Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:11:36
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 17
Zjazd Kresowian 17
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Sukces Polaków na Litwie
JednodniĂłwka Narodowa

Z rado?ci? i nadziej? na przysz?o?? przyjmujemy wyniki wyborów samorz?dowych na Litwie, zw?aszcza na terenach zamieszkanych w wi?kszo?ci przez Polaków, czyli na Wile?szczy?nie. Z rado?ci?, gdy? Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zwi?kszy?a swój stan posiadania je?li chodzi o liczb? radnych, a z nadziej?, gdy? przywódca AWPL p. Waldemar Tomaszewski (na zdj?ciu podczas ?wi?ta NMP w Turgielach 15.08.2008 r.) jawi si? dzisiaj, wywo?uj?c jak?e zas?u?ony rumieniec wstydu u ludzi zajmuj?cych si? polityk? w Macierzy, jako najlepszy, najskuteczniejszy i najlepiej rozumiej?cy mechanizmy, polityk polski. Osi?gn?? ten status, wraz z organizacj?, której przewodzi, doskonale "czytaj?c" polityk?, jak równie? zwalczaj?c tradycyjny zestaw naszych, zawsze przynosz?cych nieszcz??cie, wad narodowych, jak bezho?owie, sobiepa?stwo, zawi?? prowadz?ca do niszczenia drugiego Polaka z korzy?ci? dla wrogów itd. Na szczególne podkre?lenie zas?uguje sojusz polityczno-wyborczy z mniejszo?ci? rosyjsk? na Litwie przynosz?cy korzy?ci obu stronom (ze wskazaniem liczebnym na stron? polsk?). Nie musimy nikomu t?umaczy?, ?e dla g?upo-patriotów mno??cych si? jak paso?ytnicze mrowie wokó? nas, w Macierzy, jest to rzecz nie do pomy?lenia. Na has?o Rosja reaguj? bowiem w najlepszym wypadku ?api?c, jak psy Paw?owa, za wirtualn? szabelk?. Szczególnie "zas?u?eni" s? tzw. niepodleg?o?ciowcy. Niedawno Gazeta Polska promowa?a polako?erc? Landsbergisa, bo "dowali? Ruchom", generalnie za?, dla polskiej(?) prawicy giedroyciowskiej, wile?scy Polacy s? uci??liwym problemem; wyzywa si? ich od agentów KGB itd., bo nie chc? na rozkaz kocha? litewskich szowinistów w imi? rzekomej odwiecznej, wspólnej walki z Moskalem! Wystarczy! Szkoda czasu i miejsca na opisywanie ob??du tych uczestników chocholego ta?ca odwiecznej ju? politycznej g?upoty polskiej. Wracaj?c do meritum - obserwuj?c komentarze na forach (np. dyskusje internautów na stronie Kuriera Wile?skiego), wida?, ?e ludzie, dla których zniszczenie rodaka, a co za tym idzie i sprawy, jest najwa?niejsze w ?yciu, nie znikn?li. Jednak - nic to! Interes polskiej wi?kszo?ci na Wile?szczy?nie wymaga jedno?ci i konsekwencji w realizacji za?o?onych celów. Oba te warunki zapewnia i spe?nia p. Waldemar Tomaszewski. Ze wspomnianym poczuciem wstydu i bezradno?ci, czuj?c si? jak bracia mniejsi, sk?adamy Jemu i Organizacji, której szefuje serdeczne gratulacje za osi?gni?ty wynik i ?yczymy dalszej owocnej pracy dla sprawy polskiej na Wile?szczy?nie!

Poni?ej, za Kurierem Wile?skim, podajemy wyniki wyborów:

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) podczas niedzielnych wyborów samorz?dowych zdoby?a w Wilnie, gdzie wyst?powa?a w koalicji z Sojuszem Rosjan ("Blok Waldemara Tomaszewskiego"), drug? pozycj? uzyskuj?c 15,07 proc. g?osów i zdobywaj?c 11 mandatów w 51-osobowej radzie miasta.

Polacy w Wilnie jeszcze nigdy nie osi?gn?li takiego wyniku. Na 151 komisji wyborczych w stolicy AWPL wygra?a a? w 56.
- To sukces- mówi przewodnicz?cy AWPL, eurodeputowany Waldemar Tomaszewski.

Najwi?cej mandatów w Wilnie zdoby?a koalicja kandydatów niezale?nych, której przewodniczy Arturas Zuokas - 17,74 poparcia i 12 mandatów. Trzeci? pozycj? uzyska?a partia konserwatywna - 13,89 proc. g?osów i 10 mandatów.

