Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 12:01:35
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
14
14
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
?yd o Izraelu i Polsce
JednodniĂłwka Narodowa

"Unia Europejska nie mówi w tej sprawie (problemu palesty?skiego - przyp - A?) jednym g?osem. Problemem s? Polska, Czechy i inne kraje Europy Wschodniej. Jeste?cie bardziej proameryka?scy ni? pozostali Europejczycy. Wi?kszo?? Europy Zachodniej zdecydowanie dystansuje si? w tej sprawie od Waszyngtonu. Pytanie, czy stanowisko Polski i Czech, które hamuj? tu Europ?, b?dzie si? zmienia?. By?em w Polsce, kiedy wizyt? w Izraelu sk?ada? premier Tusk. Powiedzia? on, ?e Polska jest najwierniejszym przyjacielem Izraela. To bardzo zabawne, bo w tym samym czasie w Izraelu przeprowadzono badania opinii publicznej i okaza?o si?, ?e ulubionym pa?stwem izraelskich ?ydów s? Niemcy. Polska znalaz?a si? na ko?cu listy. Polski rz?d jest zatem proizraelski, ale Izraelczycy nie s? w zamian propolscy."(prof. Jeff Halper, antropolog, ?ydowski dzia?acz pokojowy, zwolennik niepodleg?o?ci Palestyny w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego nr 42 z 16.10.2011 r.).

Profesor Halper ma oczywi?cie racj?, tak w sprawie Palestyny, jak i w kwestii serwilistycznego stosunku w?adz polskich do Izraela. Jedno s?owo komentarza nale?y si? jednak w sprawie naszego stosunku do Izraela i kwestii palesty?skiej, tym bardziej, ?e niektórzy prawicowcy, a nawet narodowcy, do?? ?lepo popieraj? Izrael, posuwaj?c si? do stwierdzenia, ?e Izrael trzeba wspiera?, bo jest reprezentantem naszej cywilizacji na Bliskim Wschodzie (czym okre?laj? poziom swojej wiedzy o teorii cywilizacji Feliksa Konecznego)!? Powo?uj? si? przy tym na przedwojenne poparcie Ruchu Narodowego dla emigracji ?ydów polskich do Palestyny. Mamy tu do czynienia z nieporozumieniem, czy te? nadinterpretacj?. To naturalne, ?e RN wspiera? po?rednio ruch syjonistyczny g?osz?cy przed wojn? i wcze?niej ide? powrotu na Bliski Wschód i zbudowania tam pa?stwa ?ydowskiego. To zupe?nie oczywiste wobec faktu istnienia ponad 3 milionowej mniejszo?ci ?ydowskiej w ówczesnej Polsce (nawiasem mówi?c, emigracja taka, gdyby przeprowadzono ja na skal? masow?, uratowa?aby tych ?ydów od ?mierci z r?k niemieckich). ?ydzi pokazali pó?niej, ?e potrafi? to pa?stwo zbudowa? i skutecznie walczy? o jego przetrwanie, ?e potrafi? sta? si? co najmniej lokaln? pot?g? (to prawda, ?e z ogromn? pomoc? USA i lobby ?ydowskiego w tym kraju). Budzi?o to i budzi wiele sympatii dla ?ydów izraelskich. Jest jednak bardzo powa?ne "ale". Te wszystkie okoliczno?ci nie usprawiedliwiaj? i nie mog? usprawiedliwia? ani dzisiaj, ani w przysz?o?ci z?a jakie wyrz?dza Izrael s?usznym prawom Palesty?czyków, nie usprawiedliwiaj? rasistowskiego prawa i rasistowskich faktów dokonanych (budowanie murów odgradzaj?cych a'la getta, niszczenie zasiedlenia palesty?skiego i budowanie osiedli ?ydowskich na ziemiach palesty?skich). Palesty?czycy mieli prawo czu? si? pokrzywdzonymi przez ONZ w 1947 r., kiedy ta ustanawia?a pa?stwo ?ydowskie i arabskie w Palestynie. Ale to by? pierwszy etap walki. Pó?niej, i tak jest do dnia dzisiejszego, Palesty?czycy walczyli i walcz? ju? nie o co? wi?cej ni? w 1947, ani o stan z 1947, ale o prawa elementarne (pami?tajmy przy okazji, ?e Palesty?czycy to nie tylko muzu?manie, ale i chrze?cijanie). Nie ma uzasadnienia dla izraelskiego terroru oraz braku zgody USA i Izraela dla niepodleg?o?ci Palestyny. To znaczy, uzasadnienie jest, ale to uzasadnienie sakralne (prawo do ziemi palesty?skiej wywodzone z religii ?ydowskiej). Tymczasem Palestyna, jako m?ode pa?stwo niepodleg?e, i z natury rzeczy s?abe i wstrz?sane problemami wewn?trznymi, nie b?dzie stanowi? dodatkowego zagro?enia dla Izraela. Odwrotnie, mo?e spowodowa? uspokojenie nastrojów. Izrael ze sw? militarn? pot?g? (w tym broni? nuklearn?) i poparciem USA jak równie? sta?e i znane od dawna wady ?wiata arabskiego, czyli brak umiej?tno?ci porozumienia mi?dzy sob?, sk?onno?? do s?omianego zapa?u, interesy klanowe itd., s? wystarczaj?cym zabezpieczeniem niepodleg?o?ci i, w ogóle, istnienia Izraela. Niepodleg?a Palestyna nie ma tu nic do rzeczy. Dlatego, je?eli mówimy o decyzji Narodów Zjednoczonych w tej sprawie, wszelkie racje i tak?e zwyk?a, elementarna sprawiedliwo??, nakazuj? niepodleg?o?? Palestyny poprze?, bez uszczerbku dla ?ywotnych interesów Izraela.
Je?eli chodzi natomiast o wyniki sonda?u dotycz?cego sympatii izraelskich ?ydów, to, có? - nihil novi sub sole. Jak wida?, niech?? do Polski jest równie tradycyjna jak mi?o?? do Niemiec. Nawet Holocaust nie "pomóg?". Postawa lizusowska niczego tu nie zmieni, co najwy?ej podwy?szy poziom pogardy...

