Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 07 2020 19:45:28
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 9
Skwer Wo?y?ski 9
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Co w ekonomii s?ycha?...
Ekonomia

Zaczynamy przegl?d wydarze? ekonomicznych na ?wiecie. Du?o si? dzieje ciekawych rzeczy, które nie pozostan? bez wp?ywu na nasze ?ycie. Tyle ze wst?pu, przejd?my do konkretów.

1. 3 listopada FED og?osi?a, i? w ramach programu QE2 zostanie dodrukowanych 600 mld. dolarów w ci?gu 8 miesi?cy. Kwota ta powi?kszy baz? monetarn? USA o oko?o 30%. Do 600 mld. dolarów nale?y doliczy? jeszcze 275 mld. dolarów programu QE1, co daje razem 875 mld. dolarów. Dodam, ?e ju? si? mówi o QE3...
Dlaczego FED postanowi? dodrukowa? dolara? Ano w celu "rozruszania" gospodarki - trupa: stopy procentowe s? na nieziemsko niskim poziomie 0-1% a akcja kredytowa stoi. Postanowili wi?c zwi?kszy? baz? monetarn?, tak aby w obiegu by?o wi?cej pieni?dza. Oczywi?cie jest to równie? sposób na kradzie? oszcz?dno?ci obywateli (tych nielicznych którzy w USA jeszcze je maj?), i destrukcj? d?ugu.
Najciekawsze jest mydlenie oczu szaremu cz?owiekowi. W mediach mo?na by?o us?ysze?, i? inflacja za III kwarta? w USA wynosi?a nieco powy?ej 2%.
Tzw. indeks inflacyjny CPI obliczany jest z wy??czeniem cen ?ywno?ci i energii. ?eby by?o ja?niej - taniej? dobra oparte na d?ugu tj. nieruchomo?ci, samochody itp. ale dro?ej? dobra codziennej konsumpcji. Dlatego w danych statystycznych wygl?da to dobrze, ale w ?yciu niekoniecznie tak musi by?... Je?eli ?wiat straci zaufanie do zielonego pieni?dza, dolar zacznie wraca? do Ameryki, a to sko?czy si? scenariuszem z Republiki Weimarskiej albo Zimbabwe. Zreszt? Chiny, najwi?kszy wierzyciel Stanów Zjednoczonych w kilka dni po og?oszeniu QE2 za??da? wyja?nie? odno?nie dodruku pieni?dza. To zapewne przy?pieszy potajemny proces ucieczki Chin od rezerw w USD.

2. Irlandia dogoni?a Argentyn? w rankingu ryzykownych d?ugów: prawdopodobie?stwo og?oszenia niewyp?acalno?ci Irlandii w ci?gu najbli?szych 5 lat rynki oceniaj? na 41%, na miejscu nr 2 jest Wenezuela (prawdopodobie?stwo na poziomie 50%), a na szczycie rankingu jest Grecja (prawdopodobie?stwo na poziomie 53%). Wg. niektórych analityków Irlandia jest ju? DeFacto bankrutem, i do krachu kredytowego nie dojdzie jedynie je?eli zainterweniuje EBC (Europejski Bank Centralny), który notabene rozpocz?? ju? proces skupowania irlandzkich obligacji.

3. Rynek metali: w ostatnich kilku dniach widzieli?my istny rajd metali szlachetnych w gór?, srebro i z?oto bi?o kolejne rekordy. Spowodowane to by?o oczekiwaniem oraz og?oszeniem QE2. Od trzech dni widzimy korekt? na rynku surowców, prawdopodobnie na rynku metali do gry wesz?y du?e banki bullionowe. Je?eli ceny SPOT prze?o?? si? na ceny fizycznego kruszcu w Polsce b?dzie okazja do ta?szych zakupów.

Komentarze
Piotr Kolczynski dnia listopad 13 2010 08:46:39
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ?ywno?ciowej :

1. "Mo?na przypuszcza?, ?e w najbli?szych miesi?cach ceny ?ywno?ci b?d? nadal rosn??, lecz w tempie wolniejszym ni? we wrze?niu br."

2. "Wzrostowi cen ?ywno?ci b?d? sprzyja? czynniki sezonowe i koniunkturalne, zwi?zane ze spadkiem krajowej produkcji poda?y surowców rolniczych (zbo?a, warzywa, owoce, mleko) oraz utrzymaniem si? korzystnych tendencji w eksporcie (warzywa, mi?so drobiowe, wo?owina), jak równie? czynniki globalne zwi?zane z sytuacj? na rynkach ?wiatowych (wzrost cen surowców ?ywno?ciowych)"

Jest te? taka nieciekawa informacja o wprowadzeniu nowego banknotu 100$...
Admin dnia listopad 14 2010 09:03:09
Piotrek, nowy banknot 100$ ma lepsze zabezpieczenia, ale kr??? s?uchy o tym, ?e System Rezerwy Federalnej mo?e wprowadzi? ponownie do obiegu banknot 500$. Inn? spraw? jest fakt, ?e w USA wi?kszo?? transakcji dokonuje si? przy pomocy przelewów elektronicznych lub p?atno?ci kart?, tak wi?c hiperinflacja w wersji USA prawdopodobnie b?dzie widoczna w postaci zer na koncie.

Co do cen ?ywno?ci przede wszystkim w Polsce, to faktycznie, po cz??ci jest to spowodowane nieurodzajem (na pewno nie powodziami w Polsce, które zala?y 1% powierzchni uprawowych), eksportem (bardziej si? op?aca sprzeda? zagranic?) ale w znacznej cz??ci jest oznak? wzrostu realnej inflacji.
gjw dnia listopad 15 2010 10:30:28
To mi przypomina Hilarego Minca, króry dowodzi?, ?e spadek cen lokomotyw ?wiadczy o wzro?cie stopy ?yciowej w socjalistycznym panstwie. Za m?odu nie przypuszcza?em, ?e takie bzdury b?d? kiedy? mo?liwe mi?dzy Atlantykiem a Pacyfikiem, ale skoro przewa?a tam teraz ta sama cywilizacja, która wymy?li?a komunizm, to w?a?ciwie rzecz bior?c nic dziwnego.
Administrator dnia listopad 15 2010 12:13:52
Je?eli kto? chcia?by wspomóc JN, prosz? o "klika" w któr?? z reklam Googlowych.
Gotar dnia listopad 18 2010 09:12:32
Ale lipa, ju? po korekcie, a tu zamiast potanie? to ci?gle ro?nie cena monet i sztabek...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014