Do Rady Samorz?du miasta Wilna wesz?a te? Partia Pracy - 11,68 proc. g?osów i 8 mandatów, socjaldemokraci 7,08proc. i 5 mandatów oraz Porz?dek i Sprawiedliwo?? - 6,01 proc. i 5 mandatów.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zdecydowanie zwyci??y?a w rejonach wile?skim i solecznickim, gdzie od 16 lat jest parti? rz?dz?c?.

W rejonie wile?skim AWPL uzyska?a 64,72 proc. g?osów i zdoby?a 19 mandatów w 27-osobowej radzie. W rejonie solecznickim uzyska?a 70,29 proc. poparcia i 22 mandaty w 25-osobowej radzie.

AWPL umacnia swoj? pozycj? w rejonie ?wi?cia?skim - 4 mandaty i 13,24 proc. poparcia, w rejonie szyrwinckim - 2 mandaty i poparcie 4,62 proc.. W rejonie trockim AWPL zachowa?a 5 mandatów przy 18,74 proc. poparciu.

W Wisagini, gdzie AWPL startowa?a po raz pierwszy, uzyska?a 6,50 proc. g?osów i 2 mandaty.

Komentarze
Piotr Kolczynski dnia marzec 03 2011 12:07:11
Ten wynik, to efekt prawid?owego rozumienia otaczaj?cego Polaków na Letuvie, ?wiata. To spojrzenie - ch?odna ocena faktów, a potem podj?cie w?a?ciwych kroków prowadz?cych do sukcesu.

Przyda?by si? w Polsce legion Tomaszewskich.
gjw dnia marzec 03 2011 14:34:29
Je?eli si? chce by? skutecznym w polityce, to si? robi polityk?, a nie np. nawraca schizmatyków.
kot dnia marzec 03 2011 18:55:44
Takie zwyci?stwo, szkoda tylko ?e w przeddzie? roz?o?enia polskiego szkolnictwa. Nie wiadomo jak ten problem rozwi?za?. Ale rasowi politycy powinni bra? pod uwag? najró?niejsze scenariusze. Gdy? druga strona wyra?nie d??y do konfrontacji, jak gdyby by?a wielkim mocarstwem z pot??nym wojskiem i sojusznikami smiley
Arek dnia marzec 05 2011 22:27:48
O wspó?pracy polsko -rosyjskiej na Litwie wspomina?em w swoim artykule zamieszczonym na ?amach Jednodniówki. Wspó?praca ta niestety jest ignorowana przez Warszaw? a prawda jest taka ?e oprócz wielu innych kwestii z powodu, których dobre relacje Polski z Rosj? s? konieczne to w?a?nie trudna sytuacja Polaków i Rosjan na Litwie, t? potrzeb? pot?guje. Mamy szans? aby razem z Rosjanami du?o bardziej skutecznie wymóc na Litwinach normalne traktowanie naszych rodaków na Litwie. Polska woli jednak ?o?y? kas? na opozycje bia?orusk? z powodu rzekomych prze?ladowa? Polaków na Bia?orusi nie dostrzegaj?c niemal zupe?nie rzeczywistego ogniska prze?ladowa? i szykan Polaków na Litwie. No ale nie ma si? co dziwi? skoro Buzek podczas swojej oficjalnej wizyty na Litwie jak przewodnicz?cy PE demonstruj?cych przeciwko litewskim szykanom Polaków wezwa? do nie wszczynania wa?ni na tle narodowo?ciowym! Cz?owiek ten zdoby? jeden z najlepszych, je?li nie najlepszy z wyników w wyborach do do PE w Polsce. Tacy ludzie s? wybierani przez og?upia?e spo?ecze?stwo polskie do reprezentowania nas na forum mi?dzynarodowym. wobec systematycznie spadaj?cego odsetka Polaków na Litwie ten sojusz z Rosjanami jest tam dla nas wr?cz konieczno?ci?. Rosjanie mimo ?e jest ich oko?o 4% a Polaków oko?o 8% s? i tak w lepszej sytuacji bo rosyjskiego mo?na pos?ucha? w litewskich stacjach radiowych gdzie sporo jest wspó?czesnej muzyki rosyjskiej czy nawet w restauracjach gdzie menu dost?pne jest zazwyczaj po litewsku, angielsku i rosyjsku sporadycznie tylko po polsku. Tygodniowy pobyt na Litwie w ramach oficialnej wizyty pa?stwowej da? mi do?? szeroki pogl?d na sytuacj? Polaków, ich relacje z Rosjanami, stan polskich szkó? czy poziom jaki reprezentuj? pracownicy polskiej ambasady w Wilnie.
SecretLegionsPL dnia marzec 08 2011 17:33:58
Mi?o czyta? takie informacje. smiley Mam nadziej? ?e sojusz wile?skich Polaków z Rosjanami b?dzie umacnia? si? i przyniesie pozytywne rezultaty.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014