Komentarze
Adam Smiech dnia październik 23 2011 02:23:50
Kolejny uczciwy ?yd, dr Norman Finkelstein (znany demaskator Holokaust biznesu) na temat Palestyny i zbrodni Izraela. Pod poni?szym adresem mog? Pa?stwo obejrze? jego znakomit? ripost? na wypowied? rozhisteryzowanej ?ydówki-syjonistki podczas spotkania na uniwersytecie w Waterloo. Zachowanie ?ydówki jest po prostu klasyczne (kwintesencja rozdzierania szat!). Finkelstein mówi, ?e nie b?dzie mia? wi?cej respektu dla krokodylich ?ez. Mówi, ?e nie lubi gra? kart? Holokaustu, ale zosta? zmuszony sytuacj?. Wi?kszo?? jego rodziny zgin??a w obozach koncentracyjnych i wyniós? z tego nauk?, ?e nie wolno usprawiedliwia? terroru, brutalno?ci Izraela, niszczenia domów Palesty?czyków. Mówi do ?kaj?cej krokodylimi ?zami dziewczyny: "Je?li masz cho? odrobin? serca, p?acz nad Palesty?czykami". Postaram si? spisa? ze s?uchu jego wypowied?.

Adres do filmu na You Tube - http://youtu.be/xzm2b0KNjW0

I don't respect that anymore. I really don't. I don't like... don't respect the crocodile tears to... the crocodile tears (buczenie), no..., allow me to finish, allow me to speak, listen so, allow me to speak, allow me to finish. I say ... I don't like to play a foreign audience the Holocaust card, but since now I feel compel to. My late father was in Auschwitz, my late mother,... please, shut up, (oklaski) my late father was in Auschwitz, my late mother was in Majdanek concentration camp, every single member of my family, on my father's side, on my father's side, my late father was in Auschwitz concentration camp, my late mother was in Majdanek concentration camp, every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in Warsaw ghetto uprising and it is precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent with Israel commits its crimes against the Palestinians and I consider nothing more despicable than the use their suffering and their martyrdom (ich, czyli ?ydów, którzy zgin?li w Holokau?cie) to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes, that Israel daily committs against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you'd be crying for the Palestinians not for ...(?)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014