Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2020 01:15:11
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Kwatery ?o?nierzy z wrze?nia 1939 r.
Kwatery ?o?nierzy z wrze?nia 1939 r.
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Uroczysta akademia Kresowian
Historia Polski

W sobot?, 12 wrze?nia b.r., w sali warszawskiego Domu Przyja?ni, odby?o si?, zorganizowane przez Spo?eczn? Fundacj? Pami?ci Narodu Polskiego, Ogólnopolski Komitet Obchodów 65 Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego Przez OUN-UPA Na Ludno?ci Polskiej Kresów Wschodnich oraz Stowarzyszenie Wspó?pracy Polska-Wschód, kolejne spotkanie Kresowian, dzia?aczy i sympatyków ruchu kresowego, po?wi?cone, tradycyjnie ju?, uhonorowaniu tych najaktywniejszych, którzy poprzez swoj? prac? i zaanga?owanie, podtrzymuj? pami?? o polskich Kresach. Spotkanie poprowadzi? Tadeusz Samborski, by?y pose? PSL, a jako pierwszy wyst?pi? go?? honorowy, marsza?ek Jaros?aw Kalinowski, obecnie pose? do Parlamenty Europejskiego. Kalinowski przypomnia? proste zasady, którymi kieruj? si? ci wszyscy, którzy walcz? o prawd? o banderowskim ludobójstwie i o pami?? jego ofiar. Zwróci? uwag? na zauwa?aln?, pozytywn? zmian? w nastawienia mediów do tej sprawy w 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego. Podkre?li? sukces ruchu kresowego, jakim by?o przyj?cie wreszcie w bie??cym roku przez Sejm RP stosownej uchwa?y pami?ci ofiar ludobójstwa, uchwa?y, w której wskazano imiennie OUN/UPA jako formacje odpowiedzialne za zbrodnie i u?yto zwrotu o „znamionach ludobójstwa”, nie do ko?ca satysfakcjonuj?cego, niemniej stanowi?cego powa?ny krok naprzód.
Nast?pnie udekorowano orderami "Polonia Mater Nostra Est" zas?u?onych dzia?aczy ruchu kresowego: pani? Ew? Siemaszko, która ju? prawie od 20 lat zajmuje si? tematyk? ludobójstwa na Kresach Po?udniowo-Wschodnich, popularyzuj?c wiedz? na ten temat w licznych publikacjach oraz poprzez swoje wyst?pienia w mediach; pani? Gra?yn? Or?owsk?, redaktor wroc?awskiego oddzia?u TVP, autork? wielu audycji po?wi?conych Kresom, zaanga?owan? równie? w ochron? kresowych zabytków i miejsc pami?ci; pisarza Janusza Odrow??-Pieni??ka, dzi?ki któremu na dziedzi?cu Muzeum Literatury zosta?a wmurowana tablica ku czci poety - m?czennika Wo?ynia, Zygmunta Jana Rumla; profesora doktora Ryszarda Szaw?owskiego, badacza poj?cia ludobójstwa; Andrzeja Tomasza Zapa?owskiego, by?ego pos?a do Parlamentu Europejskiego i autora publikacji nt. OUN-UPA oraz Stanis?awa ?ó?kiewicza, za?o?yciela i prezesa Stowarzyszenia Pami?ci Orl?t Przemyskich.
Niestety na uroczysto?? nie mogli przyby? ks. Isakowicz-Zaleski, którego zatrzyma?y wa?ne obowi?zki oraz Andrzej Zapa?owski, w imieniu którego odznaczenie odebra?a córka.
Odznaczono równie? profesora Mariana Koniecznego, autora projektu pomnika po?wi?conego ofiarom ludobójstwa na Kresach Po?udniowo-Wschodnich oraz Tadeusza Samborskiego - nie od dzi? aktywnie wspieraj?cego ruch kresowy.
W imieniu odznaczonych wyst?pi?a redaktor Gra?yna Or?owska, która podzi?kowa?a za wyró?nienie, jakiego dost?pili. Opowiada?a równie? o swoje pracy, o trudno?ciach, jakie napotyka, a tak?e o ludziach, którzy j? wspieraj?.
Po cz??ci oficjalnej nast?pi?a artystyczna - z wi?zank? pie?ni i wierszy recytowanych przez autork?, Mari? Sulim?, wyst?pi? chór Polska macierz z Brze?cia. Na zako?czenie, na specjaln? pro?b? Kresowian, solistka chóru za?piewa?a "Polesia czar".

Marzena Zawodzi?ska

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN






















Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014