Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 05:05:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 16
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Poczty sztandarowe 1
Poczty sztandarowe 1
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kto si? boi Rosji?
JednodniĂłwka Narodowa

W dwumiesi?czniku "Arcana", po?wi?conym kulturze, historii i polityce, a ostatnio przede wszystkim sprawie smole?skiej, znajdujemy interesuj?c? rozmow? z prezesem Jaros?awem Kaczy?skim, pt. "Polityka polska nad przepa?ci?".* Co w niej interesuj?cego? Otó? prezes Kaczy?ski, mi?dzy innymi, wspomina okres po katastrofie, kiedy je?dzi? do socjologa i ogl?da? wyniki codziennych bada?. Z nich wynika?o jednoznacznie, ?e ludzie nie chc?, ?eby o Smole?sku mówi?, ?e to nie powinien by? temat kampanii wyborczej, ?e ludzie strasznie boj? si? Rosji.** Rozwija ten w?tek par? stron dalej: Poruszaj?cym przyk?adem sta?a si? dla mnie reakcja wobec Rosji Putina po katastrofie smole?skiej. To by?a reakcja wielkiego l?ku, który prowadzi do utraty godno?ci. Zdumiewa?y mnie s?owa wypowiadane nad trumnami ofiar, ?e ich ?mier? w takich a nie innych okoliczno?ciach, jest najlepsz? okazj? do zgody, do porozumienia z pa?stwem rosyjskim. Sam po katastrofie zrobi?em spot zwrócony do zwyk?ych Rosjan, do wspania?ych ludzi "Memoria?u", ale nie do w?adzy Putina. Tymczasem tutaj bito i bije si? nadal czo?em w?a?nie przed t? w?adz?, której przedstawiciele manifestacyjnie poni?aj? przecie? godno?? pa?stwa polskiego...
No có?, s?owa te w ustach prezesa Kaczy?skiego nie powinny nikogo dziwi?, zastanówmy si? jednak, co z nich wynika? Otó? okazuje si?, ?e Smole?sk nie by? tematem kampanii wyborczej nie ze wzgl?du na wyj?tkow? delikatno?? polityków PiS i nie dlatego, ?e po prostu nie wypada wykorzystywa? tak wielkiej tragedii do celów politycznych, tylko dlatego, ?e taka by?a strategia, opracowana na podstawie wyników sonda?y! Mo?na by?o wybra? dwie drogi, wymienia je prowadz?cy rozmow? Andrzej Nowak: Jedna - doprowadzi? do opadni?cia ?usek z oczu wielu osób i ca?ych ?rodowisk poprzez wyeksponowanie tragedii smole?skiej, wskazanie na konieczno?? analizy jej g??bokich przyczyn i konsekwencji post?powania tych, którzy chcieli t? tragedi? zlekcewa?y?. Druga strategia motywowana by?a by? mo?e ch?ci? dotarcia do tej cz??ci spo?ecze?stwa, która pozostawa?a wroga lub w najlepszym razie oboj?tna wobec tego, co reprezentowa?o Prawo i Sprawiedliwo?? oraz ?wi?tej pami?ci Prezydent. Zak?ada?a ona, i? udowodni si? "normalno??" PiS w kategoriach tych ?rodowisk, które normalno?ci Prawu i Sprawiedliwo?ci oraz prezydentowi Lechowi Kaczy?skiemu odmawia?y. ?e poka?e si?, i? "jeste?my tacy, jak inni", ?e schowamy na razie spraw? tragedii smole?skiej, jeste?my "mainstreamowi". Prezes ?a?uje, ?e nie wybra? pierwszej, cho? nie dlatego, ?ebym uwa?a?, ?e wybór pierwszej strategii doprowadzi?by do zwyci?stwa. Z bada? opinii wynika?o jednoznacznie, ?e tylko ta druga droga mo?e prowadzi? do sukcesu, niepewnego, nawet w?tpliwego, ale jednak nie do kompromitacji, do zdecydowanie z?ego wyniku wyborczego. Czyli jednak nie idea?y, nie "Prawda ponad wszystko", a zwyk?a strategia? W ustach kogo?, kto chce uchodzi? za bezkompromisowego obro?c? Prawdy, brzmi to jak pochwa?a zasady "cel u?wi?ca ?rodki". Bo przecie? jako prezydent wi?cej by zdzia?a?, "tak?e w sprawie smole?skiej", wi?c musia? zosta? prezydentem - za wszelk? cen?, nawet kosztem od?o?enia na pó?niej walki o to, co uwa?a za prawd?.(?)
I wreszcie druga sprawa: "ludzie strasznie boj? si? Rosji". Ludzie, to znaczy kto? Czy tylko ci, co "nie chc? mówi? o Smole?sku" i uznali, ?e raport MAK-u jest, mimo wszystko, do przyj?cia? Przecie? oni podobno s? agentami Rosji, wi?c z jakiej racji mieliby si? jej ba?? A mo?e w?a?nie boj? si? ci, co najg?o?niej krzycz?? "Europo, kochana Ameryko, obro? nas przed z?? Rosj?, bo zabili nam prezydenta i kto wie, co jeszcze knuj?, bo czasami s? podejrzanie mili. Oczywi?cie je?li akurat nas nie poni?aj?".
To jak w ko?cu z t? Rosj? jest? Czy to pot??ny kraj, którego trzeba si? ba?, bo mia?d?y ka?dego, kto cho?by krzywo spojrzy, nawet je?li nie jest w stanie mu zaszkodzi?? Czy stosunkowo s?abe pa?stwo, w g?upi sposób, bo na w?asnym terytorium, dokonuj?ce zamachu na cz?owieka, który od jakiego czasu, bezskutecznie zreszt?, próbowa? pokrzy?owa? mu szyki? Prezes Kaczy?ski oczywi?cie twierdzi, ?e skutecznie, ale on wyznaje zasad? "wszystko albo nic", wi?c uwa?a, ?e skoro np. Rosja w wojnie z Gruzj? nie uzyska?a wszystkiego, to znaczy, ?e nie uzyska?a niczego. Ale to ju? temat na zupe?nie inne rozwa?ania...


