Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 05:22:34
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
44
44
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Powie?? Dobraczy?skiego o Dmowskim
JednodniĂłwka Narodowa

W ramach serii Biblioteczka My?li Polskiej ukaza?a si? nieznana do tej pory powie?? Jana Dobraczy?skiego (1910-1994) o Romanie Dmowskim pt. "Spadaj?ce li?cie". We wst?pie do niej, autorstwa Jana Engelgarda, czytamy:
"W latach 80. poprzedniego stulecia Jan Dobraczy?ski, znany do tej pory przede wszystkim jako twórca powie?ci o tematyce religijnej - o wiele cz??ciej ni? poprzednio podejmowa? tematyk? historyczn?. Intrygowa? go wiek XIX, czego wyrazem by?a bardzo zaanga?owana polemicznie powie?? o abp. Zygmuncie Szcz?snym Feli?skim pt. "A to jest Zwyci?zca". W publicystyce ch?tnie si?ga? tak?e do tematów z historii najnowszej, w tym najbardziej kontrowersyjnych, jak ocena Józefa Pi?sudskiego czy powstania warszawskiego. W tych tekstach cz?sto odwo?ywa? si? do my?li politycznej Romana Dmowskiego. Nikt jednak nie spodziewa? si?, ?e w tych latach pisarz podj?? si? jeszcze jednego zadania - napisania powie?ci o Romanie Dmowskim.

Powie?? ta, pt. "Spadaj?ce li?cie", czeka?a na swoj? premier? ponad 20 lat. Jak si? okaza?o, mimo sprzyjaj?cego klimatu drugiej po?owy lat 80. Jej maszynopis nie spotka? si? z entuzjazmem decydentów. Dobraczy?ski by? tym nieprzyjemnie zaskoczony. W swoim dzienniku zapisa? pod dat? z 8 pa?dziernika 1988 r.: "Instytut Wydawniczy PAX odmówi? wydania mojej powie?ci "Spadaj?ce li?cie". Jest to dla mnie sprawa zaskakuj?ca. Dotychczas wszystkie moje ksi??ki, które sk?ada?em Instytutowi by?y wydawane, chocia? niektóre nie podoba?y si? (np. Jasi Kolendo nie podoba?y si? "Spalone mosty"); my?l?, ?e mia?em do tego prawo, jako b?d? co b?d? wspó?inicjator Instytutu Wydawniczego PAX. S?dzi?em, ?e to mo?e podobie?stwo mojego bohatera z postaci? Romana Dmowskiego spowodowa?o ten sprzeciw. Ale maszynopis powie?ci czytali: [Leon] Mirecki, M[aciej] Giertych, [Tadeusz] Dworak, ks. [Henryk] Czepu?kowski i tego zarzutu nie postawili. Jedynie Ja? St?pie? uwa?a, ?e opinie, jakie wypowiada mój bohater na temat Pi?sudskiego i jego obozu, mog? urazi? dawnych pi?sudczyków. Wydaje mi si? jednak, ?e Dmowski mówi? o tych sprawach o wiele ostrzej, za? wypadki historyczne potwierdzi?y jego s?d, przeciwstawiaj?c si? g?oszonemu ba?wochwalstwu".

