej lub bardziej znane osoby, cz?sto nie maj?ce nic wspólnego z j?zykoznawstwem jako nauk?. Tymczasem w ubieg?y poniedzia?ek w ?odzi mo?na by?o wys?ucha?, co na ten temat ma do powiedzenia specjalista. Wyk?ad prof. Bogus?awa Wyderki przeznaczony by? w zasadzie dla w?skiego kr?gu odbiorców, odby? si? bowiem w siedzibie oddzia?u Polskiej Akademii Nauk i zgromadzi? przede wszystkim wyk?adowców Uniwersytetu ?ódzkiego. A szkoda, bo tylko upowszechnienie rzetelnej wiedzy na ten temat mo?e zapobiec przek?amaniom i manipulacji, a te niestety s? powszechne.
Przede wszystkim prof. Wyderka przedstawi? problem z punktu widzenia j?zykoznawcy, cho? w?tku politycznego nie da?o si? ca?kowicie wykluczy?, chocia?by ze wzgl?du na agresywn? postaw? cz?onków i sympatyków Ruchu Autonomii ?l?ska oraz ?l?skiego Ruchu Separatystycznego. Twierdz? oni, ?e musz? zwróci? na siebie uwag?, ale czy to rzeczywi?cie usprawiedliwia ton, jaki przyj?li? Mo?e gdyby zacz?li od spokojnej pracy nad swoim dialektem, nie budziliby takich emocji - tak przynajmniej uwa?a profesor i zapewne nie tylko on. Jednak czy im naprawd? o to chodzi? "J?zyk" ?l?ski podobno wyra?a ich to?samo??, odr?bno??, jest j?zykiem domowym, rodzinnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tylko je?li ma si? sta? j?zykiem regionalnym, musi zosta? skodyfikowany, ujednolicony. A to sprawi, jak s?usznie zauwa?y?a jedna ze s?uchaczek, i? straci swój dotychczasowy charakter. I faktycznie, dla wielu mieszka?ców ?l?ska stanie si? j?zykiem narzuconym, którego trzeba si? uczy?. Dominuj?ce regiony b?d? narzuca?y swoje odmiany innym, które z kolei tak ?atwo nie ulegn?, bo te? b?d? chcia?y u?ywa? swoich. Oczywi?cie próby kodyfikacji s? ju? podejmowane. Ukaza? si? np. ?l?ski elementarz, który zawiera zreszt? mnóstwo b??dów. Nie da si? ukry?, ?e wojuj?cy ?l?zacy ustalaj? ?l?sk? ortografi? w opozycji do polskiej i staraj? si?, aby zawiera?a jak najwi?cej obcych znaków. Podobnie jest ze s?ownictwem. Tylko co zrobi?, skoro dialekt ?l?ski na okre?lenie np. p?acz?cego dziecka ma trzy s?owa, a najbardziej popularne jest "beksa"? Zacz?? u?ywa? takiego, którego prawie nikt nie u?ywa?
Mimo ró?nych opinii pojawiaj?cych si? w toku dyskusji, ostateczny wniosek mo?na uzna? za optymistyczny. Dialekt ?l?ski niew?tpliwie jest cz??ci? polszczyzny, a w zwi?zku z tym w sporze o jego status j?zykoznawcy przynajmniej powinni by? po naszej stronie.

Komentarze
kot dnia maj 02 2012 20:52:22
Jeszcze kilkana?cie lat temu nie by?o "j?zyka ?l?skiego" bo nie by?o ?l?zackiego ruchu narodowego. Teraz ruch si? pojawi?, wi?c i "j?zyk" jako jeden z artybutów oddzielnej narodowej to?samo?ci zosta? kilka lat temu skodyfikowany. Biblioteka Kongresu USA oficjalnie wpisa?a go do rejestru j?zyków ?wiata, za? Mi?dzynarodowa Organizacja J?zykowa zarejestrowa?a j?zyk ?l?ski i przypisa?a mu kod ISO "szl". Teraz chc? go wprowdzi? o szkó? i promowa? z pieni?dzy publicznych jako j?zyk regionalny.

Niestety, Polska w 2003 podpisa?a Europjsk? Kart? J?zyków Regionalnych i po uznaniu go za j?zyk regionalny (projekt stosownej ustawy ju? jest) niewiele ju? b?dzie mo?na zrobi?. Co ciekawe, tego dokumentu nie podpisa?a np. Litwa, W?ochy, ani te? Francja zazdro?nie strzeg?ca swojej jedno?ci. W awangardzie pozostaje natomiast Hiszpania, gdzie jeszcze w latach 70-tych dialektem katalo?skim pos?ugiwa?o si? zaledwie ok. 300 tys. g? starszych ludzi na wsi....

Dla porównania: polski j?zyk zosta? skodyfikowany w XVI wieku, za? pierwszy zachowany polski zapis w Ksi?dze Henrykowskiej, spisanej w opactwie cystersów w Henrykowie na Dolnym ?l?sku w XIII wieku, brzmi "day ut ia pobrusa a ti poziway". Dobiegaj? ju? g?osy, ?e w istocie jest to zabytek "j?zyka ?l?skiego". Tylko, ?e przed tym cytatem stoi ?aci?skie s?owo polonico..... [url]http://pl.wikiquote.org/wiki/Plik:Book_of_Henryków.PNG[/url]
Marzena Zawodzinska dnia maj 03 2012 21:23:09
On nie zosta? skodyfikowany, nadanie ISO to nie kodyfikacja. Musi mie? spójn? ortografi?, gramatyk? i leksyk?, a tego nie ma.
kot dnia maj 03 2012 22:28:45
Skodyfikowany niechlujnie, ale to ju? fakt. A jak zostanie uznany oficjalnie, b?dzie bardziej "chlujnie" z naszych podatków. Bo u nas najwi?cej inwestuje si? w mniejszo?ci. Dlatego mno?? si? one i rosn? jak grzyby po deszczu.

A propos. Nowy paradygmat Polski jako kraju wielu narodów i j?zyków przyj??a ju? np. Wikipedia:

http://wikipedia.pl/
Marzena Zawodzinska dnia maj 04 2012 00:02:18
J?zykoznawca mówi, ?e nie zosta? skodyfikowany. Elementarz zawiera b??dy, nie ma wspólnej ortografii ani leksyki. Prof. Miodek twierdzi, ?e s?ów jest za ma?o. Niestety poprawno?? polityczna sprawia, ?e ?l?ski zosta? uznany... A Unia oczywi?cie popiera wszystko, co rozbija pa?stwo narodowe.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014