Marzena Zawodzi?ska
*Polityka polska nad przepa?ci? - rozmowa z Jaros?awem Kaczy?skim, prezesem Prawa i Sprawiedliwo?ci, Arcana 2011, nr 2-3, s. 43-56.
**Oba podkre?lenia moje. Cytaty z rozmowy wyró?nione zosta?y pochylon? czcionk?.
Komentarze
Adam Smiech dnia czerwiec 06 2011 08:25:03
A ja si? strasznie nie boj? Rosjismiley

A w ogóle, to:

JA SI? NIE BOJ? BRACI ROJEK,
no bo jak si? braci ba??
Ja w drodze im nie stoj?,
a dlaczego mia?bym sta??
gjw dnia czerwiec 06 2011 14:42:42
Zaraz, zaraz... Dzisiejszym ojcom grozi, ?e ich wnukowie stan? si? Rosjanami czy te? raczej Anglikami? Kto miel nasz? gospodark? i nasz naród przez maszynk? ekonomiczno-emigracyjn?, nam upuszczaj?c krwi, a samemu m?od? krew zyskuj?? Rosja??? Temat zreszt? na osobny artyku?. Cierpliwo?ci... W ka?dym razie ja si? boj? Zachodu, bo tylko Zachód jest w stanie sprawi?, ?e za sto lat ju? nie b?dzie komu mówi? po polsku. smiley
Marzena Zawodzinska dnia czerwiec 06 2011 15:40:59
Ja oczywi?cie zgadzam si? z Panem i my?l?, ?e z tego, co napisa?am powy?ej, wcale co innego nie wynika.smiley
gjw dnia czerwiec 06 2011 17:07:23
No ale to oczywi?cie Jaros?awowi M?dremu, Najwi?kszemu, Najpobo?niejszemu nawet do g?owy nie przyjdzie. Mimo, a mo?e w?a?nie dlatego, ?e to zs vzsdu gdy on by? premierem, jakie? dwa miliony naszych rodaków i rodaczek wyjecha?o za chlebem do W. Brytanii i Iralndii, z czego lekko licz?c jaka? o?owa zasili tamte narody. Teraz (je?li uzna?, ?e wyborcy s? ca?kiem g?upi i stracili pami??) mo?na g?osi?, jak zmala?o bezrobocie za rz?dów PiS-u.
kot dnia czerwiec 06 2011 19:28:37
Towarzystwo rusofobiczne, odstawione na boczny tor, prze?ywa l?ki i jest pe?ne obaw. Ale ma?o kogo nastrasz?. Prosz? zwróci? uwag?,?e JK u?y? pewnego chwytu stosowanego ju? co najmniej od czasów Mickiewicza (patrz Do przyjació? Moskali) , ?eby odsun?? od siebie zarzut rusofobii i ubra? si? w piórka go??bia: z?y Kreml, dobrzy Rosjanie... Rosjanie wprawdzie dobrzy, ale Kreml zawsze i wsz?dzie by? jest i b?dzie z?y. Jest te? podobnie infantylne uproszczenie tym razem rosyjskie: dobry car-batiuszka ale ?li bojarzy(urz?dnicy) wszystko sabotuj?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014