Ówczesne kierownictwo IW PAX by?o w tym czasie zdominowane przez przeciwników tradycji Narodowej Demokracji, a kierownictwo Stowarzyszenia by? mo?e "przestraszy?o" si? tematu. Warto jednak doda?, ?e w tym czasie wydano dwutomow? "Polityk? polsk? i odbudowanie pa?stwa" Romana Dmowskiego ze wst?pem Tomasza Witucha. Ze swoj? powie?ci? Dobraczy?skie si? jednak nie przebi?. Pisarz podejmowa? starania, by powie?? si? ukaza?a, je?li nie w IW PAX, to gdzie indziej. W 1989 r. pod dat? 23 lutego 1989. Dobraczy?ski zapisa?: "Instytut Zachodni zrezygnowa? z wydania "Spadaj?cych li?ci", argumentuj?c, chyba s?usznie, ?e wydawanie powie?ci nie le?y w profilu wydawnictwa". 8 marca 1989 r: "Spadaj?ce li?cie" chce wyda? KAW", a pod dat? 22 sierpnia 1989: "Przez par? godzin z redaktork? KAW omawiam tekst "Spadaj?cych li?ci". Jestem tak zm?czony, ?e ulegam ?atwo jej uwagom, wbrew mojej naturze". Wydawnictwa by?y przestraszone nie tyle sam? powie?ci?, co odwa?nie przedstawiony w niej w?tkami, w tym - jak si? wydaje - g?ównie w?tkiem maso?skim i ostr? krytyk? Józefa Pi?sudskiego i jego obozu politycznego. W efekcie powie?? nigdy si? do tej pory nie ukaza?a.

W ko?cowych s?owach maszynopisu "Spadaj?ce li?cie", Jan Dobraczy?ski napisa?: "Nie jest to powie?? o ?yciu Romana Dmowskiego, ale zwyk?a powie??, w której autor skorzysta? z autentycznego materia?u historycznego, ale równie? porobi? sobie rozmaite swobody literackie. Post?puj?c w ten sposób chcia?em pokaza? w moim bohaterze symboliczn? sylwetk? cz?owieka, walcz?cego o sprawy wielkie, ale niezrozumianego, niedocenianego, zwalczanego w sposób jawny i kryty. Roman Dmowski nie by? jedynym tego rodzaju cz?owiekiem w pó?wieczu, które up?yn??o od dnia jego ?mierci byli i inni, powtarzaj?cy swoim ?yciem ten sam los".

Tyle pisarz. Owe "swobody literackie", to "o?enienie" Dmowskiego - bohater powie?ci - "Prezes" - mia? nie?yj?c? ju? ?on? i syna, który zgin?? na wojnie 1920 roku. Inny jest tak?e jego koniec, Prezes (Dmowski) nie umiera w styczniu 1939 r., lecz do?ywa prawie wybuchu wojny - tym niemniej nie ma w?tpliwo?ci, ?e pierwowzorem bohatera powie?ci jest Roman Dmowski. Kogo mia? na my?li, pisz?c o powtarzaj?cym si? po ?mierci Dmowskiego losie innych niezrozumianych i zwalczanych? Prawie na pewno chodzi o Boles?awa Piaseckiego, który w momencie pisania powie?ci nie ?y? ju? od kilku lat.
Akcja powie?ci zaczyna si? pó?nym latem 1938 roku, kiedy do przebywaj?cego w Ma?ych ??kach (Drozdowo) Prezesa (Romana Dmowskiego) przybywa przedstawiciel w?adz Obozu (Stronnictwa Narodowego) senator Wac?aw Krzycki i przedstawiciel eminencji (kard. Kakowskiego). Stopniowo zawi?zuje si? g?ówna intryga, wokó? Prezesa zaciska si? p?tla, a wszystko na szerokim tle politycznym ko?cowych miesi?cy II Rzeczpospolitej. Narracja cz?sto cofa si? do czasów wcze?niejszych - czytelnik w efekcie poznaje prawie ca?e ?ycie bohatera powie?ci.

Jan Dobraczy?ski, "Spadaj?ce li?cie", Biblioteczka My?li Polskiej, Warszawa 2010, ss. 252 (w ksi??ce esej Macieja Motasa pt. "Jan Dobraczy?ski - pisarz ze szko?y Romana Dmowskiego")

Cena detaliczna: 25 z?otych (koszty wysy?ki w??czone)
Zamówienia: redakcja "My?li Polskiej", al. Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa, tel. (22) 621-05-72
e-mail: n.myslpolska@hoga.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014