Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 21:06:23
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
12
12
Mordy UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
W. Tomaszewski o Wile?szczy?nie
JednodniĂłwka Narodowa

Polski europose? z Wile?szczyzny, p. Waldemar Tomaszewski udzieli? 6.04.11 wywiadu litewskiej gazecie Respublika. Agresj? wywo?a?y jego s?owa b?d?ce nawi?zaniem do wypowiedzi polityków litewskich, którzy ostatnio ci?gle mówi? na temat konieczno?ci integracji litewskich Polaków ze spo?ecze?stwem litewskim. Tomaszewski o?wiadczy?:

"Z czym musimy si? integrowa?? My tu ?yjemy od zawsze. (...) To wy w tym regionie (na Wile?szczy?nie) musicie si? integrowa?, gdy? wy tu przyjechali?cie. (...) To jest nasza ziemia. Pójd?cie na stary wile?ski cmentarz - same polskie nazwiska".(za Kurierem Wile?skim i PAP).

S? to s?owa oczywistej prawdy. Litwini, nawet rzekomo ci bardziej otwarci na dialog, jak politolog prof. Algis Krupavi?ius, mówi?, w naj?agodniejszych komentarzach, o "dolewaniu oliwy do ognia" przez Tomaszewskiego. Jest to nieprawda.
Po pierwsze, wypowied? Tomaszewskiego ma pe?ne oparcie w historycznych, obiektywnych faktach.
Po drugie, trudno na obecnym etapie mówi? o "dolewaniu oliwy" przez stron? polsk?, skoro to strona litewska robi wszystko (kwestia pisowni polskich nazwisk i nazw miejscowo?ci, ustawa szkolna), ?eby konflikt podsyca?.
Obecne w?adze litewskie id? wypróbowanym tropem przedwojennej Litwy, pijanej z nienawi?ci do Polski, i systematycznie realizuj? swój d?ugofalowy plan likwidacji polskiej mniejszo?ci na Wile?szczy?nie, gospodarza tych ziem od zarania osadnictwa. Tamtej Litwie uda?o si? zniszczy? polsk? mniejszo?? na Kowie?szczy?nie (gdzie Polacy byli wi?kszo?ci?) przy bierno?ci w?adz Polski. Odpowiedzialno?? za t? bierno?? i za likwidacj? setki lat licz?cej polskiej spo?eczno?ci Kowie?szczyzny, spada na wszystkich polskich wyznawców idei federacyjnej, prometeistów i rusofobów, którzy w imi? ?lepej wiary w swoje polityczne mrzonki po?wi?cili t? spo?eczno??. Tak?e obecnie, cho? mo?e si? to wydawa? dziwne, po wielokrotnej negatywnej weryfikacji tych niebezpiecznych dla Polski idei przez rzeczywisto??, s? w Polsce ich wyznawcy, równie nieprzytomnie wierz?cy w swoj? nieomylno??, ale nadto dalece bardziej niezdolni do urzeczywistnienia swych wizji. Przez to jednak du?o bardziej gro?ni dla Polski i Polaków np. na Wile?szczy?nie. Niczego i tak nie osi?gn?, ale ich polityczn? g?upot? mo?na bez wysi?ku wyzyska? przeciwko interesom polskim. Znamy ich szyldy, znamy ich nazwiska...
Dzi? mamy do czynienia z podobn? do przedwojennej bierno?ci? rz?dz?cych pa?stwem polskim, natomiast Litwa ma troch? mniejsze mo?liwo?ci niszczenia polsko?ci ze wzgl?du na ogólny klimat mi?dzynarodowy. Nie powinno to by? jednak dla nikogo w Polsce, z rz?dem na czele, usprawiedliwieniem ani powodem do popadni?cia w b?ogostan bezradnej bezczynno?ci.
Wrogie Polsce i Polakom si?y na Litwie, Ukrainie, czy takie jak ?l?scy "autonomi?ci", maj? nad nami ogromn? przewag?, która wyra?a si? w ich dalekosi??nym, planowym, systematycznym podej?ciu do prowadzonej polityki, dobrze osadzonym w kontek?cie mi?dzynarodowym i dobrze ten kontekst wykorzystuj?cym, nadto wolnym od pseudomistycznych fetyszy i uczuciowych uniesie?. Z obiektywnego punktu widzenia, si?y te realizuj?, w sposób niemal optymalny, tak dalece realn? polityk? na jak? tylko je sta? w okre?lonych okoliczno?ciach dnia dzisiejszego. Dopóki nasza my?l ("my?l") polityczna - przesycona fetyszami - b?dzie kierowa? si? brakiem realizmu, stanowi?c przeciwie?stwo i zaprzeczenie polityki si?, z którymi przychodzi nam si? mierzy?, dopóty b?dziemy zawsze skazani na kl?sk? w starciu z nimi.
I nawet ?wiadomo?? mówienia do ?ciany, do t?umu zmarszczonych nadmiernym wysi?kiem czó? naszych Prometeuszy i Winkelriedów, nie mo?e nas odwie?? od konieczno?ci sta?ego powtarzania tej prostej prawdy.

