Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:38:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Inne uj?cie uczestników uroczysto?ci
Inne uj?cie uczestników uroczysto?ci
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
gjw - Zbie?no?? interesów Polski i Rosji
Polityka Zagraniczna

Zach?camy do lektury tekstu znanego wszystkim Czytelnikom JN Pana gjw pt. Zbie?no?? interesów Polski i Rosji. Ca?o?? tekstu, ze wzgl?du an jego obj?to??, znajduje si? w dziale artyku?y, do którego link bezpo?redni znajduje si? poni?ej (Czytaj ca?o??). Dzi?kujemy Autorowi za interesuj?cy tekst i zapraszamy do dyskusji!

gjw - Zbie?no?? interesów Polski i Rosji

Z pewno?ci? nie zabraknie takich, którzy ujrzawszy ten tytu? ?achn? si?, oburz? itd. Prosz? jednak równie? ich o odniesienie si? do poni?szych twierdze? i ich uzasadnie? z ch?odn? uwag?, bez popadania w nadmierne emocje. Czy ka?demu z nas nie zdarzy?o si? chocia? raz w ?yciu pod wp?ywem silnego zdenerwowania zrobi? co?, czego potem przysz?o nam ?a?owa?? To jest rzecz ludzka i cz?sto do wybaczenia, ale podobne b??dy pope?niane przez przywódców jakiego? narodu s? niedopuszczalne, bo ich skutkiem s? nieszcz??cia spotykaj?ce miliony. W niedawnej i równie? dalszej przesz?o?ci nasz naród by? wielokrotnie masakrowany wskutek b??dów, jakie pope?nili tak nasi przywódcy jak popieraj?ca b??dnie wybrany przez nich kierunek opinia publiczna. Okazywa?o si? poniewczasie, ?e s?uszno?? mieli ludzie zepchni?ci na margines, tacy jak W?adys?aw Sikorski czy te? Stanis?aw Cat-Mackiewicz. Niemal wszystkie te b??dy pope?niono wskutek niew?a?ciwego stosunku do Rosji.

Rzecz? niezmiernie wa?n? jest zrozumienie historii, z histori? w?asnego kraju na czele. Wykucie na pami?? imion królów i ksi???t, a tak?e dat najwa?niejszych bitew niewiele daje, je?li nie towarzyszy temu próba zrozumienia, na jakich zasadach rozwija? si? ?wiat i nasz kraj w przesz?o?ci oraz tego, na ile te dawne prawid?owo?ci jeszcze dzia?aj?, wp?ywaj?c na dzie? dzisiejszy. W moim g??bokim przekonaniu t? stron? historii zrozumia? m. in. wielki ksi??? Miko?aj Miko?ajewicz - g?ównodowodz?cy wojsk rosyjskich, który w swoim manife?cie w dniach rozpocz?cia dzia?a? wojennych z Niemcami skierowa? do Polaków przyjazne s?owa: "Poka?cie, ?e nie zardzewia? miecz, który porazi? wroga pod Grunwaldem." Historyczne zwyci?stwo grunwaldzkie, osi?gni?te przez po??czone pod ber?em Jagie??y narody s?owia?skie i ich tatarskich sprzymierze?ców, na cztery wieki z?ama?o niemieckie parcie na wschód - Drang nach Osten. Ponowne po??czenie ich wysi?ków, narzucone konieczno?ci? walki o prze?ycie z hitlerowsk? nawa?? w latach 1941-45 ostatecznie zepchn??o Niemców z powrotem za Odr? i przyczyni?o si? walnie do trwa?ego zaniku ich sk?onno?ci do napadania na kraje s?siednie. W czasie pierwszej wojny ?wiatowej narodowa demokracja wp?yn??a na postaw? spo?ecze?stwa w Kongresówce, które z ci??kim sercem, ale jednak pozwoli?o bez oporu, wr?cz gorliwie, przywdzia? swoich synów w rosyjskie mundury, a nast?pnie nie us?ucha?o wezwa? do powstania przeciw zaborcy ze wschodu, witaj?c zamkni?tymi okiennicami Pi?sudskiego i jego ?o?nierzy...

gjw

Czytaj ca?o??
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014