Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2021 06:23:28
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Witold Listowski ze wspó?pracownikami
Witold Listowski ze wspó?pracownikami
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Traktat wyrazem patriotyzmu?
JednodniĂłwka Narodowa

W ostatni? niedziel? 10.10.10 r. byli?my ?wiadkami dalszego ci?gu cyrku pod pa?acem prezydenckim, zorganizowanego przez parti? PiS i jej zwolenników. Przy okazji kolejnej miesi?cznicy katastrofy Tu 154, kreowany i kreuj?cy si? na mesjasza Jaros?aw Kaczy?ski wypowiedzia? szereg niem?drych stwierdze? przesyconych hurrapatriotycznymi has?ami przy akompaniamencie okrzyków i transparentów ogniskuj?cych si? wokó? Rosji, komunistów itd. P. Kaczy?ski du?o mówi? o wolno?ci, prawach, demokracji (? - obrona demokracji w ustach fanatycznego wyznawcy Pi?sudskiego; no, ale w ko?cu byli i tacy, którzy agresj? walczyli o pokój, np. w 39 r. ...), o wolnych Polakach i wolnej Polsce, w tonie naturalnie pe?nym patosu. Kaczy?ski z premedytacj? podkr?ca atmosfer?, a jego coraz bardziej oddalaj?cy si? od rzeczywisto?ci zwolennicy popadaj? w paranoj? o pod?o?u rusofobicznym. Ró?nie to si? mo?e sko?czy?, tak?e ca?kiem nieprzyjemnie, ale nie o tym tutaj chc? napisa?. Oto bowiem, niepostrze?enie, tego samego 10 pa?dziernika przypad?a pierwsza rocznica podpisania Traktatu Lizbo?skiego - quasi konstytucji UE, przez prezydenta Lecha Kaczy?skiego! J. Kaczy?ski, jak i wspieraj?cy go fanatycy nic jako? o tym, niezwykle wa?nym przecie? wydarzeniu, nie wspomnieli. Co wi?cej, w jednej z telewizji pokazano jak cz?owiek g?o?no wyra?aj?cy swoj? dezaprobat? dla tego faktu, zosta? przez fanatyka uderzony w twarz. Obowi?zuje wi?c stara zasada - je?li fakty s? niewygodne, tym gorzej dla faktów. O podpisaniu traktatu przez L. Kaczy?skiego nie wolno dzisiaj mówi? w tzw. ?rodowiskach patriotycznych, bo mo?na dosta? w m... Mo?e w ogóle co? takiego si? nie wydarzy?o, mo?e Wielkiego Rozgrywaj?cego Europy Wschodniej "zmusili" jacy? ?li ludzie (pos. Macierewicz móg?by zbada? w?tek KGB), a mo?e po prostu podpisanie traktatu by?o zwyczajnie wyrazem owych wolno?ci, wolnych Polaków i wolnej Polski? W ka?dym b?d? razie, prezydent Kaczy?ski nie sprawia? wra?enia "zmuszonego", gdy komentowa? podpisanie traktatu. Gar?? cytatów:

"Dzisiejszy dzie? jest dniem polskiej pewno?ci siebie,(...) nie wolno zapomina? o tych, którzy maj? w?tpliwo?ci. Oni s? te? naszymi wspó?obywatelami. Mo?e w Polsce jest ich mniej ni? gdzie indziej, ale trzeba ich przekonywa?. Mam nadziej?, ?e to nie przede wszystkim my w Polsce, ale Europa ich przekona, Unia Europejska ich przekona, ?e dalsze rozwi?zania, które poci?ga za sob? Traktat Lizbo?ski, to nie s? rozwi?zania komukolwiek odbieraj?ce podmiotowo??. (...)Te warto?ci, które reprezentujemy, nie s? mo?e idealne, bo nie tworz? idealnego ?wiata, ale na pewno tworz? najlepszy ?wiat z tych, które zna historia. (...)w ramach tych negocjacji Polsce uda?o si? odnie?? bardzo wiele sukcesów. Na 14 spraw, które postawili?my, które postawi? ówczesny rz?d, w 13 odnie?li?my sukces. (...)Polska w istocie wywalczy?a wszystko, co chcia?a.(...) Dlaczego uda?o si? odnie?? te sukcesy? By? to wynik stanowczo?ci ówczesnego rz?du, jego szefa, ówczesnej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi(...)" *(cytaty podaj? za internetowymi wydaniami TVN24 i Gazety Prawnej z 10 pa?dziernika 2009 r.).

