Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:17:17
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
17
17
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Borys rezygnuje!
JednodniĂłwka Narodowa

No, i sta?o si?! IAR i GW poda?y, ?e And?elika Borys, szefowa tzw. Zwi?zku Polaków na Bia?orusi, a w istocie tworu wirtualnego istniej?cego dzi?ki wsparciu mo?nych protektorów politycznych i medialnych, z?o?y?a rezygnacj?! Jak zwykle w takich sytuacjach, A. Borys powo?a?a si? na wa?ne przyczyny osobiste. Dzia?acze "Zwi?zku" s? zszokowani i licz?, ?e szefowa jeszcze zmieni zdanie. Ona z kolei zapowiada, ?e to decyzja ostateczna.
Tyle oficjalnych wiadomo?ci, a teraz komentarz. Wygl?da na to, ?e mamy do czynienia z ko?cem eksperymentu pod tytu?em "legalny ZPnB". Prawdopodobnie dosz?o do porozumienia pomi?dzy w?adzami Bia?orusi a polskim rz?dem i znaleziono wyj?cie, które pozwala zachowa? twarz jednym i drugim w?adzom, jak równie? samej p. Borys. Po cichu, w cieniu Smole?ska, powodzi i wyborów prezydenckich, odchodzi do lamusa jeden z najg?upszych politycznych pomys?ów realizowanych przez polski obóz prometejski w ostatnich kilkunastu latach. Pysznie! P. Borys by?a twarz? tej polityki. Jej zej?cie ze sceny oznacza owej polityki zarzucenie. Nie da si?, i prawdopodobnie nikt nie ma takiego zamiaru, wykreowa? na poczekaniu nowej, tak, b?d? co b?d?, do?? wyrazistej postaci, jak And?elika Borys. Jej rezygnacja to krok polskiej polityki zagranicznej, który musimy pochwali?. Stanowi kolejny element zmiany dokonuj?cej si? na kierunku wschodnim. W ramach nowego sposobu my?lenia o Wschodzie, nasze relacje z Bia?orusi? powinny by? jak najlepsze. W interesie gospodarczym Polski, w interesie Polaków na Bia?orusi i naszego dziedzictwa kulturalnego na tych ziemiach. Miejmy nadziej?, ?e zniesienie haniebnej czarnej listy i nawi?zanie przez pa?stwo polskie normalnych stosunków z ca?? spo?eczno?ci? polsk? na Bia?orusi (jak i w ogóle, z w?adzami Bia?orusi), oraz likwidacja po?eraj?cych publiczne pieni?dze w imi? utopii inicjatyw, takich jak TV Bie?sat, nast?pi ju? wkrótce, jako naturalna konsekwencja rezygnacji And?eliki Borys.

