Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 12:14:21
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Skwer Wo?y?ski 2
Skwer Wo?y?ski 2
Skwer Wo?y?ski - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Amok ludzi nieszcz??liwych
JednodniĂłwka Narodowa

To, co dzieje si? wokó? krzy?a stoj?cego pod Pa?acem Prezydenckim w Warszawie przechodzi ludzkie wyobra?enie. Polityczni gracze spod znaku PiS umiej?tnie podkr?cali emocje przez ostatnie tygodnie i teraz maj? swój upragniony efekt. T?um nieszcz??liwych ludzi, którym wmówiono, ?e zmar?y Prezydent Lech Kaczy?ski by? herosem mocarstwowej Polski i geniuszem politycznym na skal? ?wiatow?, ojcem i obro?c? narodu, a jego brat jest jedynym, który mo?e Polsk? dzisiaj zbawi? i na bia?ym koniu z szabl? w d?oni roznie?? rosyjskie hordy dybi?ce bez ustanku na nasz? Ojczyzn?, nie dopu?ci? do przeniesienie krzy?a do ko?cio?a ?w. Anny. Pada?y przy tym has?a nie z katalogu walki politycznej, nie z katalogu walki o Wiar?, lecz z katalogu ob??kanych. "Targowica", "Katy? trwa", "Zdrajcy", "NKWD", "ZOMO". Bior?c pod uwag? kontekst wydarze?, jest na to tylko jedno s?owo - ob??d. Tymczasem, nie mamy do czynienia z ?adn? walk? z krzy?em, z ?adn? konieczno?ci? obrony tego?. Tu w ogóle nie chodzi o krzy?, ani o ataki na Wiar?, czy na Ko?ció?. Jest to brudna polityczna zagrywka PiS, które chce jednego - zaw?aszczenia miejsca jakim jest Pa?ac Prezydencki dla jednego tylko cz?owieka - dla Lecha Kaczy?skiego. Wi?cej - chce zaw?aszczenia tego miejsca dla jednej partii - dla PiS, w istocie za?, dla jednej opcji politycznej (jako ?e PiS to tylko zewn?trzny, tymczasowy, wspó?czesny wyraz tej opcji), wyznaj?cej zlepek najgorszych, irracjonalnych i samobójczych, tradycji polskiej my?li politycznej - tradycji mistycznej rusofobii, tradycji powsta?czej, tradycji dominacji uczucia nad rozumem, wreszcie, tradycji braku odpowiedzialno?ci za czyny i s?owa. To tak?e kolejny etap budowania przez PiS, z gruntu fa?szywego "mitu Lecha Kaczy?skiego", którego wcze?niej, równie spektakularnym, co skandalicznym i bezczelnym wyrazem, by?o zorganizowanie pochówku pary prezydenckiej na Wawelu. ?al, ?e stanowczego g?osu nie zabra? polski Ko?ció?, zw?aszcza Ko?ció? warszawski. Od pasterzy nale?a?oby wymaga?, aby prowadzili wiernych, a nie k?adli uszy po sobie w obawie przed nastrojami i reakcj? rozhisteryzowanego t?umu. Zamiast wysy?a? w oko cyklonu zwyk?ych ksi??y, którzy nie byli w stanie nic zrobi? (czemu wcale si? nie dziwi?), móg? przecie? uda? si? na miejsce sam ks. abp Nycz. Szkoda, ?e tego nie uczyni?. Tymczasem prawdziwi wrogowie Ko?cio?a zacieraj? r?ce. Za darmo, bez wysi?ku dostali na tacy zestaw argumentów w postaci bezwzgl?dnego upolityczniania symbolu krzy?a przez PiS, w postaci irracjonalnych hase? i zachowa?. Obraz tej cz??ci spo?ecze?stwa polskiego, która wyznaje tzw. ide? niepodleg?o?ciow? jest straszny, tragiczny, przygn?biaj?cy. Ci ludzie jeszcze kilka lat temu tak si? nie zachowywali. Owszem, mo?na by?o zauwa?y?, ?e gdzie? podskórnie ci?goty do takich zachowa? istniej?, tl? si?, ale dzi? PiS ten p?omyk roznieci? na ca?ego, wyci?gn?? na zewn?trz. Emocje i irracjonalizm ca?kowicie wypar?y my?lenie, ca?kowicie wypar?y rozum. Znów cofn?li?my si? o lata w politycznym, intelektualnym, ale i duchowym rozwoju naszego narodu...