Dodam, ?e rz?d, który wspomnia? Prezydent w przemówieniu, to naturalnie rz?d J. Kaczy?skiego... Dlaczego wi?c Jaros?aw Kaczy?ski nie wspomina dzi? tego wiekopomnego sukcesu - swojego w?asnego, wiernej A. Fotygi i samego zmar?ego brata? Czy?by nie mie?ci?o si? to w ramach zakre?lonych przez fanatyków sprzed pa?acu prezydenckiego i ich politycznych patronów z Torunia? Doprawdy niepotrzebnie si? J. Kaczy?ski powstrzymuje. O?rodek toru?ski uchodzi? kiedy? za prorosyjski, dzi? jest skrajnie rusofobiczny, uchodzi za antysemicki, tymczasem opiera si? politycznie o radykalne ?ydowskie skrzyd?o neokonserwatywne w USA. Skoro tak, to przecie? nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten?e sam o?rodek, dot?d skrajnie antyunijny, uzna? ów wielki sukces braci Kaczy?skich i spó?ki za równie? swój w?asny. Mo?e jeszcze na to za wcze?nie, ale zobaczymy za rok. Polskie mity charakteryzuj? si? wyj?tkow? zdolno?ci? do obrastania w piórka.

* - nie warto rozwodzi? si? nawet o fatalnej postawie prezydenta Kaczy?skiego - po przegranym przez zwolenników traktatu referendum w Irlandii oraz wobec walki przeciw traktatowi toczonej przez Vaclava Klausa. Jedno zdanie - swoim milczeniem wspomóg? on w istocie eurofanatyków, dodatkowo za? os?abi?, by? mo?e w decyduj?cym stopniu, dzia?ania prezydenta Czech.

Komentarze
ricardopl77 dnia październik 12 2010 22:31:28
O?wiadczenie w sprawie tej smutej rocznicy i pó?-rocznicy wyda?a Liga Polskich Rodzin - czytamy w nim m.in:
"Rok temu, 10 pa?dziernika 2009 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski z?o?y? podpis pod Traktatem Lizbo?skim. Tym samym ratyfikowa? Konstytucj? Unii Europejskiej, ograniczaj?c suwerenne prawa Narodu polskiego oraz wolno?? i niepodleg?o?? naszej Ojczyzny."
ca?o?? na: http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=6792&dz=kraj&x=0&pocz=0&gr=
Za? Vaclav Klaus zosta? w ten sposób ca?owicie osamotniony i ostatecznie podpisa? Trakat 3 XI 2009. Ale zachowa? si? przy tym zupe?nie inaczej ni? nasz LK. Powiedzia? przy tym m.in.: ""Nie mog? zgodzi? si? z jego tre?ci?, skoro poprzez wej?cie Traktatu Lizbo?skiego w ?ycie, wbrew politycznemu pogl?dowi Trybuna?u Konstytucyjnego, Republika Czeska przestanie by? suwerennym pa?stwem. Ta zmiana - na dzi? i na przysz?o?? - legitymizuje d??enia tej cz??ci naszego spo?ecze?stwa, dla której sprawa naszej narodowej i pa?stwowej egzystencji nie jest oboj?tna i która nie chce si? z tym rezultatem pogodzi?" .
Wiktor dnia październik 13 2010 12:30:14
No i tego? samego dnia prawie si? powtórzy? scenariusz z 10 kwietnia - brak naszemu pa?stwu polskiemu fachowo?ci i odpowiedzialno?ci
gjw dnia październik 19 2010 03:15:30
Klaus podpisa? niemal p?acz?c - kapitulacj? ma?ego, osamotnionego kraju wobec ogromnej przewagi ideologicznych fanatyków, forsuj?cych swoj? po?al si? ludu "bibli?" niemal z no?ami w z?bach. smiley Pisa?em o tym. Prosz? wcisn?? guzik z napisem Forum i troch? poszuka?.
gjw dnia październik 19 2010 03:31:56
Tak nawiasem, kiedy us?ysza?em, ?e w chwili podpisywania owego (ma?o chwalebnego) ?wiadectwa naszych czasów prezydentowi LK zepsu?o si? pióro... Przypomnia?o mi si? zaraz, ?e staro?ytni Rzymianie okre?lali co? takiegio jako omen (z?owró?bny zwiastun). No i rzeczywi?cie...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014