Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:22:39
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska
Dr Jacek Wilczur i dr Lucyna Kuli?ska
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
W. Stasiak do USA
Polityka Zagraniczna

P. W?adys?aw Stasiak wybiera si? do USA! Jak poda?a strona prezydencka:

"Relacje Polska – Europa – Stany Zjednoczone, przysz?o?? NATO to zagadnienia, które poruszy podczas swojej wizyty w USA rozpoczynaj?cej si? 7 lutego, Szef Kancelarii Prezydenta W?adys?aw Stasiak.
W Waszyngtonie dojdzie do spotkania z Pani? Elizabeth Sherwood-Randall, Senior Director National Security Council. Rozmowa dotyczy? b?dzie roli Polski i Europy ?rodkowo-Wschodniej w relacjach transatlantyckich, wzmocnieniu procesów demokratycznych i modernizacyjnych pa?stw postkomunistycznych, ale równie? bezpiecze?stwa energetycznego i przysz?o?ci NATO.
W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego minister Stasiak wr?czy odznaczenia pa?stwowe dzia?aczom Fundacji Fulbrighta. Spotka si? równie? z Kongresmenami, ekspertami Center for European Policy Analysis.
Znaczenie Europy ?rodkowej w polskiej i ameryka?skiej polityce zagranicznej to temat zaplanowanego „round-table luncheon” organizowanego przez Heritage Foundation z udzia?em mi?dzy innymi ekspertów Kongresu.
Podczas wizyty w Waszyngtonie minister Stasiak spotka si? z prof. Zbigniewem Brzezi?skim i Danem Hamiltonem dyrektorem Center for Transatlantic Relations."
(?ród?o)

Nie wiem, jak nasi Czytelnicy uwa?aj?, ale wyjazd ten budzi we mnie w?tpliwo?ci i nie najlepsze skojarzenia. W?tpliwo?ci, gdy? polityk? zagraniczn? pa?stwa polskiego prowadzi wg Konstytucji Rada Ministrów, za? Prezydent (a nie, z ca?ym szacunkiem, ledwie szef kancelarii) mo?e jedynie wspó?dzia?a? w tej dziedzinie z Premierem i Ministrem SZ. Tymczasem p. Stasiak b?dzie rozmawia? o polityce zagranicznej w USA i to w sytuacji, kiedy rozd?wi?k pomi?dzy wizj? tej?e polityki w wykonaniu obozu prezydenckiego, a polityk? prowadzon? przez Rad? Ministrów, jest bardzo powa?ny, a w niektórych wypadkach (Rosja, ale tak?e Gruzja i w du?ej mierze Ukraina) wr?cz niemo?liwy do zniwelowania.
Z?e skojarzenia, gdy? wielu z nas jeszcze dobrze pami?ta cz?ste konsultacje partyjno-rz?dowe odbywane w Moskwie przed 1989 r. Tym bardziej, ?e to nie pierwsza taka wizyta w ostatnim czasie. Ministrowie kancelarii Prezydenta Handzlik i Waszczykowski przebywali w USA w dniach 14-18 listopada 2009 r. Wcze?niej, 13 listopada ub. r., Handzlik, Waszczykowski, Piotr Wo?niak i Naimski (ten sam) spotkali si?, jeszcze w Polsce, ze specjalnym wys?annikiem USA ds. energetyki w Euroazji Richardem Morningstarem. Rozmawiano m.in. na temat perspektyw polsko-ameryka?skiej wspó?pracy w dziedzinie energetyki, w regionie Europy Wschodniej oraz basenie Morza Kaspijskiego. Wreszcie, 10 grudnia Handzlik spotka? si? w Pa?acu Prezydenckim z doradcami Komisji Si? Zbrojnych Senatu USA Richardem Fieldhousem oraz Danielem Lernerem. Rozmowy koncentrowa?y si? wokó? bie??cego stanu oraz perspektyw rozwoju wspó?pracy Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki w dziedzinie bezpiecze?stwa, w tym kwestii zwi?zanych z now? koncepcj? obrony przeciwrakietowej a tak?e podkre?lono niezmienno?? zobowi?za? Szczytu NATO w Bukareszcie, zwi?zanych z cz?onkostwem Ukrainy i Gruzji w NATO oraz charakterem organizacji, jako eksportera stabilizacji i demokracji w regionie, opartego na wspólnych zasadach i warto?ciach, podzielanych przez spo?eczno?? transatlantyck?. I có? Pa?stwo na to? NATO eksporterem demokracji, sytuacja w basenie Morza Kaspijskiego, tarcza, spotkanie z Brzezi?skim. Wy?ania si? nieprzyjemny, aczkolwiek w pewnym sensie konsekwentny, obraz odr?bnej polityki zagranicznej prowadzonej przez o?rodek prezydencki w Polsce. Polityki, o której piszemy od lat, i przed któr?, jako b??dn? i prowadz?c? Polsk? wprost, do trudnych do ogarni?cia skutków, ostrzegamy. Na coraz to bardziej pustym stepie mamy nadal pe?ni? rol? harcownika antyrosyjskiego. Pe?ni? j? do ko?ca. Tyle, ?e obecnie, przynajmniej w zamy?le obecnej ekipy USA, w nieco bardziej subtelny sposób od awantur gruzi?skich. Zak?adaj?c, ?e p. Ron Asmus mówi prawd?, lub cz??? prawdy o tym, ?e niektórzy doradcy G. W. Busha ca?kowicie powa?nie sugerowali mu bezpo?rednie zaanga?owanie zbrojne przeciw Rosjanom w Gruzji, zrozumiemy, jak wielkie niebezpiecze?stwo grozi?o nam wówczas, jako potencjalny efekt polityki nieodpowiedzialnej. Neokonserwaty?ci chwilowo odeszli, ale Morningstarowie pozostali i kontakt, jak wida?, jest podtrzymywany. Co wi?cej, nie tylko kontakt, tak?e kierunek...

Komentarze
gjw dnia luty 08 2010 11:46:47
Nie mia? biedaczek innego wyj?cia. Milcz?c w obl?iczu tego ostatecznie "wyt?umaczy?by" nawet ?rodowisku Radia M. kim jest i co mu chodzi. Mnóstwu innym "hurapatriotom" tak samo. B?d? tu dla odmiany bardziej radykalny ni? pan kol. Adam. Nic mnie te s?owa nie obchodz?. To tylko s?owa. Polityka polska wobec ukrainy powinna polega? wy??cznie na jak najlepszych stosunkach z Rosj? i na trzymaniu si? jak najdalej od skrajnych nacjonalistów zachodnioukrai?skich. Jest to o?rodek dziesi?? razy bardziej nieprzyjazny wobec naszego kraju i po stokro? bardziej niebezpieczny ni? tzw. skrajna prawica niemiecka w swym g?ównym nurcie (NPD). Ró?nica polega g?ównie na tym, ?e nacjonali?ci niemieccy maj? za?o?enie rezygnacji ze swoich dawnych ziem wschodnich za to i za tamto i jeszcze po to, ?eby osi?gn?? owo, a z neobanderowcami gdy tylko dorw? si? znowu do w?adzy i przestan? ba? Rosji b?dzie rozmowa tylko o granicy na Wi?le. Za? gdy rozmowa nie pozwoli przekona? o tym Polaków, to pójd? znów w ruch pi?y i to nie do pi?owania polskich drzew.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014