Komentarze
Wiktor dnia czerwiec 14 2010 11:42:39
Wielka rozróba zacznie si? bez udzia?u Borys /jakby bez jej obecno?ci/, tak jak i wszystko odbywa?o bez obecno?ci Gawina, JAKBY.
To tylko rozpocz?cie nowej gry. Szachy na szachownicy dopiero si? rozstawia. Zobaczymy kto teraz t? parti? wygra?
Odej?cie pani B., to nie odej?cie grupy wspieraj?cej polityk? ingerencji w sprawy Bia?orusi i jej suwerenno?ci. Jest jeszcze tyle wariatów, ch?tnych si? dorwa? do w?adzy i zbi? du... Prezydentowi ?ukaszence. Po?yjemy, wkrótce zobaczymy;)
Adam Smiech dnia czerwiec 14 2010 12:55:06
Ja jednak uwa?am, ?e Tusk i Sikorski byli i s? gotowi do odpuszczenia polityki ingerencji. Brakuje im odwagi, boj? si? ataków medialnych. Wariatów i u nas nie brakuje. Gorzej, jest ich wi?cej. Zwyci?stwo J. Kaczy?skiego b?dzie oznacza?o, ?e znów zacznie dominowa? polityka ingerencji. Trzeba sobie z tego zdawa? spraw? podejmuj?c decyzj? podczas g?osowania... Oczywi?cie nie kieruj? tych s?ów do Pana Wiktora, ale do tych, którzy twierdz?, ?e J. Kaczy?ski to najlepszy kandydat... To w sposób oczywisty kandydat nie tylko najgorszy, ale i najbardziej niebezpieczny dla interesów Polski.
Wiktor dnia czerwiec 14 2010 17:04:14
Z dwóch ?wi?, wol? nie wybiera? ?adnej. Polityczni Ob?udnicy Tuska s? jedynie chytrzy i dzia?aj? w podst?pem. A o Jarkaczy wol? nic nie mówi?... bo to wielkie nic.
Pozdrawiam Pana.
Adam Smiech dnia czerwiec 14 2010 23:26:04
Panie Wiktorze! Negowanie rzeczywisto?ci to nie jest dobra droga dla nas i dla Polski. Albo co? chcemy dla niej zrobi? albo tylko negowa? i utwierdza? si? w przekonaniu o w?asnej s?uszno?ci. Ale tak ju? by?o przez ostatnie 20 lat i nic z tego nie wynik?o. Dzi?, kiedy nie mamy ?adnych widoków na uzyskanie w?adzy powinni?my my?le? o uzyskaniu wp?ywu na w?adz?. Nie pierwszy raz o tym pisz?, ?e nale?a?oby stworzy? co? na kszta?t narodowego o?rodka my?li politycznej, który poprzez swoje wyst?pienia i publikacje rozpocz??by ?mudn? prac? ukierunkowan? na edukacj? narodu i "elit" w narodowym duchu. Uwa?am, ?e nie ma dzi? lepszego pomys?u na przysz?o??. Ka?da nowa organizacja zostanie natychmiast spacyfikowana przy pomocy kilku czynników zewn?trznych i wewn?trznych - dzia?alno?ci agenturalnej, bezmy?lno?ci i k?ótliwo?ci w?asnych cz?onków oraz wybuja?ych ambicji osobistych tych?e. Taki jest dzisiaj stan narodu... A startowanie jako odr?bne grupki jest od pocz?tku skazane na niepowodzenie. Dodatkowo, tradycyjna baza dla naszych ewentualnych dzia?a? polityczno-praktycznych zosta?a totalnie przej?ta przez pi?sudczyzn? w kontek?cie politycznym, a przez tura?szczyzn? w kontek?cie cywilizacyjnym. Narzuconym tym ludziom kalkom pi?sudczykowskim, z rusofobi? na czele, towarzyszy nieformalny zakaz samodzielnego my?lenia, czy te? zakaz my?lenia w ogóle. Narzuca im si? gotowe, zreszt? niemal ca?kowicie b??dne, rozwi?zania, podaj?c je nie do akceptacji, ale do wierzenia. Przy tym rozpanoszony, ?enuj?cy kult jednostki... Ale taka jest rzeczywisto?? i w niej musimy dzia?a?. Formu?a zaproponowana przeze mnie niweluje wskazane wy?ej negatywne uwarunkowania, wady narodowe i b??dy niemal w stu procentach. Przy okazji, jest zaproszeniem do dyskusji, powa?nej, merytorycznej i intelektualnej.

Mniejsze z?o, wbrew pozorom, jest mocno zakorzenione w tradycji chrze?cija?skiej. Ani Pana ani innych nie namawiam do dokonania wyboru na tej podstawie. To wybór trudny i moralnie obci??aj?cy. Niemniej, dla mnie, s? takie sytuacje, kiedy dokona? go trzeba.

Pozdrawiam Pana serdecznie!
gjw dnia czerwiec 16 2010 13:34:42
Te my?li, Drogi Panie Adamie, jakby mi z g?owy Pan wyj??. Nie pos?dzam Pana o telepatyczny plagiat smiley Po prostu my?limy tak samo o ka?dej naprawd? wa?nej sprawie. To ju? jest co? na naprawd? dobry pocz?tek. smiley
Wiktor dnia czerwiec 16 2010 20:42:20
Jednak pozostaj? przy swoim zdaniu i je?li ju? to b?d?, Pan pozwoli, sam dobiera? pluton do wykonywania dalszych dzia?a?.
Mam podstaw? twierdzi?, i? dot?d wychodzi?em nie na w?a?ciwych ludzi, nie mam na my?li Pana, bo Pana nie znam, Panie Adamie.

Zasady ?yciowe mi pozwol? si? trzyma? jednego brzegu. Kto nie b?dzie do tego brzegu pasowa?....có? rzeka ma wiele brzegów.
Pozdrawiam, WD
gjw dnia czerwiec 18 2010 14:10:49
Dla mnie te? si? liczy tylko jedne brzeg - ten wi?lany. Rzecz w tym, ?e podró?owanie t? rzek? tylko pod pr?d mija si? z celem.
Wiktor dnia czerwiec 22 2010 00:04:51
Drogi Panie,
wszystkie ryby dobrego gatunku p?yn? pod pr?d.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014