Komentarze
gjw dnia sierpień 04 2010 00:17:05
Post?puj?ca kompromitacja posoborowego rzymskiego katolicyzmu w naszym kraju i zaw?aszczenie go przez neopi?sudczyzn? staje si? faktem, na który ju? nie da si? zamkn?? oczu. Wszelkie narodowe my?lenie polityczne po prostu musi oprze? si? na innych drogowskazach moralnych i ?wiatopogl?dowych, nie popadaj?c z drugiej strony w b??dy w rodzaju postrzegania chrze?cija?stwa jako ?ydowskiego podst?pu itp. Chrze?cija?stwo przetrwa?o jako? okrucie?stwa Torquemady i jeszcze wiele dobrego dokona?o pó?niej, to przetrwa i tchórzostwo kierarchii KRK w Polsce.
RomanK dnia sierpień 04 2010 02:30:35
Co am do tego katolicyzm?? jakikolwioek???
Krzyz i ci nie pozwalajacy go usunac maja chyba bardzio malo z chrzescijan. KTo nei szanuje Krzyza a uzywa go jako prxy do zalatwiania swoich brudnych interesow nie jsst chrzeciojaninem!
Okrucienstwa Torquemaduy panei Grzegorzy nie umywaly sie do ikrucienstwa Protestantow m ktorzy palili dusili topili o wiele wiecej ludzi niz Hiszpanie w czasie Inquizycji,,,
Coz wybory nieroztrzygnieta ,,,nadchodza drugie a przewago nei ma ..trzeba sklecic strone prawdziwie Pszepolska...za wszelka cene,,, widza to tez innu
http://polish.ruvr.ru/2010/08/03/14435162.html
gjw dnia sierpień 04 2010 03:00:22
Tylko ?e krzy?a nikt nie planowa? wyrzuci?, ale przenie?? przed ko?ció?. Za? nadu?ycie krzy?a do celów politycznych nic wsp?lnego z nim nie maj?cych: k?amstw, szerzenia nienawi?ci, podbojów, to przecie? nie nowina, ?e wspomn? cho?by miejsca, na których znak M?ki Pa?skiej umieszczali swego czasu przodkowie naszych zachodnich s?siadów ("Gott mit uns"smiley. To powinno by? dla nas wa?niejsze ni? próby obliczenia (na podstawie czego?) czy wi?cej bezbronnych ofiar mieli na sumieniu szerz?cy swe krzy?actwo pod rz?dami Habsburgów Hiszpanie czy te? zdemoralizowane wojn? domow? wojska Cromwella i parlamentu.
gjw dnia sierpień 04 2010 03:07:01
Co do podanego linku, nic doda?, nic uj??. Ta ca?a heca jest ju? tak g?o?na, pe nie sposób nie zauwa?y?, co si? dzieje. Co za wstyd dla naszego kraju!
RomanK dnia sierpień 04 2010 05:43:03
Ijest:-)))Wazne! Stad to nie wstyd dla naszego Kraju..ale dla tych co uwazaja sie za mezykoff stanu:-))) Widza obcy zewszad co za haje urzadzaja...i mysle ,ze Polacy patrzacy trzezwo potrafia wytlumaczyc tym ,ktorzy poprostu tego nei widza- jaka jest Prawda!
Wie pan to cos jest ..u nas w Texasie jest wszedzie pelno krzyzy jakie stawiaja Mexykanie na miejscach tragicznych wypadkow..obok niedaleko jest taki zakret smierci w centrum miata , gdzie co miesiac ktos ginie zwlaszcza nawalone mlode mafiozy handlujace prochamiu traficantes , jezdace na dwoch gazach szpanujace przed Senioritami i rozbijacy sie na murze koscielnym...Zawsze po czyms takim swieze krzyze...i kwiaty sztuczne i obrazki swietych patronow mafiozow nieboszczykow...ktorych zycie nie upowanialo do zadnych lask niebieskich,
Wie pan to jest fetyszyzm...niech mi nikt nie usiluje tlumaczyc ze nie, ja znam ich katolickosc i w co wierza.. :-)))) To mi wydaje sie to ten sam zwyczaj wsrod Polakow. <mysle ze Polska gotowa jest do Misji...:-)))
Adam Smiech dnia sierpień 04 2010 08:51:28