Komentarze
Adam Smiech dnia kwiecień 08 2011 01:45:00
A tymczasem...

Na Litwie zauwa?alne jest zbli?enie niektórych organizacji rosyjskich i liderów litewskich Polaków - powiedzia? w czwartek minister spraw zagranicznych Litwy Audronius A?ubalis w wywiadzie dla litewskiej rozg?o?ni "?iniu Radijas".
"Obserwatorzy bardzo uwa?nie ?ledz? sytuacj? i stosunki mi?dzy niektórymi organizacjami rosyjskimi a obecnymi liderami miejscowych Polaków. Widzimy odpowiednie zbli?enie, widzimy wspólne listy (wyborcze - PAP), widzimy wspó?prac? z niektórymi ambasadami Wschodu, widzimy koordynacj? ruchów" - powiedzia? szef litewskiego MSZ.

Zaznaczy?, ?e "procesy te s? obserwowane i oceniane". "Ponadto o tych procesach informujemy te? wszystkich naszych partnerów" - doda? A?ubalis.

(za PAP i GW 7.04.11)

Ale ich boli! No i te ambasady Wschodu... Có? za wyrafinowane oczko puszczone do naszych szabelkowych polityczków.
My natomiast pami?tamy Kuroniów, Romaszewskich i Solidarno?? RI, pi?tnuj?cych Polaków z Wile?szczyzny na pocz?tku lat 90-tych. A tak?e - obserwujemy, widzimy, ?ledzimy, oceniamy, informujemy.
kot dnia kwiecień 09 2011 21:05:13
W kilka dni po ustawie o szkolnictwie PGNiG Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA (firma pa?stwowa) og?osi?y przetarg na budow? mostu energetycznego E?k - Alytus. Szacuje si?, ?e strona litewska na budow? swojego odcinka linii ma wyda? oko?o 160 mln euro, natomiast Polska na razie zarezerwowa?a na ten cel 683 mln z?otych, a w sumie ma kosztowa? ok 2 mld z?. W przeciwie?stwie do Litwy, dla Polski jest to inwestycja zupe?nie zb?dna.

Jakby by?o ma?o, ww. ??cznik nie tylko zwi?kszy bezpieczenstwo dostaw dla Litwy, lecz t? sieci? Polska b?dzie kupowa? pr?d z planowanej elektrowni atomowej w Ignalinie. Polska anga?uje si? w rozbudow? tej elektrowni, inwestuj?c w blok j?drowy 1500-1600 MW. B?dzie to Polsk? kosztowa?o ponad 3 mld euro, a wi?c kilkana?cie miliardów z?otych.

Jakby tego by?o ma?o, budowane jest po??czenie kolejowe Polska-Litwa (równie? za polskie pieni?dze) dzi?ki któremu na stacji Szestokai, na granicy z Polsk?, planowany jest terminal do prze?adunku do 2-2,5 mln ton rocznie. Zako?czenie prac jest planowane na rok 2012 i ju? w tym samym roku pozwoli to Litwie zwi?kszy? ogólny przep?yw ?adunku do 3,5 mln ton. S?owem, jest to konkurencja dla polskiego terminala w S?awkowie. Dla Polski inwestycja zb?dna.

Jakby tego by?o jeszcze ma?o cz??? ruchu via Szestokai b?dzie sz?a na budowan? autostrad? przez woj. Podlaskie ??cz?c? Litw? z reszt? Europy. Oczywi?cie za polskie pieni?dze. Koszt , jak to przy budowie autostrad, miliardy z?otych.

Nic dziwnego ?e Litwa mo?e sobie robi? co chce. Widocznie s? pewni ?e i tak dostan? (prawie) wszystko co chce na koszt polskiego podatnika. W?tpi? by polski rz?d wstrzyma? te inwestycje. A tu jest w?a?nie pies pogrzebany!

Ma?o tego, wi?kszo?? ich handlu zagranicznego przeje?d?a tirami drog? Suwa?ki- Kowno, a Polska nie ma z tego korzy?ci poza zatruciem przyrody i uci??liwo?ciami dla ludno?ci (Augustów). Przecie? kilka miesi?cy po kupieniu rafinerii Mo?ejki przez Orlen Litwa rozebra?a 19 km torów (sic!) z Mo?ejek do granicy ?otewskiej, co jest jednym z powodów wielosetmilionowych strat Mo?ejek zwi?zanych m.in. z kosztami transportu ropy. Nie poradzi? Kaczy?ski, nie poradzi? Sikorski obietnice by?y, torów nie ma. Skoro torów nie ma, to i po co jest ta uci??liwa droga???

Gdyby Tusk z Sikorskim chcieli rozwi?za? problemy Polaków na Litwie to ju? by je dawno rozwi?zali.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014