Tak, to jest fetyszyzm. Natomiast wstyd jest dla Polski, gdy? nikt na zewn?trz nie b?dzie tego rozró?nia? w kategoriach podanych przez Pana Romana. Dodam jeszcze, ?e ten t?um przed pa?acem to tak?e wyraz anarchii - tej anarchii, która w du?ym stopniu przyczyni?a si? do degrengolady struktur I Rzeczypospolitej, a w efekcie ko?cowym, do Jej upadku. Anarchia, ko?tuneria, sobiepa?stwo. Dzi? to wszystko wraca w postaci fanatyków nie szanuj?cych niczego, z krzy?em w??cznie. Mo?e widzieli Panowie dwóch typów, którzy ryczeli wczoraj w S?dzie Najwy?szym podczas posiedzenia (!?!). S?dziowie byli bezradni. Dochodz? do wniosku, który niegdy? nie by? mi mi?y - brak bata nad Polakami prowadzi w dalszej perspektywie do anarchii. Nadto, mamy tu do czynienia z pora?aj?cym przyk?adem panowania w?ród tych ludzi (w ogromnej wi?kszo?ci odwo?uj?cych si? werbalnie do katolicyzmu!) zupe?nie ju? zdegenerowanej etyki sytuacyjnej. Maj? w pogardzie instytucje pa?stwa, bo nie zajmuj? ich ich wymarzeni politycy. Je?liby jednak zajmowali, natychmiast przerzuc? si? do gwa?townej i krzykliwej obrony godno?ci i szacunku urz?dów, i osób je sprawuj?cych. Nie rozumiej? tylko rzeczy podstawowej - skoro im tak wolno, wolno tak te? innym, a to ju? oznacza otwarcie bramy dla anarchii i ko?tu?stwa, tj. do upadku pa?stwa. Drugi wniosek jest równie? bardzo przykry - byli?my o wiele bardziej zdyscyplinowani jako naród, spo?ecze?stwo w ostatnich 30-40 latach zaborów i w PRL. Smutne, ale prawdziwe. Je?li natomiast da? naszemu narodowi za du?o wolno?ci bez odpowiedzialno?ci, zaczyna rz?dzi? mot?och... Przepraszam za jeszcze jedno skojarzenie, ale moim zdaniem jest ono wyj?tkowo trafne dla opisywanej sytuacji - to cytat z pewnego utworu muzyki rockowej - If you listen to fools, the mob rules...
RomanK dnia sierpień 04 2010 15:36:12
P\To jest NeoSarmatyzm!!!!z jego glowna cecha wyrozniajaca ..warcholstwem! TO nie narod panie Adamie..to tylko pewna czesc narodu, ktora wioda neosarmaci na zasadzie Kupa mosci panowie kupa...kupy nikt nie ruszy! Nie na zasadzie -ze kupa ma racje..ale ze jest pelna smrodu!
To pskudny znak,,odrodzenie sie neosarmatyzmu, nieszczescia i przeklenstwa Polski! Ten neosrmatyzm przyjal jak wiidac PiS , PO ich wodzyki, ktore yo jako partie parlamentarne wnsza go do Sejmu,,juz powoli wnosi na salony! prosze wymachiwanie fetyszamu przez Palikota jest tym samym warcholstwem...co ryki w Sadzie Najwyzszym ..czy wyroki z piekla rodem sedziow...zaczynamy topic sie w warcholstwei i sobiepanstwie neosarmackim...zaczynamy topic Polske! To nie katolicyzm, nie chrzescijanstwo to zwyrodniale poganstwo ,ktore nie cofnie sie przed zadnym bluznierstwem uzywajac zarowno obrzedowosci, jak i symboliki katolickiej do wlasnych gusel.! To wina hierarchii Kosciola ,ze z lenistwa i wygody zaaprobowal tzw katolicym obrzedowy -jako cos dopuszczalnego. Normalnego!
To wina Polakow -katolikow, ze daja na to przyzwolenie!
I to wcale nie jest zjawiskio nagminne..ale i w czasach historycznych i dzis ludzie w zetknieciu sie w owym neosarmackim warcholstwem agresja i chamstwem ustepuja i wycofuja sie..zostawiajac ich na placu...A ci oczywiscie nei wiedzav co zrobic z tym placem:-))) i najczesciej zapaskudza. Bo nesarmaci planow zadnych nie maja...oni maja tylko cel, ktorym jest. chaos...w ktorym jedynem porzadkiem jest regularne wycie... Nie Pozwalam!
Jesli Polscy ni ezorganizuja sie sami,,,zniszczy nas Neosarmatyzm ponownie!
gjw dnia sierpień 05 2010 23:01:05
Warto zerkn??:

http://m.onet.pl/_m/1d15e48d3c54d17db50a7d8fa4733e1e,0,1.jpg

http://wiadomosci.onet.pl/2206904,11,to_polskie_kobiety_obronily_krzyz_byly_poniewierane,item.html

Jeden z "obro?ców krzy?a" wygl?da tam z profilu jak (wypisz wymaluj) stary Lew Dawidowicz Trocki (wzgl?dnie jak by wygl?da?, gdyby Stalin pozwoli? mu si? zestarze?). Jeszcze troch?, a b?dzie kto? taki z krzy?em na czele, niczym przed powstaniem styczniowym, a dalszy ci?g znamy z J. Giertycha (i nie tylko, bo nikomu nie da si? zabroni? samodzielnie ruszy? g?ow? o historii Polski; szkoda ?e tak niewielu to robi).
RomanK dnia sierpień 06 2010 19:42:09
Panei Grzegorzu,,trzeba bylo robic zdjecia w koscilolach gdzie komitet Prysmasowski udzielal pomocy w stanie wojennym:-))) Tam by pan zebral dokumentacje" Typy rasowe pod ochrona szczegolna Prymasa:-)))) z maja Komorowska na czele..czyszby tez z rodziny pana prezydenta Pszepolskich polakof?
RomanK dnia sierpień 07 2010 05:12:51
Poczytajcie w Nasim Dzienniku ta oto wypowiedz..wywiad...

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100807&typ=my&id=my12.txt

zaczyna sie tak:


Prawda nigdy nie dzieli. Polaków dzieli nie krzy?, tylko k?amstwo i manipulacja
* Pod krzy?em spotka?am katolików, protestantów, ?ydów, którzy przyszli w tej samej sprawie - po??czy? ich bardzo g??boki patriotyzm i niepokój o pa?stwo i jego suwerenno??

..nic dodac nic ujac, poza tym, ze zydzi przyszli bronic krzyza???????????? na ktorego widok musza spluwac????

To paskudna manipulacja...ale zaraz dowiadujemy sie, ze

"Przed Pa?acem Prezydenckim toczy si? dyskusja, która od dwudziestu lat powinna by?a toczy? si? w mediach"

ze sie nie toczyla nasza wina,,to my trzymamy i manipulujemy mediami.....ale mialo byc o obronie krzyza,,a dalej czytamy...

:"Ci ludzie przychodz? tam po to, ?eby domaga? si? prawdy na temat przyczyn katastrofy smole?skiej, ale nie tylko. Ta katastrofa i sposób post?powania naszego rz?du po niej kaza?y wielu ludziom postawi? pytanie o fundamenty naszego kraju, o to, w jakim systemie ?yjemy i czym jest nasza demokracja. I czy w ogóle to jest demokracja, czy po prostu jakie? p?ynne przej?cie, a w?a?ciwie pozostanie w rosyjskiej strefie wp?ywów, z t? tylko ró?nic?, ?e objawy tego stanu rzeczy s? teraz jakby troch? bardziej mi?kkie ni? w przesz?o?ci. Dlatego wydaje mi si?, ?e ten krzy? jest te? znakiem domagania si? prawdy w fundamentalnych kwestiach dotycz?cych naszej pa?stwowo?ci.

Widzicie panstwo czego symbolem jest krzyz i dlaczego bronia go nawet zydzi, czy tez heretycy zydowscy frankisci????
powtarzam.....to co pisze znawczyni wiedzaca o co chodzi i nawet nakrecajaca film -zeby to wydarzenie utrwalic w historii, jako nastepny przelom w tzw budowaniu Polin, tworzac wirtualana rzeczywiostosc....
cyt jeszcze raz,,,TEN KRZYZ JEST ZNAKIEM DOMAGANIA SIE PRAWDY W FUNDAMENTALNTCH KWESTIACH NASZEJ PANSTWOWOSCI///// dziekuje Nasiemu Dziennikowi za wyjasnienie:-)))
Teraz nie mam zadnych watpliwosci:-)))))
Arek dnia sierpień 07 2010 15:23:51
Pod artyku?em w 100 % si? podpisuj?, natomiast po co szuka? urojenia pod pa?acem skoro w ?odzi wczoraj wymaszerowa?a pierwsza kadrowa na czele z pewnym kandydatem na radnego w nadchodz?cych wyborach. Pi?sudczyzna ma si? dobrze, s?u?y dalej do manipulacji, robienia ludziom wody z mózgu zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014